Sekretessmeddelande

Philips Sekretessmeddelande


Senast ändrad: Januari 2022

Detta sekretessmeddelande berättar vilka vi är, vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem.

Tänk på att, för detta sekretessmeddelande, betyder personuppgifter all information eller uppsättning information som direkt eller indirekt identifierar dig, såsom ditt namn, e-post eller telefonnummer.

Detta sekretessmeddelande täcker hur Philips eller ett Philips-anslutet företag hanterar dina personuppgifter när du interagerar med oss, i din egenskap av konsument, företagskund, leverantör, affärspartner, kandidat, besökare, forskningsdeltagare, aktieägare eller annan person med ett företag relation med oss.

Ta en stund att bekanta dig med detta sekretessmeddelande.

För mer information om vår sekretesspraxis, besök vår Philips sekretesssida.

Philips sekretessmeddelande i korthet

 
 • Vilka vi är
 • Hur vi använder dina personuppgifter
 • Hur vi skyddar dina personuppgifter
 • Hur vi överför dina personuppgifter mellan länder
 • Dina integritetsrättigheter
 • Med vilka vi delar dina personuppgifter
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vilka vi är


Om inte annat anges i detta sekretessmeddelande eller i andra produkt- eller tjänstspecifika sekretessmeddelanden, är den personuppgiftsansvarige (liksom den registeransvariges representant i Europeiska unionen) Philips International BV


Postadress:

c/o Philips Privacy Office (Group Legal)
Amstelplein 2
1096 f.Kr
Amsterdam
Nederländerna

Visa flerVisa färre

Hur vi använder dina personuppgifter


Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, välj bara någon av följande aktiviteter så får du veta det.

Besöka våra kontor

På våra Philips-kontor möter vi besökare som arbetssökande, leverantörer och handelsmän, intressenter och andra individer som kan behöva interagera med Philips personal.
 
Om du besöker våra Philips-lokaler bör du vara medveten om att vi kan begära dina personuppgifter för att kunna förse dig med ett personligt märke som ger dig tillgång till våra kontor. Vi kan också använda CCTV-system (eller andra videoenheter) för att spela in specifika utrymmen i våra lokaler. När vi använder sådana videoenheter placerar vi varningsskyltar för att se till att du är medveten om att vi kommer att spela in bilder eller videor.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • Upprätthålla säkerheten och säkerheten för Philips anställda, besökare, gäster och Philips egendom och tillgångar;
 • Skydda Philips legitima intressen, såsom att undersöka bristande efterlevnad av Philips policyer och procedurer, potentiella kriminella aktiviteter (t.ex. misstänkt stöld av företag eller personlig egendom) och andra incidenter eller olyckor i våra lokaler;
 • Inleda disciplinära och rättsliga processer och förfaranden, inklusive att bevara bevis och avslöja inspelningar för rättsliga anspråk och förfaranden.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • När vi förser dig med ett personligt märke, som ger dig tillgång till våra kontor, ber vi vanligtvis om ditt namn och besöksinformation;
 • När vi använder CCTV-system behandlar vi videoinspelningar av dig (t.ex. din bild som tagits på CCTV-systemet).

 

Laglig grund för behandling
Den lagliga grund vi litar på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är vårt legitima intresse, i synnerhet vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till frihet och säkerhet, rätten till egendom, rätten till försvar.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter
Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Philips-anslutna företag i det land där du besökte våra lokaler, vilket anges i våra användarvillkor (se sidfoten) som operatör för denna webbplats.

