Sekretessmeddelande

Philips sekretessmeddelande

 

Datum när det här sekretessmeddelandet trädde i kraft

24 mars 2017

Inledning

Det här sekretessmeddelandet gäller för kunders personliga uppgifter som samlas in eller används av Koninklijke Philips N.V. eller dotterbolag (Philips). Vi på Philips uppskattar intresset du visat för vårt företag, våra produkter och tjänster genom att besöka våra webbplatser www.philips.com eller relaterade kanaler för kommunikation, inklusive, men inte begränsat till våra sidor och/eller kanaler och bloggar på sociala nätverk (tillsammans ”Philips sidor”). Det här sekretessmeddelandet gäller för alla de personliga uppgifter som samlas in av Philips när du interagerar med Philips. Det handlar bland annat om när du besöker våra webbplatser, när du använder de produkter och tjänster Philips tillhandahåller, när du köper produkter från Philips, när du prenumererar på nyhetsbrev och när du kontaktar kundtjänst och när du interagerar med Philips som affärskund, leverantör eller affärspartner, etc.

 

Det innefattar, utan begränsningar, all insamling online och offline av alla typer av personliga uppgifter. Insamlingen på vissa av Philips-sidor innefattar dock speciella typer av krav (t.ex. medicinska data) vilka kräver ett något annorlunda sekretessmeddelande. Där och då när så är fallet gör Philips det klart att sekretessmeddelandet i fråga skiljer sig från det här allmänna sekretessmeddelandet.

 

För att skapa ett globalt synsätt på integritetsskydd och för att tillåta intern dataöverföring mellan Philips företag över hela världen har Philips antagit Bindande företagsregler som heter Philips Privacy Rules. Du hittar mer information om Philips Privacy Rules på Philips webbplats sekretesspolicy (www.philips.com/privacy).

Därför ber vi om dina personliga uppgifter

Vi ber dig att dela dina personliga uppgifter med oss för syften som innefattar, men inte begränsas till:

 

 • Köpa Philips-produkter och tjänster online;
 • Aktivera och registrera vissa produkter och tjänster eller förbättra funktioner;
 • Få information om Philips produkter och tjänster
 • Delta i Philips onlinegemenskap, inklusive våra kanaler/sidor och bloggar i sociala medier
 • Lagra dina inställningar för framtida interagerande och kommunikation med Philips
 • Hjälpa oss utveckla produkter och tjänster och skapa kampanjer som har utformats efter dig, optimera kundtjänst och löpande förbättra våra webbplatser;
 • Hjälpa oss förbättra produkter och tjänster, och tillåta Philips att hålla dig informerad om eller låta dig delta i tester av nya produkter och tjänster
 • Lösa problem för konsument och/eller produktoch tjänster ;
 • Få anpassade meddelanden, specialerbjudanden och annonser som är relevanta för dig. Relevansen baseras på informationen du har delat med oss, samt på den information vi har samlat in angående hur du använder Philips webbplatser/sociala medier/bloggar med hjälp av cookie-filer och liknande teknik. Om du vill ha mer information om hur vi använder oss av cookie-filer klickar du här.
 
När du arbetar med Philips på uppdrag av en affärskund, leverantör eller samarbetspartner, ber vi dig att förse oss med personlig information i syfte att inkludera, men inte begränsa till att:
 
 • Hantera kundrelationer
 • Möjliggöra åtkomst till information
 • Förbättra kommunikationen
 • Analysera och förstå kundernas interaktioner
 • Implementera säkerhetsprogram
 • Hjälpa Philips delta i certifieringsprogram
 • Besvarar dina frågor eller ger lösningar på förfrågningar om produkter och tjänster samt information om status därav
 • Presenterar en nöjdhetsundersökning när frågan har besvarats eller förfrågan har lösts

 

Vi bearbetar i princip endast dina personliga uppgifter för de ändamål vi angivit. Om vi använder dem för andra (närliggande) ändamål, vidtar vi ytterligare åtgärder för att skydda dina uppgifter om det krävs enligt lag.

Typer av personliga uppgifter som vi kan samla in

När du interagerar med Philips, genom att t.ex. registrera dig på My Philips, köpa en produkt eller interagera med Philips via våra Philipssidor (t.ex. ”gilla oss på Facebook”), kan vi be om uppgifter som:

 

 • Ditt namn,
 • Din e-postadress;
 • Ditt telefonnummer
 • Din profil för sociala nätverk
 • Kön
 • Ålder
 • Information om de produkter och tjänster som du har köpt;
 • Din användning av och dina aktiviteter på våra Philipssidor
 • Dina intressen och
 • Annan information om hur du använder dig av webben.
 
