1
Produkter

Philips tar hänsyn till de nya EU-bestämmelserna för energieffektiva dammsugare

 

Den nya energimärkningen för dammsugare.    

Allt du behöver veta i korta drag.  
 

 

EU har utfärdat två direktiv: 665/2013 och 666/2013 som påverkar hur köpet av dammsugare och hur Philips utformar dem.

 

 

Första direktivet (666/2013):

Från och med september 2014 är strömförbrukningsstandarden 1600watt. De enda dammsugare som uppfyller marknadskraven är de som:


- Har en ineffekt under 1 600watt

- Har en lägsta dammuppsugningsförmåga på 70 % på mattor

- Har en lägsta dammuppsugningsförmåga på 95 % på hårda golv

 

Andra direktivet (665/2013):

På samma sätt som kylskåp, tvättmaskiner och TV-apparater har en energimärkning, kommer även dammsugare från och med september 2014 att ha det. Den nya energimärkningen kommer att ställa högre krav på prestanda för alla dammsugarmodeller. Det här kommer att göra det enklare för dig att köpa en dammsugare, eftersom du kan jämföra olika dammsugares produktegenskaper mellan olika dammsugarmodeller.

 

 

Energimärkningen visar energieffektivitetsklass (pilar högst upp på etiketten) och ytterligare fem prestandaindikatorer (längst ned på etiketten). Värdena på indikatorerna mäts med hjälp av standardiserade testmetoder som har godkänts av alla aktörer på marknade

1) ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

Energieffektivitetsklassen är resultatet av energiförbrukning tillsammans med rengöringsprestanda på hårda golv och mattor. Det anges på en skala från A till G och färgkodas med pilar. Skalan börjar med A som är den bästa klassen.

2) DAMMÅTERGIVNINGSKLASS

Avser kvaliteten på luften som kommer tillbaka i rummet. Värdet anger hur ren utblåsluften är, med andra ord filtreringskvaliteten. Det anges på en skala från A till G där A är den bästa klassen.

3) RENGÖRINGSPRESTANDA FÖR MATTOR    

Värdet anger hur mycket damm som sugs upp i procent på en standardtestmatta.

4) ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING (kWh/år)    

Det här är ett vägledande värde baserat på 50 städuppgifter för en genomsnittlig hushållsyta på 87 m2. Det verkliga värdet beror på hur dammsugaren används.

5) LJUDSTYRKA (dB)    

Dammsugarens ljudnivå anges i decibel (dB).

6) RENGÖRINGSPRESTANDA FÖR HÅRDA GOLV    

Värdet anger hur mycket damm som sugs upp i procent på en träplanka med springor.

7) RENGÖRINGSPRESTANDA

Anges separat för mattor och hårda golv på en skala från A till G där A är den bästa klassen.

Philips-produkter och prestanda    

 

Philips eftersträvar att arbeta för ökad hållbarhet genom nytänkande. De nya dammsugarna från Philips är utformade för att ge hög prestanda och energieffektivitet samtidigt som höga rengöringsresultat uppnås. Ineffekten sänks, vilket ger lägre elräkningar och begränsad miljöpåverkan.

 

De energieffektiva versionerna av Philips dammsugare med påse (PerformerPro, PerformerActive, PowerLife) och dammsugare utan påse (PowerPro, PowerPro Active, PowerPro Compact) har enastående rengöringsprestanda med högsta energieffektivitetsbetyg i klassen.

 

 

Resultaten är möjliga tack vare viktiga framsteg i Philips Floor Care som omfattar:

Motorer med hög effektivitet  

 

Philips nya dammsugare integrerar avancerad motorteknik med mindre energiförbrukning, vilket möjliggör högre luftflöde.

Viktiga tekniker för bättre luft-/dammseparering    

 

AirflowMax är en unik teknik i Philips dammsugare med påse (som gör att dammpåsen vecklar ut sig jämnt så att du får bästa rengöringsresultat även när påsen fylls).

TriActive+- och TriActiveMax-munstycken  

 

Munstycken som är speciellt utvecklade för att maximera dammborttagningen och användas på energieffektiva produkter.