1. Registreringen av Lumify misslyckades, vad ska jag göra?

 

Se först till att enheten finns med på listan över kompatibla enheter: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

Kontrollera sedan att givaren är ordentligt ansluten till enheten och att enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk eller mobilnätverk under registreringsprocessen. Registreringen kan misslyckas om enheten förlorar anslutningen. Om detta inträffar kopplar du bort givaren, återupprättar anslutningen och ansluter sedan givaren igen.

 

2. Måste jag vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att skanna med Lumify?

 

Nej. När du har registrerat Lumify behöver den inte trådlös eller mobil nätverksanslutning för att fungera. Philips rekommenderar att du har regelbunden anslutning till ett trådlöst eller mobilt nätverk för att maximera de fördelar som Lumify-tjänsten erbjuder.

 

3. Varför finns det ingen information i DICOM-loggarna?

 

Du måste aktivera DICOM-loggning innan Lumify kommer att samla in data. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

4. Var hittar jag meddelandet om DICOM-överensstämmelse för Lumify?

 

Gå till http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound och klicka på Lumify.

 

5. Var hittar jag min givares serienummer?

 

Du hittar det sexsiffriga alfanumeriska serienumret på sidan av givaren. Alternativt ansluter du givaren till enheten och startar Lumify. Tryck på Om från sidomenyn och visa det sexsiffriga alfanumeriska serienumret.

 

6. Kan jag ta bort en server för modalitetsarbetslista från Lumify?

 

Ja. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

7. Vad innebär ett rött X eller en grön bock bredvid min exporteringsdestination?

 

Ett rött X anger att Lumify inte kan ansluta till exportdestinationen. En grön bock anger en lyckad anslutning till exportdestinationen.

 

8. Hur får jag teknisk support?

 

Se användardokumentationen till Lumify eller sök bland dessa frågor för att se om din fråga redan har besvarats.

Om du behöver ytterligare hjälp finns det två sätt att kontakta teknisk support:

  • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 1 för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker för att felsöka problemet.
  • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 3 och tryck sedan på 1 vid nästa inspelning för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker för att felsöka problemet.

 

9. Vad kan jag göra om min enhet inte längre känner igen Lumify-givarna?

 

Pröva dessa felsökningstips:

  • Kontrollera att givarens USB-kontakt är ordentligt ansluten till enheten.
  • Starta om enheten och följ felsökningstipsen i kapitlet om systemunderhåll i bruksanvisningen till Lumify.
  • Kontakta teknisk support om du behöver ytterligare hjälp. Det finns två sätt att kontakta teknisk support:
    • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 1 för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker för att felsöka problemet.
    • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 3 och tryck sedan på 1 vid nästa inspelning för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker som kan hjälpa dig att felsöka problemet.

 

10. Varför ser jag meddelandet ”Givare stöds inte” när jag kopplar in min S4-1-givare?

 

S4-1 kräver version 1.6 av Lumify-appen. Du kontrollerar versionen
genom att gå till Lumify -> Inställningar -> Om-menyn.

Om du har version 1.2 av appen eller äldre går du till Google Play Store för att uppgradera till version 1.6.

Om du har version 1.6 av appen kontaktar du Philips Lumify Support-representanterna på 46 0200 81 00 10.