Väggar och möbler

 

Vi har placerat sugkanaler på båda sidorna av munstycket för att automatiskt suga upp damm och smuts längs väggar och möbler. Det kan knappast bli enklare!