1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Vilken kaffemaskin behöver du support för?


  Välj varumärket på den espressomaskin du har hemma för detaljerad information i ämnen som rengöring, avkalkning, felmeddelanden och vattenfilter. 

  Saeco-espressomaskiner  

   

  Support för underhåll och felsökning av Saeco-espressomaskiner inklusive Incanto, Minuto, XSMALL, Moltio, Exprelia, PicoBaristo och GranBaristo, Xelsis… och många fler.

  Philips espressomaskiner    

   

  Support för underhåll och felsökning av Philips espressomaskin inklusive serierna 2000, 3000 och 4000.

  Vilken kaffemaskin behöver du support för?

  10 gyllene tips för att underhålla din kaffemaskin

  Hur och när ska jag smörja kaffemaskinens bryggrupp?

  Smörj kaffemaskinens bryggrupp så att de mekaniska delarna rör sig smidigt och maskinen fungerar optimalt. Använd smörjmedel från Philips/Saeco för smörjning. I filmen nedan visas vilka delar som ska smörjas.
   

  Så här smörjer du:

  1. Stäng av bryggaren och dra ur nätsladden.
  2. Ta bort bryggruppen, skölj den med ljummet vatten och låt den lufttorka.
  3. Lägg ett tunt lager smörjmedel runt skaftet längst ner.
  4. Lägg ett tunt lager smörjmedel på skenorna på båda sidor.

  Smörjningsfrekvens för bryggruppen:

  • Om du brygger 1–5 koppar per dag, smörjer du bryggruppen var 4:e månad.
  • Om du brygger 6–10 koppar per dag, smörjer du bryggruppen varannan månad.
  • Om du brygger mer än 10 koppar per dag, smörjer du bryggruppen varje månad.

  Hur sätter jag i kaffemaskinens bryggrupp?

  För att kunna sätta i kaffemaskinens bryggrupp måste den vara i neutralläge. Filmen nedan visar hur du gör det.

   

  Om du har problem med att sätta i kaffemaskinens bryggrupp:
   

  1. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Stäng serviceluckan, men sätt inte in bryggruppen.
  2. Stäng av maskinen. Vänta tills den är helt avstängd och du inte hör något mer ljud (det här kan ta upp till 15–20 sekunder).
  3. Slå på maskinen igen. Vänta tills den är helt påslagen och du inte hör något mer ljud. Obs! Vidta inga åtgärder som att öppna serviceluckan eller ta bort droppbrickan.
  4. Ställ in bryggruppen i neutralläge, annars kan den inte sättas in. Se filmen med instruktioner.
  5. Ta bort behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Öppna serviceluckan, och sätt in bryggruppen.

  Hur tar jag bort kaffemaskinens bryggrupp?

  För att kunna ta bort maskinens bryggrupp måste den vara i neutralläge.

  Om du har problem med att ta bort kaffemaskinens bryggrupp:

  1. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Stäng serviceluckan.
  2. Stäng av maskinen. Vänta tills den är helt avstängd och du inte hör något mer ljud (det här kan ta upp till 15–20 sekunder).
  3. Slå på maskinen igen. Vänta tills den är helt påslagen och du inte hör något mer ljud. Vidta inga åtgärder som att öppna serviceluckan eller ta bort droppbrickan.
  4. Ta bort behållaren för malet kaffe och droppbrickan. Öppna serviceluckan och prova att ta bort bryggruppen igen.

   Ta aldrig bort bryggruppen under avkalkning. Avsluta alltid avkalkningsprocessen först.

  Är det normalt att kaffemaskinens droppbricka blir full ganska fort?

  Ja, det är normalt att kaffemaskinens droppbricka blir full ganska fort och det innebär inte att maskinen inte fungerar som den ska.

   

  Vid användning sköljs de interna kretsarna med vatten som automatiskt hamnar på droppbrickan. Det syns inte utifrån och därför kan det upplevas som om droppbrickan fylls ganska snabbt.

   

  • Sköljningen gör att maskinen fungerar optimalt.
  • Töm och rengör droppbrickan varje gång indikatorn "droppbrickan är full" visas på locket till droppbrickan.

   

  Tips! Du kan ställa en kopp under pipen för att samla upp vattnet som kommer ut ur röret under varje automatisk sköljning/självrengöringscykel.

  Varför försvinner inte meddelandet "töm behållaren för malet kaffe"?

