1. Hur hämtar jag appen Lumify?

 

Du kan hämta appen Lumify från Google Play Store på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify

 

2. Hur installerar jag appen Lumify?

 

Lumify installeras automatiskt när du har laddat ner den till din smarta enhet från Google Play Store. I sällsynta fall kan säkerhetsinställningarna på enheten hindra Lumify från att installeras. Om detta inträffar ska du kontrollera enhetens säkerhetsinställningar eller kontakta den lokala IT-avdelningen för hjälp.

 

3. Kan jag använda appen Lumify med annat än Lumify-givare?

 

Nej. Appen Lumify fungerar bara med Lumify-givare. Om du ansluter en icke-Lumify-givare till enheten fungerar appen Lumify endast i demoläge.

 

4. Hur vet jag när en uppdatering till appen Lumify finns tillgänglig?

 

Du kan konfigurera enheten för att uppdatera appar individuellt eller låta dem uppdateras automatiskt. Om din Lumify-kompatibla enhet är konfigurerad att automatiskt uppdatera program, uppdateras appen Lumify automatiskt när en uppdatering finns tillgänglig, såvida inte uppdateringen innehåller en behörighetsändring. I så fall ombeds du att uppdatera Lumify-appen. Om enheten är konfigurerad för att uppdatera appar individuellt kan du hämta den senaste Lumify-uppdateringen från Google Play Store. Sök efter ”uppdatera appar” i Google Play Help för mer information.

 

5. Kan jag överföra min Lumify-app till en ny enhet?

 

Ja. Ladda ner och installera Lumify-appen från Google Play Store på din nya enhet, anslut Lumify-givaren och följ de enkla registreringsstegen. Lumify kan inte överföra patientdata mellan enheter. Du kan spara patientdata från föregående enhet till en nätverksresurs, lokalt arkiv, DICOM-server eller extern lagring.

 

6. Kan jag använda USB-kablar för att ansluta givaren till enheten?

 

Nej. Lumify-givaren är en högkvalitativ medicinsk produkt och kräver en specialkabel för att säkerställa att du uppnår högsta möjliga prestanda från Lumify-systemet. Vi garanterar endast att Lumify-systemet kommer att uppfylla specifikationerna när du använder Philips godkända Lumify-kabel med givaren.

 

7. Vad händer om jag använder en smart enhet som inte är kompatibel med enhetslistan?

 

Vi arbetar intensivt med att uppdatera en aktuell lista över kompatibla enheter www.philips.com/lumify-compatible-devices. Alla enheter på vår kompatibilitetslista har testats grundligt. Vi ber dig att välja en enhet från den här listan för att säkerställa fullständig kompatibilitet.

 

8. Vilka smarta enheter är kompatibla med Lumify?

 

En lista över smarta enheter som Philips har testat och fastställt är helt kompatibla med Lumify-appen och -givaren finns här: www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

9. Hur säkerställer jag att de data jag lagrar på min Lumify-kompatibla enhet är säkra?

 

Operativsystemet Android och alla enhetstillverkare tillhandahåller metoder för att säkra data på enheten, till exempel datakryptering och användning av lösenord för åtkomst. Vi rekommenderar att du rådgör med lokal IT-säkerhetsavdelning för att se till att enheten implementeras i enlighet med dina specifika säkerhetskrav.

 

10. Är Lumify-produkten HIPAA-kompatibel?

 

Lumify-appen integreras med din säkerhetspolicy och använder kommunikationsprotokoll som konfigurerats av sjukhuset. Operativsystemet Android tillhandahåller skyddsmekanismer som lösenordsskydd och kryptering. Operativsystemet Android tillhandahåller även branschstandardmekanismer för att skydda data som överförs via autentisering och kryptering på företagsnivå.

 

11. Hur registrerar jag min nya Lumify-produkt?

 

Du måste ha tillgång till internet för att registrera Lumify. Anslut först enheten till ett trådlöst nät eller mobilnät. Anslut därefter Lumify-givaren till enheten och följ sedan steg-för-steg-instruktionerna som anges i Lumify-appen.

 

12. Kan jag ansluta min Lumify-givare till fler än en enhet?

 

Ja. Du kan använda en Lumify-givare på så många enheter som du vill. Du måste registrera givaren första gången du ansluter den till en ny enhet. Efter första registreringen kan du använda givaren utan att behöva registrera igen.

 

13. Varför kan jag inte hitta Lumify-appen i Google Play Store?

 

Om du inte kan hitta Lumify-appen i Google Play Store ska du se till att enheten och operativsystemet Android uppfyller kraven för Lumify-systemet och att du besöker Google Play Store från ett land där Lumify finns tillgängligt.