Anmäla dina oror som en visselblåare

Vi är måna om att vara en ansvarsfull partner i samhället, agera med integritet mot våra anställda, kunder, affärspartners och aktieägare, såväl som samhället i stort. Samtidigt som vi strävar efter våra affärsmål strävar vi alltid efter att göra detta på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa att vi gör rätt sak. Det betyder att om du känner till några etiska överträdelser angående Philips verksamhet kan du rapportera din oro via Philips Speak Up, en rapporteringswebbplats och avgiftsfri telefontjänst. Du kan göra det anonymt (om det är tillåtet enligt lokal lag). Om du bestämmer dig för att avslöja din identitet, kommer ditt klagomål och dina personuppgifter att registreras formellt i Philips GBP Complaints Database. Varje rapporterad oro kommer alltid att utlösa en grundlig uppföljning.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • utreda potentiella överträdelser av våra allmänna affärsprinciper eller som på annat sätt utgör ett hot mot Philips företagsintegritet;
 • vidta alla åtgärder som kan vara nödvändiga för att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar.


Vilka personuppgifter vi behandlar
Om du rapporterar en oro via vår Philips Speak Up, behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

 • Om du avslöjar din identitet: Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, den bästa tiden att kontakta dig och din relation med Philips (tidigare anställd, säljare, kund eller annan), om du väljer att tillhandahålla denna information.
 • Namnet och andra personuppgifter för alla personer som du nämner i din rapport, om du vill och kan tillhandahålla denna information.
 • Detaljer om incidenten som du rapporterar (tid, plats, plats, omständigheter, en beskrivning av vad som har hänt, möjliga effekter på Philips-enheten och om ledningen är medveten om detta problem).


Laglig grund för behandling
Den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är vårt legitima intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter som t.ex. som rätten till frihet och säkerhet, rätten till egendom, rätten till försvar, friheten att bedriva näringsverksamhet.

Med vilka vi delar dina personuppgifter
Dina personuppgifter registreras i Philips GBP Complaints Database, varifrån de kommer att skickas till lämpliga personer inom Philips. Detta innebär att informationen kan delas med den eller de utredare som utsetts, tilldelad GBP Compliance Officer och i vissa situationer medlemmar av Group Internal Audit såväl som Group Legal, eller utanför Philips (kriminaltekniska revisorer, juridiska rådgivare) som kräver denna information för att säkerställa efterlevnad av GBP-rapporteringspolicyn och juridiska eller regulatoriska skyldigheter, eller som input för efterföljande rättsliga förfaranden.

Gör en integritetsbegäran

Vi arbetar med höga krav när det gäller att behandla dina personuppgifter. Därför, som beskrivs i detta sekretessmeddelande, om du vill utöva dina integritetsrättigheter, ställa frågor till oss om vår sekretesspraxis, skicka in ett integritetsklagomål till oss eller kontakta vårt dataskyddsombud, kan du kontakta oss (du hittar integriteten kontaktformuläret i det relevanta avsnittet i detta sekretessmeddelande) så kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose din begäran. Din integritetsförfrågan samt dina personuppgifter kommer formellt att registreras i en elektronisk ärendeakt och detta kommer att utlösa en intern process som syftar till att tillfredsställa, i den utsträckning det är möjligt, din förfrågan.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att följa de lagar och förordningar om integritet och dataskydd som vi är föremål för.


Vilka personuppgifter vi behandlar
Om du skickar in en integritetsbegäran till oss kräver vi viss information från dig eftersom vi behöver dem för att kunna svara dig och ta itu med din förfrågan. I synnerhet behöver vi följande information:

 • Din e-postadress;
 • Din relation med Philips (konsument, arbetssökande eller annan).


Dessutom, om du vill, kan du också avslöja ditt fullständiga namn, ditt land, ditt föredragna språk och all annan information som du bestämmer dig för att inkludera i din förfrågan.

 

Laglig grund för behandling

Den lagliga grund vi litar på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är vårt behov av att följa de lagar och förordningar om integritet och dataskydd som vi är föremål för.

