1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Min Philips-dammsugare avger ett ovanligt ljud

  Publicerad på 2021-07-04
  Om din Philips-dammsugare ger ifrån sig ett ovanligt ljud kan du läsa våra felsökningsråd nedan för att åtgärda problemet.

  Luftflödet är blockerat

  Kontrollera om ett föremål har fastnat i munstycket, röret eller slangen.
  Luftflödet i dammsugaren kan delvis blockeras av ett föremål som fastnat i någon av enhetens delar. Om så är fallet tar du ut föremålet innan du fortsätter med dammsugningen.

  Ett annat tillbehör har använts

  När du använder ett annat tillbehör än det vanliga märker du eventuellt att Philips-dammsugaren avger ett annat ljud.
  Kontrollera om dammsugaren låter normalt igen när du slutar använda tillbehöret. Om så är fallet behöver du inte oroa dig för ljudet. Det är normalt.

  Sugeffektsreglaget är öppet

  Om sugeffektsreglaget på slangen till Philips-dammsugaren är öppet kan det leda till att enheten avger ett ovanligt ljud.
  I så fall kan du stänga reglaget så att det ovanliga ljudet upphör.

   
  Sugeffektsreglaget på Philips-dammsugare

  Filtren är igensatta eller har flyttats

  Om motor- eller utblåsfiltret på Philips-dammsugaren är igensatt kan dammsugaren ge ifrån sig ett ovanligt ljud.
  Åtgärda det här problemet genom att rengöra dammsugarens filter. Specifika anvisningar för hur du rengör filtret finns i användarhandboken.

  En annan orsak till att dammsugaren avger ett ovanligt ljud kan vara att filtren har flyttats. Placera i så fall filtren på korrekt plats i dammsugaren.

  Dammbehållaren är full

  Om dammbehållaren i din Philips-dammsugare är full kan det leda till att apparaten avger ett ovanligt ljud.
  Åtgärda problemet genom att rengöra dammbehållaren. Specifika anvisningar för hur du rengör dammbehållaren finns i användarhandboken.

  Motorn är skadad

  Om ovanstående inte gäller i ditt fall kan det bero på att motorn i Philips-dammsugaren är skadad. I så fall kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.