Inställningar för aromstyrka

 

 

Tryck på knappen Aromstyrka för att ändra kaffestyrkan. Varje gång du trycker på knappen Aromstyrka ändras aromstyrkan en nivå. Displayen visar vald styrka som bara sparas när du ändrar styrkan medan du brygger kaffe.

 

Varje dag sköljer du mjölkkretsen genom att placera mjölkröret i en kanna med färskt vatten och trycker på knappen för skummad mjölk. Varje vecka tar du isär och rengör alla delar i ljummet vatten. Varje månad rengör du med Philips Saeco mjölkkretsrengörare CA6705.
Varje dag sköljer du mjölkkretsen genom att placera mjölkröret i en kanna med färskt vatten och trycker på knappen för skummad mjölk. Varje vecka tar du isär och rengör alla delar i ljummet vatten. Varje månad rengör du med Philips Saeco mjölkkretsrengörare CA6705.