Går med vårt aktieägarstämma

Philips aktier är noterade på börsen i Euronext Amsterdam och New York Stock Exchange. Förhållandet mellan Philips och dess aktieägare regleras av holländsk lag och vår bolagsordning. Som aktieägare i Philips har du vissa rättigheter, såsom rätten att rösta i vissa företagsfrågor (bland annat: utnämning av styrelseledamöter och styrelseledamöter, betalningsanmärkningar, fastställande av bokslut , utdelningsförklaring och ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet). Omröstning sker på våra årliga och i förekommande fall extra bolagsstämmor.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Om du är aktieägare och du bestämmer dig för att utöva dina rättigheter i samband med en bolagsstämma behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna utöva dina aktieägares rättigheter, till exempel för att registrera ditt deltagande i bolagsstämman, för att administrera dina fullmaktsröstningsinstruktioner och för att behandla din röst and/or frågor eller uttalanden under bolagsstämman.

Ett relativt litet antal av Philips utestående aktier är registrerade i enskilda aktieägares namn. I enlighet med tillämplig lag upprätthåller Philips också ett register som innehåller uppgifter om innehavarna av de registrerade aktierna och kan kommunicera med dessa aktieägare om årsmötet för aktieägare och om utdelningar.

Vanligtvis spelas aktieägarmöten in audiovisuellt för interna ändamål och kan följas av en direktsändningslänk tillgänglig via vår webbplats.


Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Fullständigt namn och titel
 • Födelsedatum
 • postadress
 • E-postadress
 • Aktieägaridentifiering
 • Finansiell information (antal aktier, utdelning, etc.)
 • Bank eller mellanhand
 • Bankkontonummer, VP-kontonummer
 • Namn på din auktoriserade representant (om någon)
 • Fullmaktsröstningsinstruktioner eller avgivna röster
 • Innehållet i frågor, åsikter eller förslag som du kan framföra inför eller under aktieägarmöten


Laglig grund för behandling
Den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är vårt behov av att följa tillämpliga lagar som vi är föremål för samt vårt legitima intresse att bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt, till exempel när vi ljud- videoinspelning av aktieägarmöten.

Att prenumerera på våra investorrelationer eller pressmeddelande

På Philips strävar vi efter att leverera överlägset, långsiktigt värde till våra kunder och aktieägare, samtidigt som vi agerar ansvarsfullt gentemot vår planet och vårt samhälle, i partnerskap med våra intressenter. Om du är intresserad av att få våra senaste pressmeddelanden eller meddelanden om investerarrelationer kan du prenumerera på våra e-postuppdateringar.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i följande syfte att skicka dig via e-post våra pressmeddelanden eller meddelanden om investerarrelationer.
Om du prenumererar på aviseringarna om investerarrelationer kommer vi att meddela dig om investerarwebbsändningar och samtal. Om du prenumererar på pressmeddelandena kommer vi att meddela dig om våra senaste nyhetsuppdateringar.


Vilka personuppgifter vi behandlar
För att prenumerera på våra senaste pressmeddelanden eller meddelanden om investerarrelationer ber vi om ditt fullständiga namn, e-postadress och företaget du arbetar för (endast för meddelanden om investerarrelationer och om du representerar en institutionell investerare eller bank).


Laglig grund för behandling
Den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för att skicka dig våra senaste pressmeddelanden eller meddelanden om investerarrelationer är ditt samtycke. I vilket fall som helst kan du avregistrera dig när som helst via länken längst ner i e-postmeddelandena eller via respektive "Avsluta prenumeration"-knappar på Philips Investor Relations och webbsidor för pressmeddelanden.

Att söka jobb eller interagera med oss för jobb

Vår rekryteringsprocess är utformad för att hjälpa oss hitta människor som delar vår passion för att förbättra liv genom meningsfull innovation och för att hjälpa dig ta reda på om Philips är rätt plats för dig. Denna process inkluderar följande aktiviteter:
 • ansöka om ett jobb på vår karriärwebbplats;
 • registrera dig för våra karriärnyhetsbrev för att få de senaste jobben och nyheterna direkt i din inkorg;
 • interagerar med oss (till exempel med våra rekryterare) för jobbmöjligheter.


Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla funktionaliteten på vår karriärwebbplats till dig, såsom att ordna åtkomst till ditt registrerade konto och göra det möjligt för dig att skicka in ansökningar via karriärwebbplatsen;
 • Att bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och lämplighet att arbeta för Philips mot den tjänst du sökt and/or andra karriärmöjligheter;
 • Frågar dig om du vill ha dina uppgifter kvar i vår talangpool. Om du samtycker, skulle vi proaktivt kontakta dig om ytterligare lämpliga lediga tjänster dyker upp.
 • Beroende på anställningsland och baserat på vad som är tillåtet enligt gällande lagar, verifiera din information, inklusive genom referenskontroller och, i tillämpliga fall, bakgrundskontroller.
 • Kommunicera med dig om rekryteringsprocessen;
 • Skickar dig via e-post nyheter och uppdateringar om Philips jobb och rekryteringsaktiviteter (om du loggat in);
 • Förbereda ett erbjudande, om din ansökan är framgångsrik;
 • Genom att följa tillämpliga lagar och förordningar är vi föremål för och samarbetar med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ.


Vilka personuppgifter vi behandlar
Beroende på den specifika rekryteringsaktiviteten behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation (såsom fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland, hemadress, annan kontaktinformation);
 • Data om dina färdigheter och kvalifikationer, som finns i CV:n, personligt brev eller annan dokumentation som tillhandahålls oss i din ansökan (såsom utbildningshistorik, arbetslivserfarenhet, utskrifter);
 • Data som krävs för att utföra bakgrunds- eller anställningskontroller, när det är tillåtet enligt tillämpliga lagar (såsom dokument för att bevisa din identitet eller kvalifikationer);
 • Information om vilken typ av anställning du söker eller kan söka, aktuell and/or önskad lön och andra villkor relaterade till kompensations- och förmånspaket, vilja att flytta eller andra jobbpreferenser;
 • Uppgifter som krävs för att göra ett villkorat erbjudande om anställning (såsom bankuppgifter för att hantera löneutbetalningar, nödkontaktuppgifter för att veta vem du ska kontakta om du har en nödsituation på jobbet);
 • Detaljer om hur du hörde om tjänsten du söker;
 • Data som härrör från bedömningar eller frågeformulär som du fyllt i (såsom ditt svar på skriftliga bedömningar);
 • I vissa fall kan du delta i valfria videointervjuer. I det här fallet kan vi bearbeta din bild eller andra data som fångas av din kamera.
 • Information om eventuella tidigare ansökningar som du kan ha gjort till Philips.
 • Information som du gör allmänt tillgänglig som vi tror är relevant för din ansökan eller en potentiell framtida ansökan (som din information i din LinkedIn-profil).
 • Om du hänvisas behandlar vi information som den som hänvisar dig lämnar om dig.
 • Om det krävs eller tillåts av lokala lagar kan vi också behandla information av känslig natur, sådan information om funktionshinder, i den utsträckning som är relevant för ditt arbete.


Laglig grund för behandling
De lagliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • vårt behov av att utföra ett kontrakt som du är föremål för, eller att vidta åtgärder före avtalsslutet på din begäran.
 • vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet.
 • vårt behov av att följa rättsliga skyldigheter vi är föremål för.
 • ditt samtycke, för att skicka dig via e-post nyheter och uppdateringar om Philips jobb och rekryteringsaktiviteter och för att behålla dina uppgifter i vår talangpool och kontakta dig för karriärmöjligheter.


Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är Philips-anslutna företag i det land som avser att rekrytera dig (identifierad i våra användarvillkor - se sidfoten - som operatör för denna webbplats) samt Philips International BV

Kontakta vår kundservice

Om du behöver hjälp och support från Philips kan du kontakta vårt supportteam via vår webbplats (via chatt eller webbformulär), telefon eller sociala medier och de kommer att göra sitt bästa för att svara på dina frågor och ge dig den support som krävs.


Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att svara på dina frågor och ge dig nödvändig support, inklusive att hålla dig uppdaterad om hur ditt ärende och arbetsorder fortskrider (detta kan inkludera schemaläggning, leverans remote/field serviceaktiviteter, inklusive beställning av delar, om du är en företagskund);
 • för att verifiera din identitet (t.ex. om du redan har ett MyPhilips-konto) och stödja dig därefter;
 • att ta itu med eventuella efterföljande frågor som kan uppstå från din förfrågan, till exempel för att fastställa, utöva eller försvara oss från rättsliga anspråk;
 • att kontrollera och förbättra servicenivån vi tillhandahåller; till exempel, om du kontaktar oss via telefon eller chatt kan vi spela in samtalet för att utbilda vårt team under intern utbildning så att vi alltid kan förbättra vår kundservicesupport.
 • att förbättra, fixa och anpassa våra produkter och tjänster;
 • [om du begär vår hjälp om en Philips-produkt som producerats av en av våra varumärkeslicenspartner] för att rikta din begäran till den relevanta varumärkeslicenspartnern, så att de kan ge dig den efterfrågade supporten.
 • att följa efterlevnad, regulatoriska och kvalitetsstandarder och föreskrifter.
 • för att fråga dig om du vill ta emot reklammejl från Philips och hålla dig uppdaterad om nya och befintliga Philips-produkter och -tjänster och om våra evenemang (om du vill veta mer, se avsnittet "Gå med i våra marknadsföringsinitiativ").


Vilka personuppgifter vi behandlar
Om du har en fråga eller begär vår support behöver vi att du ger oss viss information, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan information som behövs för att hantera din fråga eller förfrågan. Om du har ett MyPhilips-konto kan vi använda informationen som är länkad till ditt konto för att ge dig den efterfrågade supporten.


Laglig grund för behandling
De lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • vårt behov av att fullgöra ett kontrakt som du är föremål för, eller att vidta åtgärder före kontraktet på din begäran.
 • vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet.
 • vårt behov av att följa rättsliga skyldigheter vi är föremål för.

Använda vår självbehandlingsportal för att begära reparation/utbyte

Om din Philips-produkt är trasig eller inte längre fungerar i linje med förväntningarna kan du leta efter våra manualer, vanliga produktfrågor eller felsökningssteg. Om dessa inte löser ditt problem kan du direkt gå till vår självbetjäningsportal för att begära en reparation/utbyte eller gör det med stöd av våra konsumentombud. Alternativt kan du lämna in produktgarantirelaterade förfrågningar via vårt tredjepartsreparationsnätverk av partners (såsom återförsäljare eller reparationscenter) som servar våra produkter och ansluter till vårt reklamations- och reparationssystem för att skicka in din reklamation. I detta sammanhang kommer vi att behandla dina personuppgifter.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • att uppfylla repair/exchange och produktgarantirelaterad service;
 • för att låta dig spåra och ge dig en status för din reparation eller utbyte;
 • att leverera produkten till dig;
 • för att kontakta dig vid problem med leveransen eller för att få ytterligare nödvändig information för att uppfylla din serviceförfrågan.


Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation (som ditt förnamn, efternamn, adress, telefonnummer);
 • Produktinformation (t.ex. modellnummer, inköpsdatum),
 • Information som behövs för att granska din service- eller reparationsbegäran,
 • Information som behövs för att bekräfta att din produkt är inom garantiperioden (t.ex. inköpsbevis).


Laglig grund för behandling
De lagliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i detta avsnitt är vårt behov av att ingå och utföra ett avtal med dig, eller att vidta åtgärder före kontraktet på din begäran.

Skapa ditt MyPhilips-konto

Om du vill dra nytta av våra tjänster, som att registrera Philips-produkter eller ha utökade garantier på utvalda produkter, kan du skapa ditt MyPhilips-konto.
 

