Välja rätt flöde

Följ barnets signaler

Åldrarna som visas på våra förpackningar är bara en indikation. Varje barn har sin egen drickrytm. Det bästa nappflödet beror på hur barnet dricker.

Prova ett snabbare flöde om ditt barn

  • verkar frustrerad under matningen
  • somnar under matningen
  • leker med nappen i stället för att dricka.

 

Prova ett långsammare flöde om ditt barn

  • har mjölk som rinner ut från munnen
  • sväljer mjölken häftigt.

Följ barnets signaler

Den nya Natural Response-nappen finns tillgänglig i sex olika flöden

Flöde 1-ikon

Flöde 1

Flöde 2-ikon

Flöde 2

Flöde 3-ikon

Flöde 3

Flöde 4-ikon

Flöde 4

Flöde 5-ikon

Flöde 5

Flöde 6-ikon

Flöde 6

Arrow

Långsammare flöden är för barn som äter ivrigt

Snabbare flöden är för barn som äter långsamt och stadigt

Från gammal till ny

Hitta rätt flödeshastighet

Det kan ta några gånger innan barnet vänjer sig vid den nya Natural Response-nappen – särskilt om hen är van vid en traditionell napp med fritt flöde.

 

Om ditt barn är vant vid vår ursprungliga Natural-napp rekommenderar vi ett högre flödesnummer från Natural Response-sortimentet.

Flöde

Flöde

Flöde

Flöde

Flöde

Natural

(ursprunglig)

0

1

2

3

4

Natural
Response

(ny)

2

3

4

5

5

Hitta rätt flödeshastighet

Från ursprungliga Natural till nya Natural Response

Natural

(Ursprunglig)

Natural

Svar

(ny)

Natural- och Natural Response-nappar

Natural

(Ursprunglig)

Natural

Svar

(ny)

Natural- och Natural Response-nappar