Skölja bryggruppen

 

Skölj bryggruppen varje vecka med ljummet vatten. Följ de stegvisa instruktionerna i användarhandboken för månadsrengöringen med Philips Saeco avfettningstablett CA6704.