1
Produkter

Viva Collection SoupMaker

1, 2 l med 5 program, Enkelt hölje i rostfritt stål, Sladd på 0, 8 m, Häfte med 31 recept HR2200/80

Felsökning

Min Philips SoupMaker fungerar inte när den är ansluten

Om din Philips SoupMaker inte fungerar kan det ha flera olika orsaker. Se nedan hur du själv kan lösa problemet.

Ingredienserna är för stora eller frysta

Skär ingredienserna i små bitar och tina dem helt. När ingredienserna är för stora eller frysta kanske SoupMakern inte fungerar.

MAX-nivån i kannan överskreds

Ta bort ingredienser och se till att ingredienserna fördelas ut jämnt över botten på kannan. Din SoupMaker kanske inte fungerar ordentligt om MAX-nivån överskrids.

Locket är inte ordentligt påsatt och anslutningen förloras vid mixningen

Stäng locket ordentligt i bottenplattan.

Värmeplattan är för varm

Din SoupMaker kan sluta fungera när det händer. Ta bort några av ingredienserna och starta om programmet efter 10 minuter.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HR2200/80 , HR2201/80 , HR2202/80 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.