Beroende på vilka inställningar du gjort på olika sociala nätverk, och dina inställningar på Philips sidor, kan vissa personliga uppgifter dessutom delas med Philips om dina onlineaktiviteter och profiler på sociala nätverk (t.ex. intressen, civilstånd, kön, användarnamn, foto, kommentarer du publicerat osv.).
 
 
 • Din IP-adress;
 • Ditt cookie-ID
 • Din webbläsare
 • Din plats
 • De webbsidor du besöker på våra webbplatser;
 • De annonser du har visat och klickat på;
 • samt mycket mer.
 

När du interagerar med Philips på uppdrag av en företagskund, leverantör eller samarbetspartner till Philips kan vi samla in:

 

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Din bild
 • Din IP-adress
 • Din företagsadress
 • Namn och adress till företaget som du arbetar på
 • [personuppgifter som kan komma upp i omfattningen av affärsrelationen, t.ex. dina hobbyer, ålder)

Olika sätt som vi samlar in personliga uppgifter på

Du kan dela dina personliga uppgifter med Philips på många olika sätt. Bland annat genom att:

 

 • Registrera dig som medlem i My Philips
 • Registrera ett köp eller tjänst;
 • Kommunicera med Philips. Det kan handla om produkter eller tjänster och kan innefatta dina frågor och förfrågningar till oss
 • Ha kontakt med någon av Philips kundtjänstmedarbetare via e-post, telefon eller brev
 • Beställa en produkt eller tjänst;
 • Delta i en kampanj, ett spel eller en tävling
 • Delta i en aktivitet kopplad till en Philips-kampanj i ett socialt nätverk t.ex. genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”
 • Anmäla dig för att få meddelanden till mobiltelefon eller mobil enhet
 • Prenumerera på ett nyhetsbrev från Philips
 • Skicka in ett ifyllt svarskort, som medföljde din Philips-produkt, till oss
 • Frivilligt delta i produkttester och undersökningar
 • Använda social inloggning om du t.ex. använder dina inloggningsuppgifter för Facebook eller LinkedIn när du skapar ett konto eller loggar in
 • Använda Philips-relaterade produkter/tjänster och/eller appar. När du gör det kan du få frågan om du vill dela information med Philips t.ex. dela information om din användning eller plats;
 • Cookie-filer placeras i din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen;
 • Social Listening-teknik används: Philips kan söka på Internet efter relevant och offentligt tillgänglig information och använda den till att förbättra produkter och tjänster, lösa kunders problem och tillhandahålla riktad reklam.

 

När du interagerar med Philips som företagskund, leverantör eller samarbetspartner:

 

 • Registrerar köp
 • Tillhandahåller tjänster med Philips
 • Kommunicerar med Philips
 • Utvecklar partnerskap
 • Vid åtkomst till Philips anläggningar eller system
 • Deltar i mässor, evenemang eller kampanjer
 • Frivilligt deltar i tester och undersökningar
 • Inspelning av samtal: Philips kan komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte, kvalitetsförbättringssyfte och efterlevnadssyfte

 

Personuppgifter kan också nå oss när vi köper ett annat företag som du är kund i. Om du inte vill att Philips ska använda dina personliga uppgifter som inte har tillhandahållits av dig, kan du meddela oss när som helst genom att kontakta oss på Philips sekretesswebbplats (www.philips.com/privacy).

Utlämnande av dina personliga uppgifter till andra

Vi kan dela dina personliga uppgifter med tjänsteleverantörer, affärspartners och med tredje part, i enlighet med gällande lag.

 

Exempel: Philips kan sälja dig en produkt eller erbjuda en tjänst via gemensam marknadsföringskampanj ihop med ett annat företag (affärspartner). I avtalen med dessa affärspartner begränsas syftena i vilka dina personliga uppgifter kan användas och lämnas ut, och vi kräver att dina personliga uppgifter är tillräckligt skyddade. Vi kommer att informera dig om att en sådan relation existerar och vilka de andra företagen är innan vi använder dina uppgifter i sådana gemensamma marknadsföringssyften.

 

Philips kan även lämna ut dina uppgifter till andra företag såsom IT och kommunikationstjänsteleverantörer, testföretag, datahanteringssupportpartners och andra parter som har en viktig relation till Philips för att tillhandahålla sina tjänster.