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att skapa och underhålla ditt MyPhilips-konto;
 • för att du ska kunna registrera dina Philips-produkter;
 • för att ge dig utökad garanti på utvalda produkter.


Du kan också använda ditt MyPhilips-konto för andra tjänster, som:

 • Hantera dina preferenser för marknadsföringskommunikation: när du skapar ditt Philips-konto kan du ange om du vill ta emot marknadskommunikation från Philips. På så sätt kan vi kontakta dig om vi har något som vi tror kommer att tilltala dig.
 • Logga in på Philips mobilappar.
 • Köpa Philips produkter och tjänster i vår Philips onlinebutik för konsumenter, konsultera din beställningshistorik och hantera dina prenumerationer;
 • Gå med i våra produkttester och berätta vad du tycker om våra produkter.
 • Att delta i våra kampanjer, såsom cashbacks eller kupongkampanjer.


Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med sådana andra tjänster, välj dem bara i detta sekretessmeddelande så får du veta det.


Vilka personuppgifter vi behandlar
Om du skapar ett MyPhilips-konto behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation (som ditt förnamn, efternamn och e-postadress). Om du bestämmer dig för att skapa ett MyPhilips-konto med ditt sociala mediekonto, kommer registreringsformuläret att vara förifyllt med kontaktinformationen från din sociala medieleverantör.
 • Information om din plats (som ditt land, språkinställning);
 • Information om din registrerade product/service (såsom namnet på den köpta produkten och datum och inköpsbevis).

 

Om du vill kan du dessutom välja att tillhandahålla oss:

 • din hälsning, som kommer att användas för att anpassa vår marknadsförings- eller transaktionskommunikation till dig; och
 • ditt födelsedatum, som kommer att användas för att anpassa vår reklamkommunikation till dig (till exempel när det är din födelsedag).

 

Om du vill skapa ett MyPhilips-konto i din egenskap av Professionell (dvs. företagskund, leverantör and/or affärspartner till Philips), kan vi också behandla följande data:

 • Företagsnamn
 • Företags adress
 • Företagets telefonnummer
 • Organisations typ
 • Jobb titel/specialitet
 • Kundkontonummer.


Du kan ta bort ditt MyPhilips-konto när som helst. För att göra det bör du logga in och hitta raderingsknappen i dina inställningar. Vi kommer sedan att ta bort ditt MyPhilips-konto och all data som är kopplad till det (detta inkluderar även data som behandlas i samband med de andra Philips-tjänsterna som anges ovan och kopplade till ditt MyPhilips-konto), såvida vi inte enligt lag är skyldiga att behålla vissa uppgifter.

 

Laglig grund för behandling

Den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i detta avsnitt är vårt behov av att ingå eller utföra ett avtal med dig, eller att vidta åtgärder före kontraktet på din begäran.

Köpa Philips produkter online

Du kan köpa Philips produkter och tjänster online i våra onlinebutiker.
Som konsument kan du antingen använda ditt MyPhilips-konto eller checka ut som gäst (om du inte vill köpa tjänster, i det här fallet behöver du ett MyPhilips-konto). Som professionell (om du till exempel är sjukvårdspersonal eller distributör och vill köpa våra vårdprodukter från vår Philips sjukvårdsbutik), måste du skapa ett företags- eller professionellt konto.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • att hantera dina beställningar och behandla betalningen. I detta sammanhang kan vi behandla dina personuppgifter för att förhindra och upptäcka bedrägerier och missbruk för att skydda säkerheten för våra kunder, Philips och andra. Vi kan också använda poängmetoder för att bedöma och hantera kreditrisker;
 • att leverera de köpta produkterna och tjänsterna till den leveransadress du uppger till oss. För att göra det samarbetar vi med våra distributionspartners som hjälper oss att förbereda och korrekt bearbeta ditt paket, och med våra logistikpartners som levererar ditt paket till den valda adressen. 
 • att uppdatera dig via e-post om status för din beställning;
 • att kontakta dig via e-post för transaktions- och teknisk support;
 • för att du ska kunna konsultera din beställningshistorik, spara dina favoritartiklar eller skapa önskelistor och hantera dina prenumerationer, om några;
 • För att följa lagar och förordningar som vi är föremål för (till exempel för skatteändamål är vi skyldiga att lagra information om varje köp).

