1
Produkter

Series 2000i Luftrenare med app

Perfekt för vardagsrummet, Uppkoppad till app, Testa hemma i 60 dagar, Tar bort 99, 97 % av partiklar och allergener AC2889/10

Felsökning

Min Philips luftrenare låter för högt

Läs nedan om varför din Philips luftrenare låter för högt och vad du kan göra åt det.

Fläktens hastighetsnivå är för hög

Bruset du kan höra från din luftrenare alstras från motorn och fläkten.

Din Philips luftrenare har utformats för att minska detta brus, men i vissa situationer (till exempel när du försöker sova eller är i ett tyst rum) kan du höra den.

Om så är fallet, kan du ändra fläkthastigheten till en lägre nivå eller standbyläge.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.