 

När du interagerar med Philips som affärskund, leverantör eller samarbetspartner kan Philips lämna ut personuppgifter tillgängliga i rapporter och annat material som tillhandahålls av dig och/eller ditt företag i enlighet med ett åtagande med en annan affärspartner och/eller en leverantör.

 

Om lagen kräver att vi får ditt medgivande, eller om vi anser att omständigheterna gör det lämpligt att vi får det, delar vi inte dina personliga uppgifter innan vi fått ditt medgivande.

 

Philips lämnar endast ut personliga uppgifter i enlighet med det här sekretessmeddelandet och/eller när lagen så kräver.

 

Det kan hända att Philips säljer en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. När ett sådant ägarskifte sker kan det hända att dina personliga uppgifter som är direkt förknippade med den aktuella verksamheten överlämnas till den nya ägaren.

Dina rättigheter

När du har gett oss dina personliga data, har du rimlig tillgång till den informationen, så att du kan uppdatera, ändra eller, om det är juridiskt möjligt, ta bort den. För detta ändamål kan vi hänvisa dig till Philips sekretesswebbplats (www.philips.com/privacy) där du kan utöva dina rättigheter. På den här webbplatsen kan du även ställa andra frågor om klagomål om sekretess.

 

Du kan även ta bort eller ändra sekretessinställningarna för Mitt Philips-konto genom att logga in på ditt konto och komma åt dina "personliga inställningar".

 

Du kommer också att förses med sluta delta vid behöv-möjlighet i våra kommersiella meddelanden till dig.

 

Vi rekommenderar att du ser till att dina personliga inställningar och uppgifter alltid är fullständiga och aktuella.

Dina valmöjligheter

Vi vill veta mer om dig för att kunna ge dig bättre service, samtidigt respekterar vi dina val för hur vi får använda dina personliga uppgifter.

 

Dina personliga uppgifter kan komma att överföras från landet du bor i till Philips-företag på andra platser i världen så att de kan skicka information om produkter, tjänster och specialerbjudanden från Philips som du kan vara intresserad av. Om lokal lagstiftning kräver det ber vi dig om föregående medgivande om att överföra dina personliga uppgifter utanför din geografiska region.

 

Om du inte vill att vi skickar anpassade erbjudanden eller anpassad information kan du meddela oss om det genom att markera rutan för det i registreringsformulär och svarskort. Du kan även välja att slippa få fler meddelanden i e-postmeddelandena du får.

 

När lokal lagstiftning kräver det ber vi dig att välja att delta eller ge ditt medgivande till att vi bearbetar dina personliga uppgifter. När den lokala lagstiftningen kräver det skickar vi t.ex. endast nyhetsbrev till dig om du prenumererar på dem. På samma sätt ber vi dig, när det krävs i lokal lagstiftning, att välja att delta innan vi använder oss av avancerad profileringsteknik.

 

Eftersom Philips säljer tusentals produkter och tjänster i hundratals länder kan det hända att du tidigare har gett oss personliga uppgifter via svarskort, våra kundtjänstcenter eller på annat sätt. Om du väljer att inte registrera dig nu påverkas inte uppgifterna du redan har lämnat till Philips. Naturligtvis kan du alltid välja att avsluta prenumerationer på all riktad kommunikation från Philips eller ändra dina personliga profiluppgifter enligt beskrivningen i ”Dina rättigheter”.

Spåra inte-signaler

Vi på Philips tar mycket allvarligt på integritet och säkerhet och vi strävar alltid efter att sätta våra webbplatsbesökare främst i alla delar av verksamheten. Philips använder cookie-filer för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av Philips sidor.

 

Observera att vi på Philips inte använder någon teknisk lösning som gör att vi kan svara på webbläsarens Spåra inte-signaler. Vill du hantera inställningarna för cookie-filer kan du när som helst ändra dem under webbläsarinställningarna. Du kan godkänna alla eller bara vissa cookie-filer. Om du avaktiverar våra cookie-filer i webbläsarens inställningar kommer vissa avsnitt av vår webbplats inte att fungera. Du kan till exempel få problem med att logga in och handla online.

