Veckorengöring av mjölkkannan.      

 

 

Ta isär och rengör alla delar i ljummet vatten varje vecka.

Gör en snabb rengöring efter att du har bryggt mjölkbaserat kaffe. Skölj de översta delarna i mjölksystemet i ljummet vatten varje dag. Följ de stegvisa instruktionerna i användarhandboken för månadsrengöringen med Philips Saeco mjölkkretsrenare CA6705.