Landing

Philips nya NeuroSuite

avslöjar hjärnans vaskulära

nätverk på ett helt nytt sätt

 

 

 

 

 

Det första NeuroSuite-systemet installerades nyligen vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Sjukhuset är ett av världens ledande universitetssjukhus och ett kompetenscentrum för strokebehandling.
  • NeuroSuite-systemet för interventionell radiologi förbättrar minimalinvasiv neurologisk behandling
  • Lösningen stödjer effektivare vägledning och placering av instrument under bildledda neuroradiologiska ingrepp, vilket ger fler behandlingsalternativ
  • Första installationen vid Karolinska universitetssjukhuset

 

Neuroradiologi är en gren av radiologin som innefattar diagnostisering och minimalinvasiv behandling av hjärnan, huvud, nacke och ryggrad. Dessa behandlingar kräver insättning av en kateter som måste navigeras genom mycket smala (mindre än 2 mm breda) och slingrande kärl till behandlingsstället med hjälp av bildvägledning i realtid. Nya hjälpmedel (t.ex. stentar och flödesfördelare) erbjuder nya behandlingar för ischemisk stroke eller stora halsaneurysmer, men de allt mindre stentar etc gör att de är svårare att se med röntgen. Detta kan innebära ytterligare utmaningar för bedömningen av placering och behandling.

 

För att möta dessa utmaningar utvecklades Philips NeuroSuite som är ett system för interventionell radiologi i två plan med en unik kombination av två nya detektorer: Philips frontala FD20-detektor ger realtidsbilder i 2D och 3D för realtidsnavigering och omedelbar behandlingsfeedback.

Den mindre, laterala FD15-detektorn kan placeras bortom axlarna och mycket nära huvudet. Det kortare avståndet och den unika kombinationen av detektorer ger en skarp avbildning av hela hjärnan vid lägre röntgendoser samt 3D-röntgen som är optimerad för interventioner i nerver och ryggrad.

 

”Vid interventionell neuroradiologi är angiografisystemets prestanda avgörande för patientsäkerheten”, säger dr Michael Söderman, docent och chef för Neuroangiografi och stereotaxi på institutionen för neuroradiologi vid Karolinska universitetssjukhuset. ”Philips senaste innovation är NeuroSuite med en ny 20 tumsdetektor i frontalplanet som ger suveräna 3D-bilder och är stor nog för ryggradsavbildning. I lateralplanet ger den nya 15-tumsdetektorn visualisering av hela det cerebrala kärlsystemet, vilket minskar kollisionsrisken och ökar projektionsfriheten.”

 

Hjärtat i NeuroSuite är Philips AlluraClarity som sänker stråldosen med så mycket som 73 % utan att kompromissa med bildkvaliteten²⁻³ samt VasoCT som visualiserar intrakraniella instrument i kärlens kontext och morfologi ner till perforatorkärlen.¹

¹Kizilkilic O , et al, Utility of VasoCT in the treatment of intracranial aneurysm with flow-diverter stents, J. Neurosurg, 2012 May 4. [Epub före tryck].

²Radiation dose in neuroangiography using image noise reduction technology: a population study based on 614 patients - Michael Söderman, Mauti, Boon, Omar, Marteinsdóttir, Andersson, Holmin, Hoornaert - 15 augusti 2013

³Image Noise Reduction Algorithm for Digital Subtraction Angiography: Clinical Results1 - Söderman, Holmin, Andersson,Palmgren, Babi, Hoornaert - Radiology: Volume 269: Number 2 – november 2013

¹Van der Bom IMJ, et al. BMJ Case Rep 2013. doi:10.1136/bcr-2013-010763

Kontaktinformation

* Detta fält är obligatoriskt
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Föregående
Genom att specifiera anledningen till att du kontaktar oss, kan vi ge dig en bättre service
*
*
Föregående