1. Kommer ni att lägga till andra bildtagningslägen som t.ex. PW Doppler?

 

Lumify-teamet arbetar ständigt med att förbättra Lumify, inklusive nya givare, funktioner och tjänster.

 

2. Hur bra är Lumifys bildtagningsprestanda jämfört med andra system?

 

Lumify-appens bildtagningsprestanda kan jämföras med större system, utan att kompromissa med djuppenetration och vävnadsupplösning.

 

3. Hur länge kan jag använda mitt Lumify-system?

 

Skanningstiden beror på enheten, men generellt sett kan du skanna kontinuerligt under två till fyra timmar. Gå till http://www.philips.com/lumify-compatible-devices för att se uppskattad skanningstid för kompatibla enheter.

 

4. Hur mycket minne kräver Lumify?

 

Lumify-appen kräver cirka 50 MB lagringsutrymme, med ytterligare lagringsutrymme för patientdata.

 

5. Hur hållbar är Lumify-givaren?

 

Produktfamiljen med Lumify-givare har utformats och testats för att uppfylla den mobila ultraljudsmarknadens rigorösa tillförlitlighetskrav och se till att givarna klarar av den typ av slitage och påverkan som de utsätts för i den mobila ultraljudsmiljön.

 

 

6. Vad för slags utbildning eller träning erbjuds med Lumify?

 

Lumify är intuitivt och man behöver inte omfattande utbildning för att använda appen. Philips erbjuder utvalda patientnära utbildningsresurser utan kostnad, samt mer omfattande utbildningskurser mot en avgift. Besök följande webbplatser för att se alla utbildningsresurser och erbjudanden 

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Vad är Lumifys bildlagringskapacitet?

 

En typisk ultraljudsundersökning med några stillbilder upptar endast cirka 10 MB. Undersökningar med några tre sekunder långa loopar upptar cirka 50 MB. Du kan lagra hundratals undersökningar på alla enheter som Lumify är kompatibel med (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). Faktisk lagringskapacitet beror på flera faktorer, till exempel hur mycket innehåll som lagras på din enhet.

 

8. Stöder Lumify Windows-enheter, som t.ex. Surface-surfplattan?

 

För tillfället stöder Lumify endast Android-enheter. Vi utforskar ständigt möjligheter att utöka stöd för alla plattformar.

 

9. Omfattar patientinformation i Lumify bokningsnummer?

 

Ja. Formuläret Patientinformation har ett fält för bokningsnummer. Dessutom kan det erhållas via funktionen Modalitetsarbetslista.

 

10. Kan jag använda Lumify för pediatrisk bildtagning?

 

Ja. Pediatrisk bildtagning är en användningsindikation.

 

11. Kan jag göra närfälts- och distansfältsjusteringar med Lumify?

 

Du kan justera total förstärkning med Lumify, och AutoScan (kontinuerlig iScan-förstärkningsoptimering) är alltid på för att hålla bildförstärkningen jämn från ytlig till djup.

 

12. Är loopregistrering prospektiv eller retrospektiv?

 

Lumify registrerar loopar (3–10 sekunder i längd) prospektivt. Lumify börjar registrera när du trycker på Spara loop och fortsätter att registrera tills du trycker på Stopp eller tills looplängdens angivna tid löper ut.

 

13. Är Lumify kompatibel med Samsung-telefoner (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Philips rekommenderar att du använder en enhet som finns med på listan över kompatibla surfplattor: http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

14. Inkluderar Lumify XRes?

 

Ja. XRes, den senaste generationen inom bildbearbetning, förbättrar bildupplösningen och gör strukturer enklare att visualisera. Philips optimerar XRes för varje klinisk tillämpning.

 

15. Inkluderar Lumify vävnadsharmonisk bildtagning (THI)?

 

Ja. Lumify använder THI baserat på den kliniska tillämpningen. På givaren C5-2 använder både applikationerna för gallblåsa och OB/GYN THI.

 

16. Inkluderar Lumify SonoCT?

 

Ja. SonoCT, som ibland kallas för spatiell förening eller flerstrålig, är aktiv på L12-4- och C5-2-givare för alla applikationer utom Lunga.

 

17. Får jag ersättning för undersökningar som utförts med Lumify?

 

Lumify är en receptbelagd medicinteknisk enhet som kan köpas av licensierade läkare (definierat som läkare eller medicine doktor – MD eller doktor i osteopatisk medicin – DO) och vårdgivare som anlitar legitimerade läkare.


Ultraljudstjänster som utförs med en ultramobil eller ett handburet ultraljudssystem redovisas med samma ultraljudskoder som lämnas in för studier utförda med kundbaserade ultraljudssystem så länge som de vanliga kraven uppfylls. Alla ultraljudsundersökningar måste uppfylla kraven för medicinsk nödvändighet som anges av betalaren, måste uppfylla kraven för fullständighet för koden som väljs, och ska dokumenteras i patientens journal, oavsett vilken typ av ultraljudsutrustning som används.

