1
Graviditet

Graviditet

Innovativ 3D-avbildning


Barnmorskan måste säkerställa att fostret utvecklas som det ska. Vår

ultraljudsteknik ger läkare och barnmorskor tydliga bilder redan på ett tidigt stadium av graviditeten och säkerställer därigenom en ökad diagnossäkerhet. Med innovativ och detaljerad 3D-avbildning kan föräldrarna för första gången se sitt ofödda barn vilket alltid är en glädjerik och omvälvande upplevelse.

Barnmorskan måste säkerställa att fostret utvecklas som det ska. Vår ultraljudsteknik ger läkare och barnmorskor tydliga bilder redan på ett tidigt stadium av graviditeten och säkerställer därigenom en ökad diagnossäkerhet. Med innovativ och detaljerad 3D-avbildning kan föräldrarna för första gången se sitt ofödda barn vilket alltid är en glädjerik och omvälvande upplevelse.

Graviditet

Innovativ teknologi för
ökad säkerhet

När du ser ditt barn för första gången