Veckorengöring av kaffetratten

 

 

Rengör kaffetratten varje vecka med ett skedhandtag ovanifrån via facket för förmalet kaffe. Om det inte finns något fack för förmalet kaffe sätter du in skeden underifrån.