 

14. Hur konfigurerar jag min surfplatta för nätverksanslutning?

 

Se dokumentationen som medföljer enheten för instruktioner om hur du konfigurerar enheten för trådlös eller mobil nätverksanslutning.

 

15. Hur överför jag bilder från min enhet till ett externt arkiv?

 

Du kan exportera undersökningar och bilder till en DICOM PACS, till en nätverksresurs eller till ett lokalt arkiv. Du kan också skicka bilder med e-post. E-postprogram som kan användas är Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook och Inbox. Mer information finns i bruksanvisningen för Lumify på www.philips.com/lumify-manual

 

16. Hur tar jag bort all patientinformation från min enhet?

 

Om du vill ta bort patientinformation väljer du Inställningar och sedan Återställ databas i Patientdatabas. Återställ enheten om du vill ta bort alla data från enheten. Anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

 

17. Kan jag uppdatera operativsystemet på min enhet?

 

Ja. Philips testar aktivt kompatibilitet med Lumify-appen när nya versioner av operativsystemen släpps.

 

18. Vad ska jag använda för att rengöra min Lumify-givare?

 

Se Lumifys bruksanvisning för en lista över godkända rengörings- och desinfektionsmedel.

 

19. Hur rengör och desinficerar jag enheten på vilken jag använder Lumify-appen?

 

Det är ditt ansvar att på lämpligt sätt rengöra och desinficera enheten i enlighet med tillverkarens instruktioner och med sjukhusets policyer för rengöring och desinficering av medicintekniska produkter. Mer information finns i dokumentationen som medföljer enheten och sjukhusets policyer för rengöring och desinficering av medicintekniska produkter.

 

20. Hur stor är Lumify-appen?

 

Lumify-appen är väldigt liten – cirka 30 MB stor, vilket är mindre än en vanlig MP3-fil.

 

21. Kan jag ansluta Lumify till en extern skärm?

 

Ja. Du kan ”sända” Android-enhetens skärm till en extern skärm via en Chromecast-dongel. Mer information finns på  https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en

 

22. Är det möjligt att kringgå Androids viloinställningar och göra så att enheten alltid är på medan Lumify-appen är aktiv?

 

Det finns en app till Android som heter ”Stay Alive” som gör just det. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Stöder Lumify Wi-Fi-säkerhet på WPA-företagsnivå?

 

Kompatibla Android-enheter stöder befintliga Wi-Fi-säkerhetsprotokoll, inklusive säkerhetscertifikat. Listan över kompatibla enheter finns tillgänglig på www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Kan jag flytta fokuszonen genom att peka på skärmen och dra?

 

Nej. Lumify justerar automatiskt nummer och läge för fokuszoner baserat på förinställd tillämpning, läge för färgbox och djup. 

 

25. Var hittar jag information om hur man rengör givarna?

 

Se avsnittet om skötsel av givare i bruksanvisningen till Lumify för information om hur givarna ska skötas och för en lista över godkända rengörings- och desinfektionsmedel.

 

26. Inkluderar Lumify Autoscan?

 

Ja. Autoscan, som ibland kallas för Autogain eller Live iScan, justerar förstärkningen av varje rad på varje bild i realtid, och ser till att bildens totala ljusstyrka bibehålls. Autoscan eliminerar behovet för dig att ställa in TGC (tidsförstärkningskompensation).

 

27. Kan jag exportera bilder i PC-format från Lumify?

 

Ja. Du kan e-posta undersökningen med bilderna i PC-format, eller exportera bilderna till en lokal katalog från vilken du kan ansluta datorn. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

28. Kan jag exportera bilder i DICOM-format från Lumify?

 

Ja. Du kan konfigurera en DICOM-destination och exportera till en DICOM PACS. IT-avdelningen kan förse dig med nätverksinformationen som behövs för att konfigurera DICOM-destinationen. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

29. Hur konfigurerar jag Lumify för nätverksanslutning?

 

Se bruksanvisningen till Lumify-ultraljudssystemet för information om hur man konfigurerar enheten för trådlös anslutning www.philips.com/lumify-manual

 

30. Varför kan jag inte exportera undersökningar till DICOM PACS?

 

Pröva dessa felsökningstips:
• Se till att enheten har konstant trådlöst eller mobil nätverksanslutning. Information om hur du konfigurerar enheten för trådlöst eller mobilt nätverk finns i dokumentationen som medföljer enheten.
• Testa anslutningen till DICOM-PACS: Välj exportdestination och tryck på Testa. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.
• Arbeta med nätverksadministratören för att kontrollera att DICOM-destinationsinställningarna i Lumify är korrekta. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

31. Hur tar jag en bild i M-Mode?

 

Du tar en bild i M-Mode genom att frysa bilden med önskad M-Mode-kurva och sedan trycka på Spara bild. Bilden läggs till i patientjournalen så som du ser den på skärmen.