1
Produkter

NYTT

OLED 8 series Rakbladstunn OLED-TV med 4K UHD och Android

139 cm (55 tum) Ambilight-TV, 4500 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine 55OLED803/12

Vanliga frågor

Installera om kanaler på en Philips-TV (TPM17.1)

Situation

Kanaler måste installeras (om) i följande situationer:

• När TV-apparaten installeras för första gången

• När en eller flera kanaler saknas

• Vid byte till en annan leverantör eller signaltyp

Checklista

Se till att:

• En analog eller DVB-C/T-signal tas emot av TV:n (ingen digitaldekoder används)

• Alla kablar är ordentligt anslutna

Svara

Installera (om) TV-kanaler direkt på TV:n så här:

• Tryck på knappen [Settings] på TV:ns fjärrkontroll och välj:

• [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Antenn-/kabelinstallation] (Antenna/cable installation) > [Sök efter kanaler] (Search for channels)

• På installationsskärmen väljer du Start och trycker på [OK].

Första installationen av kanaler:

• Välj land och tryck på [OK].

• Välj Antenn eller Kabel och tryck på [OK].

• Välj om du vill installera [Endast digitala kanaler] (Only digital channels) eller [Analoga och digitala kanaler] (Analog and digital channels).

• Det markerade alternativet är Starta. Tryck på knappen ”OK” för att starta kanalsökningen.

Installera om kanaler:

• Välj:

[Snabb ominstallation] (Quick reinstall) om TV:n ska utföra en automatisk ominstallation

Eller

[Avancerad ominstallation] (Advanced reinstall) för att välja land, källa (antenn eller kabel) och typ av kanaler (analoga eller digitala).

• Det markerade alternativet är Starta. Tryck på knappen [OK] för att starta kanalsökningen

eller:

Välj [Konfigurera] (Configure) för att justera kanalsökningen manuellt (valfritt)

1. Justera sökinställningar manuellt enligt önskemål

Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om inställningarna nedan om en anpassad kanalsökning krävs.

[Frekvenssökning] (Frequency scan) > Exempel: Välj [Full sökning] (Full scan) om en eller flera kanaler inte hittas under den vanliga kanalsökningen.

[Frekvensstegstorlek] (Frequency step size)

Fri/kodat

2. Starta kanalsökningen

När parametrarna är inställda trycker du på knappen [BACK] på fjärrkontrollen. Välj Start och tryck på “OK” på fjärrkontrollen så startas kanalsökningen.

Sök efter leverantörens kanallista

Installera en fördefinierad kanallista genom att din lokala leverantör i listan och tryck på [OK] på fjärrkontrollen.

• Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

Obs! Du ombeds att ange nätverks-ID och -frekvens. Dessa data är olika beroende på leverantör och region. Kontakta signalleverantören för mer information om data som efterfrågas.

Manuell kanalsökning

Utföra en manuell sökning

• Välj [Alla inställningar] (All settings) > Kanaler > [Test för digital mottagning] (Digital reception test) > Sök och tryck på [OK].

Tryck på knappen “högerpil” på fjärrkontrollen för att ange frekvensparametrarna. När parametrarna är inställda trycker du på knappen [högerpil] på fjärrkontrollen. Om “Sök” markeras trycker du på [OK] för att starta kanalsökningen.

• Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kanalinstallationen.

Obs! Kontakta signalleverantören för mer information om dessa anpassade alternativ.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6482/12 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.