1
Produkter

Luftrenare

Rummets storlek: upp till 79 m², Numerisk feedback på luftkvaliteten AC2887/10

Vanliga frågor

Vad gör jag när luftrenarens luftkvalitetsindikator inte blir blå?

Luftreningsindikatorn ändrar inte färg/blir inte blå

  • Rengör förfiltret med en torr borste eller dammsugare.
  • Rengör luftkvalitetssensorn.
  • Återställ filtret.
  • Kontrollera att filtren är placerade i rätt riktning (alla filter är märkta med nummer och riktningsangivelser – den märkningen ska vara vänd framåt).
  • Om PM2,5-nivån är högre än 150 ska du slå på högsta fläkthastighet/turboläge.
  • Stäng alla dörrar och fönster när luftrenaren är igång.
  • Kontrollera känslighetsinställningen (gäller bara ac4014 till ac4372)…. Ställ in apparaten på standardläge.
  • Kontrollera att allt förpackningsmaterial (polyeten) har tagits bort från alla filter.

Hur återställer jag filtret?

Mer information – Återställa filter

Hur ändrar jag känslighetsinställning?

Mer information – Ändra känslighetsinställning

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2887/10 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.