1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Philips steamer för kläder/allt-i-ett-stryklösning producerar inte ånga

  Publicerad på 15 November 2022
  Om din Philips-steamer (handhållen eller stående steamer)/allt-i-ett-stryklösning inte producerar ånga kan du hitta möjliga orsaker och lösningar nedan.

  Användning första gången

  Första gången du använder steamern för kläder/allt-i-ett-stryklösningen kanske den inte producerar ånga direkt eftersom det inte finns något vatten i systemet än. Det är normalt och händer bara första gången du använder den.

  Tryck på ångaktivatorn i en minut. Detta främjar vattencirkulation och ångproduktion.

  Philips steamer för kläder/allt-i-ett-stryklösning har inte värmts upp tillräckligt

  Apparaten måste värmas upp innan den avger ånga. Låt den värmas upp i 30 till 60 sekunder (se användarhandboken för exakt uppvärmningstid för din modell) innan du använder den.

  När den värms upp blinkar den blå eller vita ånglampan i standardläge och när den har värmts upp och är klar att användas slutar den att blinka.
   
  Följande gäller modellerna GC62x och AIS85xx:

  Under start: Om strömknappen blinkar väntar du i 90 sekunder tills steamern har värmts upp. Du kan sedan trycka på ångaktivatorn. 

  Under ångning: Om strömknappen blinkar har steamern växlat till läget för automatisk avstängning. Tryck på strömknappen för att få steamern att värmas upp igen. Tryck på ångaktivatorn när den har värmts upp. 

  Det finns inget vatten (eller vattennivån är låg) i behållaren

  Om behållaren är tom kan inte Philips-steamern för kläder/allt-i-ett-stryklösning producera ånga.

  Fyll på vattenbehållaren.

  Vattenbehållaren är felmonterad

  Om vattenbehållaren inte är rätt isatt kan det hända att apparaten inte kan producera ånga. 

  Ta bort vattenbehållaren och sätt i den igen korrekt.

  Det finns kondens i slangen till den stående steamern

  Obs! Följande gäller inte modellerna GC62x och AIS85xx.

  När du håller Philips-steamern för kläder horisontellt bildas kondens i slangen vilket kan blockera ångflödet. På grund av detta kan apparaten sluta avge ånga eller börja avge ånga oregelbundet. 

  För att åtgärda detta lyfter du den stående steamerns huvud för att räta ut slangen vertikalt och hålla steamern i upprätt läge: På så sätt kan kondens och ånga flöda igen. Därefter bör din stående steamer avge ånga igen.

  För mycket kalkavlagringar har byggts upp i den stående steamern

  När kalkavlagringar byggs upp i din stående steamer från Philips kanske den inte kan producera ånga. 
  Utför avkalkningsprocessen som beskrivs på följande rader:
  1. Stäng av och dra ut kontakten till din stående steamer och låt den svalna i en timme.
  2. Ta steamern till en diskho.
  3. Leta upp avkalkningsratten (du hittar den på vattenbehållarens nedre del).
  4. Vrid avkalkningsratten moturs för att låsa upp den.
  5. Dra ut avkalkningsratten och låt vattnet rinna ut.
  6. När allt vatten runnit ut trycker du in avkalkningsratten igen och vrider den medurs för att låsa den.

  Den handhållna steamern hålls horisontellt

  Obs! Följande gäller inte om du äger en 2-i-1 Philips-steamer

  Philips handhållna steamer är utformad för att användas vertikalt. När den är placerad horisontellt kanske vattnet från behållaren inte flöda fritt.

  Förhindra detta genom att hålla den handhållna steamern vertikalt medan du använder den.

  Aktivatorn har inte aktiverats

  (a) Håll ångaktivatorn för ånga intryckt (se bild)

  Obs! Följande information gäller för modellerna GC62x och AIS85xx:

  (b) För kontinuerlig ånga:
  1. Under start: Aktivera ånga genom att trycka två gånger på ångaktivatorn (se bild)
  2. Under ångning: Efter 8–10 minuters användning stoppas den kontinuerliga ångan automatiskt. Tryck två gånger på ångaktivatorn för att återaktivera kontinuerlig ånga. Om du vill avaktivera kontinuerlig ånga trycker du en gång på ångaktivatorn (se bild).
  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.