 

18. Stöder Lumify DICOM-modalitetsarbetslista (MWL)? Hur konfigurerar jag en server för modalitetsarbetslista?

 

Ja, du kan konfigurera och söka i en DICOM MWL-server. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

19. Kan jag skapa ett tillfälligt ID när jag börjar en undersökning? Kan jag i så fall ändra det med patientinformation senare?

 

Ja. Tryck på Skanna på skärmen Skanna/Skapa patient om du vill påbörja bildtagning utan att ange patientinformation. Du kan ändra patientdata när som helst tills du slutför undersökningen.

 

20. Finns färgläge tillgängligt?

 

Ja. Två färglägen finns tillgängliga: Snabbt flöde (hög färgskala för arteriellt flöde) och Långsamt flöde (låg färgskala för venöst flöde)

 

21. Kan jag skanna eller granska bilder i helskärmsvy?

 

Ja. Du visar en bild i helskärmsvyn genom att trycka på [[full-screen view icon]] nere i bildens högra hörn. Du återställer normal vy genom att trycka på [[return to normal view icon]]

 

22. Vilka streckkodsformat stöder Lumify?

 

Se bruksanvisningen till Lumify för en komplett lista över format som stöds och för instruktioner om hur man konfigurerar streckkodsläsaren.

 

23. På vilka givare är M-Mode tillgängligt?

 

M-Mode finns tillgängligt på givarna S4-1, C5-2 och L12-4.

 

24. Kan jag använda Lumify utanför sjukhuset?

 

Lumify är ett bärbart ultraljudssystem som är avsett för användning i miljöer där vård tillhandahålls av vårdpersonal, vilket kan omfatta hem, sjukhus, kliniska eller medicinska kontor och transportmiljöer (EMT).

 

25. Vad ingår i mitt köp av Lumify?

 

När du köper Lumify direkt får du Lumify-givaren/-givarna, Lumify-appen, programvaruuppgradering och en garanti från tillverkaren. Köpet inkluderar också en bärväska för din enhet och givare.

VIKTIGT! En kompatibel smart enhet ingår inte i köpet.

 

26. Vilka betalningsmetoder kan jag använda för att köpa Lumify?

 

Du kan köpa Lumify med kreditkort eller så kan Philips fakturera en inköpsorder.

 

27. Hur lång tid tar det innan jag får min köpta Lumify-givare?

 

Din/dina Lumify-givare ska komma inom två veckor från beställningen, men den faktiska leveranstiden beror på produktens tillgänglighet. Större beställningar kan ta längre tid. Ring (844) 695-8643 om du har frågor om din beställning.

 

28. Vilken typ av garanti erbjuds med den köpta Lumify-lösningen?

 

Ditt Lumify-köp omfattas av en 5 års grundgaranti som inkluderar tillgång till supportdelen i vår Lumify-portal, tillgång till våra Philips-supportexperter och skydd för din/dina Lumify-givare mot tillverkningsbrister. www.lumify.philips.com/web/support- Premium-täckning finns tillgänglig mot en extra kostnad genom vårt Xtend Premium-erbjudande som ger dig skydd mot oavsiktliga skador.

 

29. Vilken extra servicetäckning finns tillgänglig med den inköpta Lumify-lösningen?

 

Philips erbjuder Xtend Premium, vilket är ett servicekontrakt som ger ditt Lumify-köp extra täckning. Se Villkor för mer information om Xtend Premium. http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions

 

30. Vilka villkor gäller för den köpta Lumify-garantin?

 

Garantins villkor http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions

 

31. Vilka villkor gäller för Lumify-serviceavtalet, Xtend Premium?

 

Xtend Premium ger kundens Lumify-givare täckning mot oavsiktlig skada under den period som anges i kostnadsförslaget. Kunden har rätt till utbyte av en givare som skadats oavsiktligt (ej mer än 1 givare per år). Xtend Premium är utformat för att komplettera garantitäckningen vid köp av en Lumify-givare; det omfattar inte byte av förlorade eller stulna givare. Villkoren för Philips serviceavtal gäller. Xtend Premium-erbjudande http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions

 

32. Hur avbryter jag mitt köp av Lumify?

 

Efter ditt köp kan Lumify inte returneras eller avbrytas enligt villkoren för köpet.

 

33. Kan jag återställa bildtagningskontrollerna till förinställd förstärkning/djup? Med till exempel en ”återställningsknapp”?

 

Du kan enkelt återställa bildtagningskontrollerna till optimerade standardinställningar genom att välja förinställningen igen. Detta återställer inställningen för djup/förstärkning till optimerade standardinställningar.