0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Jag kan inte avsluta avkalkningsprocessen för min Saeco Xsmall-espressomaskin

  Publicerad på 2021-07-04

  Om avkalkningsprocessen på Saeco Xsmall-espressomaskinen inte slutförs kan orsaken till det vara enkel. Läs vidare och se hur du kan lösa problemet.

  1) Dra ur sladden till espressomaskinen.
  2) Töm droppbrickan
  3) Fyll vattentanken med rent vatten upp till MAX-markeringen
  4) Vrid kontrollvredet till läget BÖNA
  5) Anslut espressomaskinen igen
  6) Ställ en stor behållare under varmvatten-/ångröret
  7) Slå på espressomaskinen igen genom att trycka på på/av-knappen
  Maskinen börjar automatiskt att tappa ut avkalkningslösning/vatten i droppbrickan i flera omgångar med intervall på en minut. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret. Detta tar ca 5 minuter. Den röda utropsteckenlampan börjar blinka snabbt och fortsätter att blinka under hela avkalkningsprocessen. Vänta tills den gröna lampan för två koppar tänds
  8) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.
  9) Efter cirka en minut börjar espressomaskinen att tappa ut i flera omgångar med intervall på en minut via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom. Detta tar ca 15 minuter
  10) När den gröna lampan för två koppar börjar blinka långsamt vrider du kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds
  11) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem

  12) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen
  13) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen förbereder de inre kretsarna
  14) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA
  15) Espressomaskinen tappar ut vatten internt i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret
  16) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Espressomaskinen tappar nu ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom
  17) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds

  18) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem
  19) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen
  20) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.
  21) Espressomaskinen tappar ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom
  22) Efter det stängs espressomaskinen av. Den röda utropsteckenlampan släcks. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA
  23) Skölj av droppbrickan och sätt tillbaka den. Sätt tillbaka pannarello-/cappuccinatore-mjölkskummaren och INTENZA+-vattenfiltret (i förekommande fall)
  24) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen
  25) För att göra kaffe slår du på espressomaskinen

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.