 

Tänk på att vissa Philips-produkter och -tjänster som är tillgängliga i vår Philips onlinebutik för konsumenter säljs till dig av en av våra partners, vilket anges i försäljningsvillkoren som kommer att visas för dig innan du slutför din beställning. Detta innebär att om du gör en beställning hos någon av våra partners kommer vi att dela dina personuppgifter (såsom ditt namn och adress) med den partnern så att den kan verkställa det avtal du har ingått och därför fullfölja din beställning och skicka dig fakturan. Partnern kan också använda dina personuppgifter för att uppdatera dig om status för din beställning och för att ge dig den kundsupport som krävs. Om du vill veta mer om hur vår partner kommer att behandla dina personuppgifter, inbjuder vi dig att läsa dess sekretessmeddelande, som vi kommer att göra tillgängligt för dig i vår onlinebutik.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Dina kontouppgifter (om du köper en produkt med ditt Philips-konto);
 • Namn och e-post (om du köper en produkt som gäst);Leverans- och fakturaadress;
 • Faktura/kvitto information, som inkluderar den köpta produkten och tjänsten;
 • Betalningsinformation (som ditt kreditkortsnummer). Observera att vi aldrig lagrar din betalningsinformation. När du gör en betalning kommer din betalningsinformation att skickas direkt till vår betrodda betalningsleverantör, som kopplar upp sig till din bank för att validera transaktionen.
 • Du position/titel i ditt företag, ditt företags namn och typ, dina köppreferenser, ditt företags inköps/faktureringsadress, om du köper våra produkter eller tjänster i din egenskap av vårdpersonal.

 

I vissa fall kan du välja att även ge oss ditt telefonnummer (valfritt) om du vill att vår betrodda leveransleverantör ska kontakta dig via telefon vid leveransproblem eller om du vill att vårt supportteam ska kontakta dig via telefon vid problem med din beställning.

 

Laglig grund för behandling

De lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • vårt behov av att utföra våra försäljningsvillkor med dig, i synnerhet vår avtalsenliga skyldighet att hantera din beställning;
 • vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet. Detta gäller när vi genomför bedrägerikontroller;
 • vårt behov av att följa rättsliga skyldigheter vi är föremål för. Detta gäller till exempel när vi behandlar uppgifter om ditt köp för skatteändamål.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige för de syften som anges i detta avsnitt är Philips-anslutna företag som identifieras i våra försäljningsvillkor, som görs tillgängliga för dig på vår webbplats. Om du gör en beställning i vår Philips-butik för konsumenter hos en av våra partner, är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter: (i) Philips International BV för att samla in din beställning och behandla betalningen; och (ii) den relevanta partner som identifieras i dess försäljningsvillkor eller i dess sekretessmeddelande, för att fullgöra din beställning, skicka fakturan till dig och tillhandahålla den efterfrågade kundsupporten.

