data banner

Förlora inte dina bra dagar på grund av dåliga nätter

Upplever du symptom på sömnapné?

Vad är sömnapné?

Sömnapné är en vanlig sömnstörning som kännetecknas av upprepade andningsuppehåll under sömncykeln.

 

Dessa avbrott, så kallade apnéer, orsakas av att mjuk vävnad i luftvägarna faller ihop och hindrar syret från att nå lungorna.

 

Svaga muskler i luftvägarna, stor tunga, fetma och andra faktorer kan orsaka att vävnad i luftvägarna faller ihop och hindrar andningen.

 

Sömnapné stör sömncykeln och kan dramatiskt försämra energin, den mentala prestationsförmågan och den långsiktiga hälsan. Om den inte behandlas kan den i vissa fall vara dödlig.

sömnapnédiagram
Läs mer om tecken och symptom om du misstänker att du lider av sömnapné.
sleep apnea se
Sömnapné – patientfilm
1 av 5 vuxna

Mer än 500.000 vuxna

personer i Sverige har någon form av sömnapné

Vem har sömnapné?

 

Sömnapnépatienter finns i alla samhällsgrupper.
Kan du vara i riskzonen?

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.