1
Produkter

Philips AVENT - Preparing your birth plan

Förbereda din förlossningsplan

En förlossningsplan är en enkel lista med information till läkaren, barnmorskan och sjuksköterskan om hur du vill ha det. Självklart kanske du inte kan följa den, men det är bra att förbereda en förlossningsplan för att börja fundera kring förlossningen.

Philips AVENT - Preparing your birth plan

Här är några av de viktigaste sakerna som en förlossningsplan ska innehålla:

Den bästa miljön

 • Var vill du föda? 
 • Vill du ha musik på? 
 • Ska någon filma förlossningen?

Ditt team

Vem vill du ska vara med under förlossningen?

 • Dina barn, föräldrar eller mor-/farföräldrar
 • Vill du att en coach eller doula är närvarande
 • Finns det någon du inte vill ha i rummet

Önskade ställningar

Har du funderat på

 • förlossningsställningar eller utrustning
 • byglar

Din drömförlossning

Har du starka åsikter kring 

 • förlossningstänger
 • sugklocka
 • kejsarsnitt

Plan efter förlossningen

 • Vem klipper navelsträngen? 
 • Vill du knyta an till ditt barn på något speciellt sätt? 

När du har gjort en lista över dina önskemål kan du dela den med vårdpersonalen, ge en kopia till din partner och ha en kopia i BB-väskan. Förbered dig på att vara flexibel, eftersom förlossningen är oförutsägbar. De flesta inom sjukvården försöker följa din förlossningsplan så länge den är säker för dig och ditt barn.

Var medveten om att informationen i de här artiklarna endast är avsedda som allmän information och ska inte på något sätt ersätta råd från sjukvårdspersonal. Om du, din familj eller ditt barn har drabbats av symptom eller tillstånd som är allvarliga eller ihållande, eller om du behöver specifika medicinska råd ska du uppsöka sjukvården. Philips Avent kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som kan uppstå på grund av användningen av informationen på den här webbplatsen.

Relaterade råd