1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Produkter

  Få exakt den support du behöver
  Letar du efter en särskild lösning för din produkt?

  Inget kaffe tappas ut från espressomaskinen

  Det finns några olika orsaker till varför kaffet inte tappas ut från Philips/Saeco-espressomaskinen. Nedan hittar du några åtgärder du kan vidta för att lösa problemet själv.

  Obs! Om du använder maskinen för första gången är det normalt att bara några droppar tappas ut under den första bryggningen. Brygg några fler koppar kaffe för att optimera extraktionen av kaffe med det malda kaffets kompakthet.

  Luft har kommit in och blockerar vattentillförseln

  När det har kommit in luft avger maskinen ett högt surrande ljud och inget vatten dras från vattentanken till maskinen. Du kan åtgärda detta genom att följa stegen nedan:

  1. Stäng av maskinen.
  2. Töm vattentanken och ta bort AquaClean-filtret (eller annat vattenfilter).
  3. Fyll vattentanken med vatten och sätt den på plats.
  4. Slå på maskinen igen. När maskinen värms upp väljer du varmt vatten och tappar ut 2–3 koppar varmt vatten.

  Om du använder ett AquaClean-vattenfilter ska du följa de här stegen för att se till att filtret är korrekt förberett och installerat för användning:

  1. Skaka AquaClean-vattenfiltret i fem sekunder.
  2. Håll filtret upp och ned i en behållare eller skål med vatten tills inga luftbubblor kommer ut.
  3. Sätt tillbaka filtret i vattentanken och fyll vattentanken med vatten.
  4. Starta om maskinen och stäng av och slå på den.
  5. Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten.

  Obs! Om du har använt AquaClean-vattenfiltret i mer än tre månader ska du byta ut filtret eftersom det kan vara igentäppt.

  Play Pause

  Bryggruppen är smutsig

  En smutsig eller igensatt bryggrupp kan leda till att inget kaffe tappas ut från maskinen. Det är viktigt att skölja igenom bryggruppen varje vecka. Följ stegen nedan eller titta på vår självstudievideo:

  1. Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd och inte ger ifrån sig något ljud (det tar 15–20 sekunder).
  2. Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen genom att trycka på knappen PUSH på höger sida, hålla den intryckt och dra den mot dig.
  3. Skölj bryggruppen noggrant med ljummet vatten och låt den lufttorka innan du sätter tillbaka den.

  Obs! Om bryggruppen ska rengöras grundligt rekommenderar vi att du använder Philips tablett för borttagning av kaffeolja (CA6704).

  Play Pause

  Kaffeuttappningspipen är tilltäppt

  Om inget kaffe tappas ut kan det även vara så att uttappningsröret är igentäppt. Rengör det genom att använda en piprensare eller nål för att ta bort smutsen.

  Funktionen för förmalet kaffe används

  När du använder funktionen för förmalet kaffe för att brygga kaffe måste maskinen vara påslagen och klar för användning innan du häller i det malda kaffet i facket för förmalet kaffe.

  Använd bara ett slätstruket mått malet kaffe. Om för mycket malet kaffe används kan bryggruppen bli överfull och kaffebryggningen avbrytas. Kaffepulvret kasseras och inget kaffe kommer ut.

  Maskinen behöver avkalkas

  När avkalkade du espressomaskinen senast? Alla maskiner har en särskild avkalkningsindikator och vi rekommenderar att du avkalkar maskinen så fort maskinen indikerar att det bör göras. Om du inte avkalkar espressomaskinen kan det leda till att kalkavlagringar bildas inuti som orsakar fel.

  Läs om hur du avkalkar espressomaskinen i användarhandboken eller klicka här.

  Facket för förmalet kaffe är igentäppt

  Om facket för förmalet kaffe är igentäppt kan inget kaffe tappas ut. Åtgärda detta genom att följa stegen nedan eller i instruktionsfilmerna:

  1. Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd och inte ger ifrån sig något ljud (det tar 15–20 sekunder)
  2. Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen genom att trycka på knappen PUSH på höger sida, hålla den intryckt och dra den mot dig
  3. Öppna locket till facket för förmalet kaffe och sätt i skedens handtag i det
  4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills den kaffesump som har fastnat faller ned

  Om de här lösningarna inte löser problemet ska du kontakta oss för att få mer hjälp.

  Play Pause

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.