 

Här nedanför finns en lista med adresser där du hittar mer information om hur du ändrar inställningarna för cookie-användning i följande lista:

 

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

På Philips sidor används även lokalt delade objekt (Flash cookies). Du kan ta bort lokalt delade objekt genom att ändra inställningarna för din flashspelare. Beroende på vilken version av Internet Explorer (eller annan webbläsare) och mediespelare du använder kan det hända att du kan hantera lokalt delade objekt via webbläsaren. Du kan hantera lokalt delade objekt genom att besöka Adobes webbplats. Observera att om du begränsar användningen av lokalt delade objekt kan det påverka vilka funktioner du kan använda.

Sociala medier

Om du deltar på olika sociala nätverk som Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram och LinkedIn bör du lära dig mer om och förstå webbplatsernas verktyg för hur du väljer att dela personliga uppgifter i profilerna på sociala nätverk.

 

Philips är bunden att följa dessa tredje parts-företags sekretessmetoder och -policyer, samt våra egna husregler för sociala medier och den här sekretesspolicyn. Därför rekommenderar vi dig att läsa de sekretessmeddelanden, användarvillkor och liknande information om hur dina personliga uppgifter används på de olika sociala nätverken.

 

Beroende på vilka inställningar du gjort på olika sociala nätverk (och/eller i kombination med dina inställningar på Philips sidor) kan vissa personliga uppgifter dessutom delas med Philips om dina onlineaktiviteter och profiler på sociala nätverk (t.ex. intressen, civilstånd, kön, användarnamn, foto, kommentarer och innehåll du har publicerat eller delat).

Länka till andra webbplatser

När du besöker Philips webbplatser kan du hitta länkar till andra webbplatser vars syfte är att underlätta för dig och ge dig mer information. Vissa av dessa webbplatser är oberoende av Philips och kan ha sina egna sekretessmeddelanden, riktlinjer eller policyer. Vi rekommenderar att du läser dem så att du vet hur dina personliga uppgifter behandlas när du besöker dessa webbplatser, eftersom vi inte ansvarar för innehållet på webbplatser som inte ägs eller hanteras av Philips, eller dessa webbplatsers hantering av personliga uppgifter eller sekretesspolicyer.

Molnet

Philips kan lagra dina personliga uppgifter i molnet. Det betyder att dina personliga uppgifter kan bearbetas å Philips vägnar av en molntjänsteleverantör och att de kan komma att lagras på olika platser runt om i världen. Philips vidtar organisatoriska och avtalsmässiga åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter och sätta liknande, men på intet sätt mindre restriktiva, krav på våra molntjänsteleverantörer, inklusive krav på att dina personliga uppgifter uteslutande används för de ändamål som angivits ovan.

Så skyddar vi dina personliga uppgifter

Vi tar vårt ansvar för att skydda de personuppgifter du lämnar till Philips mot förlust, missbruk eller otillåten åtkomst på största allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker och organisatoriska procedurer för att skydda dina personuppgifter. Vi använder till exempel åtkomstkontroller, brandväggar och säkra servrar och vi krypterar viss typ av information, till exempel ekonomisk information och annan känslig information.

Särskild information till föräldrar

Philips webbplatser riktar sig i allmänhet inte till barn under 16 år, men Philips policy är att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller lämnar ut information om barn.

 

Philips rekommenderar föräldrar att anta en aktiv roll när det gäller att övervaka sina barns onlineaktiviteter. Om du tror att vi kan ha samlat in personliga uppgifter om någon som är under 16 år ber vi dig kontakta oss på Philips sekretesswebbplats (www.philips.com/privacy).

Förändringar i sekretesspolicyn

De tjänster som Philips tillhandahåller utvecklas ständigt och deras form och innehåll kan ändras när som helst utan att du meddelas om det i förväg. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra och göra tillägg i det här sekretessmeddelandet. Vi publicerar alla större ändringar på våra webbplatser.

 

Vi publicerar ett tydligt meddelande på vår sida för sekretessmeddelanden med information om alla betydande ändringar av sekretessmeddelandet. Överst i meddelandet anger vi när det uppdaterades senast. Vi rekommenderar att du tittar in med jämna mellanrum för att läsa igenom den senaste versionen.

 

Det nya sekretessmeddelandet träder i kraft i och med att det publiceras. Om du inte godkänner det nya meddelandet bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda Philips sidor. Genom att fortsätta att gå in på eller använda våra tjänster när ändringarna trätt i kraft, godkänner du att följa det nya sekretessmeddelandet.

Kontakta oss

Kontakta oss på Philips webbplats för sekretess (www.philips.com/privacy.)