Menyinställningar    

 

 

I menyn kan du justera olika inställningar på maskinen, t.ex. temperatur och standbytid.

 

Aktivera menyn och välj den inställning du vill justera. Välj till exempel den temperaturinställning du vill ha (Max/Med/Min) och spara den sedan.