1
Produkter

9000 series Generator med tryckånga

Automatisk avkalkning GC9040/02

Felsökning

Varför spolas inga kalkavlagringar ut i avkalkningstanken efter avkalkningen?

Regelbunden automatisk avkalkning gör att ånggeneratorn hålls ren. Dessutom är de kalkavlagringar som spolas ut i avkalkningstanken upplösta och kan därför inte ses med blotta ögat.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9040/02 , GC9020/02 .

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.