1
Produkter

Vår bästa luftrenare

Effektiv på stora ytor, Uppkoppad till app, Extra känsligt allergenläge AC3259/10

Vanliga frågor

När ska jag rengöra förfiltret/filtren/luftkvalitetssensorn på luftrenaren?

Ta reda på när du bör rengöra förfiltret, filtren och kvalitetssensorn till Philips luftrenare.

Sensor, förfilter och filter i Philips luftrenare

När ska jag rengöra förfiltret?

Förfiltret till Philips luftrenare (C i bilden visas ovan) är tvättbart och ska rengöras varje månad för att garantera att apparaten fungerar optimalt.

Du bör rengöra förfiltret när F0 visas på luftrenarens skärm.

När ska jag rengöra filtren?

Filtren (A och B i bilden ovan) går inte att tvätta eller dammsuga.

Byt ut NanoProtect-filtret i HEPA-serien 3 (FY2422) när A3 visas på skärmen, och NanoProtect-filtret AC (FY2420) när C7 visas på skärmen.

När ska jag rengöra luftkvalitetssensorn?

För att Philips luftrenare ska fungera optimalt ska luftkvalitetssensorn (D i bilden ovan) rengöras varannan månad.

Om du använder luftrenaren i dammiga eller fuktiga miljöer ska du rengöra den oftare.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC3259/10 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.