Inställningar för kvarnen

 

 

Du kan justera kvarninställningarna med vredet i behållaren för bönor. Från finmalet för en fyllig espresso till grovmalet för en mildare kaffesmak.

 

Justera bara kvarninställningarna när maskinen maler kaffebönor.

 

Om du vill justera kvarnen ställer du en kopp under kaffepipen. Tryck på Espresso-knappen och när kvarnen börjar mala ändrar du inställningen med justeringsknappen.