Consumer
Produkter

PerfectCare Compact Essential Ångstation

Max 5, 5 bars pumptryck, 110 g/min konstant ånga, 270 g ångpuf, 1, 3 l vattentank, Säkert bärlås GC6830/20

Felsökning

Ångan i Philips-strykjärnet med ånggenerator minskar

Om ångflödet från Philips-ånggeneratorn inte är lika bra som förväntat kan du ta reda på vad det kan bero på.

Det uppstår en ångfördröjning när du trycker på ångknappen

En kort fördröjning är normalt:
– Tryck ned och släpp ångknappen. Efter två sekunder genereras ånga.
– Tryck ned och håll in ångknappen. Ångflödet kommer att ligga på en konstant hög nivå. Du kommer att höra ett pumpljud som betyder att vatten pumpas in i värmeelementet för att generera ånga.
– Tryck på ångknappen snabbt två gånger. Strykjärnet hamnar i automatiskt ångläge. Tryck på ångknappen igen för att stänga av ångan.

Några sekunders fördröjning är normalt

När apparaten drar vatten från tanken sänker det kalla vattnet ångtrycket i några sekunder. Det är normalt för alla ånggeneratorer.

Om problemet kvarstår i mer än ett par sekunder bör du avkalka apparaten. Här finns all avkalkningsinformation för Philips-strykjärnet.

Kalkavlagringar kan ha byggts upp i apparaten, vilket förhindrar att ångan fungerar som den ska

Strykjärnet behöver avkalkas.

Här finns all avkalkningsinformation för Philips-strykjärnet.

ECO-läget är aktiverat

Ångningen blir svagare om du använder ECO-läget (den gröna lampan lyser).

Om du vill ha mer ånga kan du avaktivera ECO-läget genom att trycka på ECO-knappen. Den gröna ECO-lampan släcks.

Det har uppstått ett problem med ångfunktionen

Om strykjärnet har andra problem med ånga kan det finnas ett problem med ångfunktionen.
I det här fallet rekommenderar vi att du kontaktar Philips kundtjänst och ber om en reparation.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC6830/20 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC9622/20 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6602/20 , GC6621/20 , GC8650/80 , GC6625/30 , GC6631/30 , GC9246/02 , GC9230/02 , GC8635/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9235/02 , GC9245/02 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.