1
Produkter

Series 2000i Luftrenare med app

Perfekt för vardagsrummet, Uppkoppad till app, Testa hemma i 60 dagar, Tar bort 99, 97 % av partiklar och allergener AC2889/10

Vanliga frågor

Hur och när ska jag rengöra/byta ut min luftrenares filter och sensor?

Här kan du läsa om när och hur du bör rengöra eller byta ut förfiltret, filtren och kvalitetssensorn på din Philips luftrenare.

Obs! Alla bilder som visas nedan är enbart allmänna representationer. Det kan finnas skillnader mellan specifika apparater.

Sensor, förfilter och filter i Philips luftrenare

När du ska rengöra filtren

Filtren (A och B i bilden ovan) går inte att tvätta eller dammsuga. Dessa filter måste bytas ut. Läs i användarhandboken om de utbytesindikeringar som gäller för din modell av luftrenare.

När du ska byta filtren

När filtren (A och B i bilden ovan) blir smutsiga behöver du byta ut dem.

Byt ut universalfiltret, det aktiva kolfiltret och HEPA-filtret när respektive indikatorlampor tänds. Kontrollera användarhandboken eftersom varje specifik luftrenare indikerar detta på olika sätt (t.ex. indikerar några luftrenare detta med en C7-indikator och andra modeller med 2, 3 eller 4).

När du ska rengöra luftkvalitetssensorn

Luftkvalitetssensorn (D i bilden ovan) bör rengöras varannan månad.

Kontrollera rengöringsanvisningarna för din specifika luftrenare i användarhandboken.

Om du använder Philips luftrenare i dammiga eller fuktiga miljöer ska du rengöra den oftare.

När du ska rengöra förfiltret

Förfiltret till Philips luftrenare (C i bilden visas ovan) är tvättbart och ska rengöras varje månad för att garantera att apparaten fungerar optimalt.

Du bör rengöra förfiltret när F0 visas på din luftrenares skärm.

Följ de här stegen för att rengöra förfiltret:

  1. Stäng av apparaten och dra ur nätsladden från vägguttaget.

  2. Ta tag i den nedersta delen av panelen (på framsidan eller på baksidan av din luftrenare, beroende på din specifika modell) och lossa den från apparaten (se bilden nedan).

  3. Tryck ned de två klämmorna och dra förfiltret mot dig.

  4. Rengör förfiltret under rinnande vatten. Om förfiltret är väldigt smutsigt använder du en mjuk borste och borstar bort dammet.

  5. Lufttorka förfiltret tills det är helt torrt.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 , AC4053/00 , AC4055/00 , AC4063/00 , AC4065/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.