Djuprengöring

 

Den särskilt utformade stryksulan lyfter försiktigt upp mattfibrerna så att djupt sittande dammpartiklar kan avlägsnas.