Övervakning i hemmet som ger patienter stöd under kemoterapi

Håll kontakten med dina patienter
Minicare för hemmet är en övervakningsfunktion som gör att du kan ha mer kontakt med dina patienter när de är hemma genom att övervaka dem vid regelbundna intervaller under deras behandling. Den kan hjälpa dig att upptäcka komplikationer i ett tidigt skede och hantera dem från din arbetsplats.
Kontakta oss

Kontaktinformation

* Detta fält är obligatoriskt

Kontaktuppgifter

*
*
*

Företagsinformation

*
*
*
*
*
*
*

Förfrågningsuppgifter

Genom att specifiera anledningen till att du kontaktar oss, kan vi ge dig en bättre service
*
*
*

Dagens utmaningar i kemoterapi

Adverse events

Biverkningar

Över 10 % av patienter måste läggas in på sjukhuset på grund av biverkningar, såsom infektioner, av behandlingen.

 

Referens:

*Referens: Hassett et al. J Natl Cancer Inst 2006;98: 1108 – 17

Treatment scheduling

Planering av behandling

Många patienter har inte återhämtat sig tillräckligt för att få nästa steg av behandlingen
Quotation mark

Vi ser ungefär 50–60 patienter i veckan som läggs in ofrivilligt med en fastställd cancerdiagnos. Den årliga kostnaden för dessa inlagda patienter var över 12 miljoner pund 2014–15 och intäkterna var mindre än 10 miljoner pund. Detta påverkar flödet på elektiva patienter (mestadels kirurgiska) och minskar intäkterna ytterligare”


Patrick McGinley, Head of Costing and SLR vid Maidstone & Tunbridge Wells NHS Trust i England

Fördelar

Remote patient monitoring

Fjärrövervaka patienter

Kvalificerad för självtest
Övervakningsfunktionen hos Minicare för hemmet har utformats för att vara intuitiv och enkelt att användas av dina patienter. Det är viktigt att patienten får korrekt utbildning och kan sticka sig i fingret, läsa av temperaturen och fylla i enkäten om hälsotillstånd.
Extend your reach

Nå längre

Bli varnad om biverkningar i tid
Mellan cyklerna i en kemoterapibehandling är det ofta svårt att bedöma patientens tillstånd. Patienter kan tycka att det är svårt att skilja de förväntade biverkningarna från kemoterapibehandlingen från allvarliga biverkningar. Informationen från patientens självtestningar säkerställer att viktiga symptom inte missas och gör att du kan ingripa i tid om komplikationer uppstår.
Innovative service in oncology care

Innovativa tjänster i onkologivården

Sjukhuset till hemmet
Minicare för hemmet är ett övervakningssystem som kompletterar din befintliga kemoterapibehandling. Det gör att du kan ha mer kontakt med dina patienter när de är hemma genom att övervaka dem vid regelbundna intervaller under deras behandling. Det har potential att förbättra patientupplevelsen, minska kostnader och erbjuda nya sätt att skapa personanpassade vårdplaner.

Så här fungerar det

 

Övervakningstjänsten för Minicare för hemmet är en fullständig tjänst som Philips erbjuder. Du registrerar dina patienter, planerar testerna och ställer in varningsnivåerna. Vi sköter resten, bland annat logistik, patientutbildning och IT-anslutning.

Validerat av våra kliniska och ekonomiska partner

Knowledge Transfer Partnerships

 

Innovate UK är det ledande programmet i Europa som hjälper företag att förbättra sin konkurrenskraftighet genom att låta företag arbeta tillsammans med högskoleutbildningar eller forsknings- och teknikorganisationer för att få kunskap, teknik eller erfarenheter som de anser är strategiskt viktiga för konkurrenskraftigheten. Philips HCM har arbetat tillsammans med Knowledge Transfer Partnership för att utveckla metoder för att koppla samman patienthändelser och resultat från kliniska datauppsättningar och kartlägga befintliga vägar i onkologivården för att identifiera svagheter och möjligheter.

 

Mer

SBRI-programmet

 

SBRI-programmet använder kraften hos offentlig upphandling för att driva innovation. Det ger innovativa företag möjlighet att engagera sig i den offentliga sektorn och få kontrakt för att lösa specifika problem. Ministeriet för hälsovård i Storbritannien har gett Philips en utmärkelse från Technology Strategy Board för att testa fjärrstyrningssystemet i Philips Minicare för hemmet i större skala på Leeds University Hospital.

 

 

 

Mer

Minicare Home service

Minicare tjänst för hemmet

Ger patienter möjlighet att vara aktivt involverade i övervakningen av sin hälsa.

Mer

Relaterade länkar

Händelser
 

UK Oncology Forum

 

15–16 jun 2016
Platsens namn, Manchester, Storbritannien