Starta förloppet

 

Ett meddelande anger att du måste starta förloppet. Maskiner som inte har någon display visar ett blinkande utropstecken. Beroende på vilken espressomaskin du har, kan du antingen vrida på vredet till varmvattenikonen eller trycka på Espresso-knappen för att starta. Efter starten värms maskinen upp. Om du vill ha mer information kan du gå till supportsidan för maskinen, där användarhandboken finns.