Smörja bryggruppen

 

 

Smörj espressomaskinens bryggrupp regelbundet för att de mekaniska delarna ska fortsätta att röra sig smidigt.