Vad gör jag om jag går upp eller ned i vikt under behandlingen, eller om mina tidigare symtom kommer tillbaka?

Du kan behöva justera trycknivån i din CPAP. Kontakta din vårdgivare.