1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Produkter

  Få exakt den support du behöver
  Letar du efter en särskild lösning för din produkt?

  Jag kan inte sätta i bryggruppen i espressomaskinen

  Om du inte kan sätta tillbaka bryggruppen i Philips/Saeco-espressomaskinen ska du ställa in bryggruppen i neutralläget och försöka sätta tillbaka den.

  Play Pause

  Bryggruppen är inte i neutralläge

  Innan du försöker sätta tillbaka bryggruppen ska du se till att den är inställd i neutralläget. Bryggruppen är i neutralläget när pilen på den gula cylindern på bryggruppens sida är i linje med den svarta pilen och ”N”. Och den gula kroken på sidan måste vara i upprätt läge (se bilden).

  Följ stegen nedan för att ställa in bryggruppen i ett neutralt läge och sätta tillbaka den i maskinen:

  1. Ta ut bryggruppen och stäng serviceluckan. Sätt tillbaka alla andra delar i maskinen (droppbricka/behållare för malet kaffe, vattenbehållare).
  2. Stäng av bryggaren genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Vänta tills du inte hör något ljud (detta kan ta 15–20 sekunder).
  3. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen. Vidta inga åtgärder som att öppna serviceluckan eller ta bort droppbrickan eller vattentanken innan espressomaskinen är klar att användas.
  4. Placera bryggruppen i ett neutralt läge innan du sätter in den. Ställ in bryggruppen i neutralläget genom att först trycka ned spaken tills den är i kontakt med bryggruppens bas (se bild 1), och kontrollera sedan om den gula kroken är i det översta läget. Är den inte det trycker du den uppåt (se bild 2).
  5. Öppna serviceluckan och skjut in bryggruppen i maskinen längs spåren tills den låses på plats.
  6. Stäng serviceluckan och stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

  Obs! Instruktionerna kan skilja sig beroende på din specifika espressomaskinmodell. Mer exakta stegvisa instruktioner finns i användarhandboken.

  Philips-espressomaskinens bryggrupp

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.