1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Produkter

  Få exakt den support du behöver
  Letar du efter en särskild lösning för din produkt?

  En felkod visas på Philips/Saeco-espressomaskinen

  Om din Philips-espressomaskin stöter på fel visas en röd display med en ikonbild tillsammans med ett kodnummer, t.ex. 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19. Nedan hittar du information om vad felkoderna betyder och hur du kan åtgärda det.

  Obs! Om espressomaskinen visar några andra felkoder som inte nämns ovan rekommenderar vi att du kontaktar oss för att få ytterligare hjälp eftersom din maskin är i behov av service.

  Felkod 01: Kaffekvarnen fungerar inte som den ska

  Om koden E01 visas betyder det att kaffekvarnen inte fungerar ordentligt på grund av att malet kaffe blockerar kaffetratten.
  Åtgärda det genom att ta bort blockeringen i kaffetratten och utför en extra rengöring med dammsugaren. Följ anvisningarna nedan:
  1. Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd och inte ger ifrån sig något ljud (det tar 15–20 sekunder).
  2. Ta bort bryggruppen
  3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten.  Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe, sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån.
  4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned. Viss kraft kan krävas.
  5. Ta bort allt malet kaffe som har fallit ned med en dammsugare.
  6. Sätt sedan dammsugaren mot kaffetrattens utlopp och täck kaffetratten för förmalet kaffe med handen. Eller gör tvärtom, sätt dammsugaren mot ovansidan och täck botten.
  7. Sätt tillbaka bryggruppen, slå på maskinen igen och brygg en espresso.
  8. Efter bryggningen kan du kontrollera om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om den inte är det upprepar du proceduren.
  Obs! För att förhindra att kaffetratten blockeras ska du inte hälla/spilla vatten i behållaren för kaffebönor samt rengöra kaffetratten varje vecka.
  Ta bort blockering i kaffetratten på Philips-espressomaskinen

  Felkod 03: Bryggruppen är smutsig

  När koden E03 visas innehåller bryggruppen för mycket smuts och fungerar inte som den ska. Skölj igenom bryggruppen för att åtgärda problemet. Se rengöringsinstruktioner nedan:
  1. Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd och inte ger ifrån sig något ljud (det tar 15–20 sekunder).
  2. Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen genom att trycka på knappen PUSH på höger sida, hålla den intryckt och dra den mot dig.
  3. Skölj bryggruppen noggrant med ljummet vatten och låt den lufttorka innan du sätter tillbaka den.
  Play Pause

  Felkod 04: Bryggruppen är inte ordentligt isatt

  När koden E04 visas sitter inte bryggruppen ordentligt på plats. Öppna serviceluckan på maskinen och tryck bryggruppen på plats. När den sitter ordentligt på plats hörs ett klickljud.

  Felkod 05: Det är luft i vattenkretsen

  Gör så här för att släppa ut luften från maskinen:

  1. Stäng av maskinen
  2. Töm vattenbehållaren och ta bort AquaClean-filtret eller annat vattenfilter
  3. Fyll vattenbehållaren med vatten och sätt tillbaka den
  4. Slå på maskinen igen. När maskinen värms upp väljer du varmt vatten och tappar ut 2–3 koppar varmt vatten

  Om du använder ett AquaClean-vattenfilter ska du följa de här stegen för att se till att filtret är korrekt förberett och installerat för användning:

  1. Skaka AquaClean-vattenfiltret i fem sekunder
  2. Håll filtret upp och ned i en behållare eller skål med vatten tills inga luftbubblor kommer ut
  3. Sätt tillbaka filtret i vattenbehållaren och fyll vattenbehållaren med vatten
  4. Starta om maskinen och stäng av och slå på den
  5. Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten.
  Play Pause

  Felkod 14: Maskinen är överhettad

  När felkod 14 visas betyder det att espressomaskinen är överhettad. Korrigera detta genom att stänga av maskinen och vänta i 30 minuter tills den svalnar.

  Felkod 11 eller 19: Maskinen måste anpassa sig till rumstemperatur

  När felkod 11 eller 19 visas ska du vänta ett tag då det kan ta lite tid innan maskinen justeras från transport-/utomhustemperatur till rumstemperatur. Detta kan inträffa oftare under vintern, särskilt när det är kallt och temperaturen utomhus ligger runt noll grader. 

  Stäng av maskinen, vänta 30 minuter och slå sedan på den igen. 

  Ett annat alternativ är att dubbelkontrollera om kontakten på maskinens baksida är ordentligt ansluten: Tryck till den sitter helt på plats! Se till att kontakten är rätt isatt i eluttaget. 

  Om espressomaskinen visar andra felkoder eller om åtgärderna inte löste problemet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.