När du klickar på länken kommer du att lämna den officiella Philips-webbplatsen för skärmlösningar för professionellt bruk (”Philips”). Eventuella länkar till webbplatser från tredje part som kan finnas på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet och representerar inte på något sätt någon anknytning eller rekommendation av den information som finns på dessa länkade webbplatser. Philips gör inga utfästelser eller garantier av något slag gällande webbplatser från tredje part eller informationen däri.