  Töm alltid behållaren för malet kaffe när kaffemaskinen är påslagen.


  Om behållaren för malet kaffe töms medan maskinen är avstängd, återställs inte räknaren för kaffecykler och meddelandet försvinner inte.


  Sätt inte tillbaka behållaren för malet kaffe för snabbt. Vänta cirka 5 sekunder innan du sätter tillbaka behållaren för malet kaffe i maskinen.

  Varför maler kaffemaskinen inte bönorna, trots att kvarnen roterar och/eller det kommer bara ut vatten?

  Det kommer bara ut vatten ur kaffemaskinen och/eller inga bönor mals om kaffetratten är blockerad.

  Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten.

  • Ta ut bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag. Titta på instruktionsvideon.
  • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.
  • Om du har en Moltio- eller GranBaristo-maskin med löstagbar bönbehållare tar du bort och plockar isär behållaren. Ta bort alla bönor som har fastnat i de två separata delarna.

  Varför visas inte felkod 1, 3, 4, 5 eller 14 på kaffemaskinens display?

  Orsaker till att felkod 1, 3, 4, 5 eller 14 visas på kaffemaskinens display anges nedan. Om några andra felkoder visas, rekommenderar vi dig att kontakta vår kundtjänst.

  E01
  Kaffetratten är blockerad av malet kaffe.

  Så här tar du bort blockeringen i kaffetratten:

  • Ta ut bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag. 
  • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.

  E03
  Bryggruppen är igentäppt eller så är den inte ordentligt smord.

  • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.

  E04:
  Bryggruppen är igentäppt, är inte ordentligt smord eller är inte fastsatt i rätt läge.

  • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.
  • Ta ut bryggruppen och se till att det låses fast i rätt läge. Du hör ett mjukt klickljud när det sitter fast korrekt.
  • Stäng av maskinen och slå sedan på den.

   

  E05:

  • Det kan finnas flera orsaker, kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig

   

  E14:

  • Maskinen är överhettad.
  • Stäng av maskinen och vänta i 60 minuter.

  Varför kommer det bara ut några droppar kaffe ur kaffemaskinen?

  Det finns flera möjliga orsaker till att det bara kommer ut några droppar kaffe ur kaffemaskinen.

   

  1. Bryggruppen är igentäppt eller så är den inte ordentligt smord.

  • Skölj bryggruppen i färskt vatten och var särskilt uppmärksam på filtret.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring och underhåll.

  2. Kaffepipen är igentäppt.

  • Rengör kaffepipen med en nål.

  3. Vattenfiltret (t.ex. AquaClean/Brita) har inte förberetts ordentligt eller är igentäppt.

  • Ta bort filtret från vattentanken och sänk ner det upp och ner i vatten.
  • Sätt tillbaka filtret och låt 2–3 koppar varmvatten rinna igenom.
  • Om problemet fortfarande kvarstår brygger du kaffe utan filtret. Om det fungerar, vet du att filtret är igentäppt och måste bytas ut.

  4. Maskinen måste avkalkas.

  • Avkalka maskinen med Philips/Saeco avkalkningsmedel.

  Kaffemaskinen brygger vattnigt kaffe.

  Om kaffemaskinen brygger vattnigt kaffe kan det finnas flera orsaker och lösningar.

  1. Under första användningen:

  • Saeco Adapting System justeras fortfarande. Brygg några fler koppar kaffe.
   
  2. Bryggruppen är igentäppt av smuts eller är inte ordentligt smord.
  • Skölj bryggruppen med färskt vatten, särskilt filtret på bryggruppen.
  • Smörj bryggruppen enligt beskrivningen i kapitlet om rengöring och underhåll

  3. Kaffetratten är blockerad av malet kaffe.

  Ta bort blockeringen i kaffetratten:
   

  • Ta ut bryggruppen och rengör kaffetratten med ett skedhandtag.
  • Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.

  Varför skummas inte mjölken i mjölkkannan?

  Om mjölken inte skummas i mjölkkannan kan det finnas flera orsaker och lösningar.

   

  1. Mjölkkannans delar är smutsiga.

  • Plocka isär och rengör dem med varmt vatten och diskmedel.

   

  2. Mjölkkannans pip är inte helt utdragen.

  • Kontrollera att den är helt utdragen.

   

  3. Mjölkröret är inte helt anslutet till skumenheten.

  • Fäst mjölkröret ordentligt till skumenheten.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.