Saeco Adapting System (2007), den intelligenta kaffekvarnen

2007

 

Saeco Adapting System presenteras. Den här intelligenta kaffekvarnen anpassar automatiskt sig själv efter malningsstorleken för valt kaffe – oavsett blandning.