Sonicare
Oral Healthcare

Borsta för Hjärtat

För ökad kännedom om
sambandet mellan munhälsa
samt hjärt- och kärlsjukdomar

Varför startade vi projektet?

 

1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt- och kärlsjukdom, den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Kopplingen mellan munhälsa och hjärtsjukdomar har påvisats genom forskning, men kännedomen om detta samband är fortfarande oroväckande låg. Kanske skulle den höga andelen människor med hjärt- och kärlproblem i Sverige faktiskt sjunka, om fler skulle ha insikt i vad en frisk mun betyder för hälsan.

Syftet med projektet


Philips Sonicare har tillsammans med 1,6 & 2,6miljonerklubben och Philip Foundation startat projektet ”Borsta för hjärtat”. Ett projekt som syftar till att få fler människor att borsta tänderna, inte bara för tändernas skull, men även för sitt hjärta och därigenom skapa en ökad medvetenhet om sambandet mellan munhälsa och hjärt- och kärlsjukdom. Du deltar genom att borsta för ditt hjärta hos Folktandvården i Stockholm eller på något av 1,6 miljonerklubbens event. När du besöker några av dessa platser kan du testa att borsta med Philips Sonicare eltandborste. Vi skänker 10 kr per borstning till forskning som rör sambandet mellan munhälsa och hjärt- och kärlsjukdom! Målet är att under ett år samla in 150 000 kronor.

Detta ska pengarna användas till

 

Alla pengar som projektet genererar kommer oavkortat gå till forskning på sambandet munhälsa och hjärthälsa. Pengarna delas ut via 1,6 & 2,6miljonersklubbens medicinska expertråd i oktober 2016.

  • Philips Sonicare: Borsta för hjärtat - Munhälsa och forskning på kvinnor

    Philips Sonicare: Borsta för hjärtat - Munhälsa och forskning på kvinnor

  • Philips Sonicare: Borsta för hjärtat - Munhälsa och livskvalitet

    Philips Sonicare: Borsta för hjärtat - Munhälsa och livskvalitet

  • Philips Sonicare: Borsta för hjärtat – sambandet mellan munhälsa och hjärthälsa

    Philips Sonicare: Borsta för hjärtat – sambandet mellan munhälsa och hjärthälsa