1
Produkter

Robotdammsugare

Uppkopplad robotdammsugare, Schemalägg städningen, TriActive XL - extra brett munstycke, Virtuell vägg FC8832/01

Felsökning

Insta. Philips SmartPro Active-ansluten robotdammsugare

I den här artikeln beskrivs hur du installerar smarttelefonappen för iPhone eller Android och ansluter den till din Philips SmartPro Active-anslutna robotdammsugare.

Packa upp och förbereda roboten

 1. Ta ut SmartPro-roboten ur förpackningen.
 2. Placera de två blå sidoborstarna på axlarna på robotens undersida
 3. Installera dockningsstationen på golvet
 4. Anslut adaptern till dockningsstationen
 5. Anslut adaptern till ett eluttag
 6. Placera roboten i dockningsstationen
 7. Tryck på strömbrytaren på sidan av roboten och ställ in den i position (“I”).
 8. Lampan på robotens på/av-knapp börjar blinka och du hör ett startljud.
 9. Eftersom det här är första gången du laddar roboten är den i inställningsläget. Robotens display visar en orange Wi-Fi-ikon, vilket indikerar att den är redo att anslutas till appen på din smarttelefon. Om Wi-Fi-ikonen inte är orange eller aktiv: Tryck länge på Wi-Fi-knappen på roboten tills Wi-Fi-ikonen på displayen börjar blinka orange.

Anslut SmartPro-roboten till appen via Wi-Fi

Du kan använda SmartPro Active ansluten till Apple- eller Android-smarttelefoner och -surfplattor.

Instruktioner för Apple-enheter (iPhone, iPod Touch, iPad)

Steg 1
Använd en kompatibel enhet:
Philips SmartPro-appen är kompatibel med Apple-enheter som kör iOS 8 eller senare.

Apple-enheter som kan köra iOS 8 eller senare:
– iPhone 4s och senare modeller
– iPod touch (5:e generationen) och senare modeller
– iPad 2 och senare modeller

För att ta reda vilken iOS-version som för närvarande är installerad på din iPhone/iPod/iPad:

 1. Från startskärmen trycker du på Settings (Inställningar) > General (Allmänt) > About (Om).
 2. Enhetens iOS-version ska visas på skärmen.

Steg 2
Se till att Wi-Fi-routern är påslagen och kompatibel:
– SmartPro-roboten är kompatibel med 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-nätverk
– SmartPro-roboten är INTE kompatibel med 802.11a Wi-Fi (5 GHz) Wi-Fi-nätverk.
– Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
– Ha Wi-Fi-nätverksnamnet (SSID) och Wi-Fi-nätverkslösenordet till hands. Du måste fylla i den här informationen under installationen.
– Se till att SmartPro-roboten är inom räckhåll för routern så att den kan ta emot starka Wi-Fi-signaler från routern.

Steg 3
Sök efter “Philips SmartPro” i App Store.

Steg 4
Starta SmartPro-appen på din iPhone.
Tryck på “Connect Your Robot” (Anslut din robot) för att lägga till SmartPro-robotdammsugaren.

Steg 5
Följ anvisningarna på skärmen. Tryck på “get started” (kom igång) för att fortsätta.

Steg 6
Slå på Philips robotdammsugare.
Tryck på strömbrytaren på sidan av roboten för att slå på dammsugaren.

Steg 7
Ställ in roboten i Wi-Fi-anslutningsläge.
Tryck länge på Wi-Fi-knappen på roboten tills Wi-Fi-ikonen på displayen börjar blinka orange.

Steg 8
Anslut till Philips Wi-Fi-installationsnätverk:

 1. Växla till iPhone-inställningar
 2. Tryck på Wi-Fi
 3. Tryck på nätverket: “Philips Setup” (Philips-installation)
 4. När det är klart återgår du till SmartPro-appen och väntar på en anslutningsbekräftelse.

Steg 9
Ange Wi-Fi-nätverksnamnet och lösenordet.
Du kan också ge roboten ett namn.
Tryck på spara och nästa.

Steg 10
SmartPro-roboten ansluter nu till Wi-Fi-nätverket.

Steg 11
Följ instruktionerna på skärmen för appinstruktioner och börja använda din Philips SmartPro-robotdammsugare.

Instruktioner för Android-enheter

Steg 1
Använd en kompatibel enhet
Philips SmartPro-appen är kompatibel med Android-enheter som kör Android 4.2 eller senare.

Så här tar du reda på vilken Android-version som för närvarande är installerad på din enhet:

 1. På startskärmen trycker du på Settings (Inställningar) > About Phone (Om telefonen)
 2. Enhetens Android-version ska visas på skärmen.

Steg 2
Se till att Wi-Fi-routern är påslagen och kompatibel:
– SmartPro-roboten är kompatibel med 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-nätverk SmartPro-roboten är INTE kompatibel med 802.11a Wi-Fi (5 GHz) Wi-Fi-nätverk.
– Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
– Ha Wi-Fi-nätverksnamnet (SSID) och Wi-Fi-nätverkslösenordet till hands. Du måste fylla i den här informationen under installationen.
– Se till att SmartPro-roboten är inom räckhåll för routern så att den kan ta emot starka Wi-Fi-signaler från routern.

Steg 3
Sök efter “Philips SmartPro” i Android-appbutiken.

Steg 4
Starta SmartPro-appen på Android-enheten.
Tryck på “Connect Your Robot” (Anslut din robot) för att lägga till SmartPro-robotdammsugaren.

Steg 5
Följ anvisningarna på skärmen. Tryck på “get started” (kom igång) för att fortsätta.

Steg 6 Slå på Philips robotdammsugare
Tryck på strömbrytaren på sidan av roboten för att slå på dammsugaren.

Steg 7
Ställ in roboten i Wi-Fi-anslutningsläge.
Tryck länge på Wi-Fi-knappen på roboten tills Wi-Fi-ikonen på displayen börjar blinka orange.

Steg 8
Anslut till Philips Wi-Fi-installationsnätverk:

 1. Växla till Android-enhetens inställningar
 2. Tryck på Wi-Fi
 3. Tryck på nätverket: “Philips Setup” (Philips-installation)
 4. När det är klart återgår du till SmartPro-appen och väntar på en anslutningsbekräftelse

Steg 9
Ange Wi-Fi-nätverksnamnet och lösenordet.
Du kan också ge roboten ett namn.
Tryck på spara och nästa.

Steg 10
SmartPro-roboten ansluter nu till Wi-Fi-nätverket.

Steg 11
Följ instruktionerna på skärmen för appinstruktioner och börja använda din Philips SmartPro-robotdammsugare.

Om de här lösningarna inte hjälper dig att lösa problemet kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC8832/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.