Interagera på sociala medier om Philips

Om du aktivt kommunicerar om oss eller våra varumärken på sociala medier och andra offentliga externa källor (till exempel om du delar en kommentar om en Philips-produkt eller om du taggar Philips i ditt inlägg) kan vi behandla personuppgifter om dig som du gör offentligt tillgängligt. Vi kan till exempel analysera och övervaka allmänt tillgängliga åsikter eller uttalanden som du gör om Philips.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina kommentarer eller inlägg (som kan innehålla dina personuppgifter) för följande ändamål:
 • för att svara på dina kommentarer och frågor eller ge dig den support som krävs. Om din fråga eller kommentar hänför sig till en Philips-produkt som producerats av en av våra varumärkeslicenspartner, kan vi ge dina personuppgifter till den relevanta varumärkeslicenspartnern så att de kan svara på din fråga eller ge dig den efterfrågade supporten.
 • för att få en allmän förståelse för vad folk säger om oss och våra varumärken och därför förbättra våra produkter och tjänster därefter.


Vilka personuppgifter vi behandlar
För de syften som beskrivs ovan kan vi komma att behandla all information om dig som finns i kommentarer eller annat innehåll om Philips som du gör allmänt tillgängligt på sociala medier och andra offentliga externa källor. Detta kan inkludera information som ditt namn (eller smeknamn), profilbild, land.

Laglig grund för behandling
Den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är vårt legitima intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda vår grundläggande rättighet att bedriva verksamhet.

Ger dina betyg och revisioner till Philips produkter

Om du vill kan du välja att betygsätta och recensera våra Philips-produkter online. Detta hjälper oss att skapa ett öppet forum där våra kunder kan hitta och utbyta sanningsenliga och meningsfulla kommentarer kring våra produkter.
 

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att verifiera att din recension är i linje med våra villkor och att den inte innehåller vilseledande eller felaktiga påståenden om produktens prestanda (till exempel off-label marknadsföring eller inte i linje med våra bruksanvisningar);
 • att publicera ditt betyg och dina recensioner online och ge alla möjlighet att lära sig av din erfarenhet av våra produkter;
 • att få en allmän förståelse för vad folk säger om oss och våra varumärken och därför förbättra våra produkter och tjänster i enlighet därmed;
 • att kontakta dig och erbjuda vår hjälp om du i fall din recension indikerar att du inte är nöjd med vår produkt eller tjänst. Om en sådan recension avser en Philips-produkt som producerats av en av våra varumärkeslicenspartner kan vi komma att tillhandahålla dina personuppgifter till den relevanta varumärkeslicenspartnern, så att de kan kontakta dig och erbjuda hjälp.
 • att kontakta dig i händelse av hälsa och säkerhet eller ansvarsfrågor.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: e-post, plats, ålder, kön, antal personer som bor i ditt hushåll, användningstid för vår Philips-produkt.

 

Tänk på att när du ger ditt betyg och skriver en recension kommer vi inte att göra din e-post synlig för andra besökare. Vi kommer att synliggöra övrig information som du lämnar till oss, eftersom detta hjälper oss att skapa ett öppet forum där våra kunder kan hitta och utbyta sanningsenlig och meningsfull information kring våra produkter.
 

Dessutom, för att respektera din integritet, uppmuntrar vi dig att ange ett smeknamn och inte ditt riktiga namn när du lämnar din recension.

Laglig grund för behandling
De lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • vårt behov av att verkställa våra villkor;
 • vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet. Detta gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster och när vi kontaktar dig (eller lämnar dina personuppgifter till vår varumärkeslicenspartner så att de kan kontakta dig) för att ge hjälp. 
 • vårt behov av att följa rättsliga skyldigheter som vi är föremål för. Det gäller till exempel när vi kontaktar dig för hälso- och säkerhetsfrågor. 

Testar våra konsumentprodukter

Om du vill bli en Philips produkttestare och berätta vad du tycker om våra konsumentprodukter kan du göra det genom att skapa ett Philips-konto (om du inte redan har ett), välja ett test som du är intresserad av och tillämpa.
 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att utvärdera om du kan bli utvald att delta i testet, baserat på dina svar på våra frågor under urvalsförfarandet och utifrån våra villkor. 
 • (om du blir utvald) för att korrekt hantera ditt deltagande i testet i enlighet med våra villkor. Detta inkluderar aktiviteter som att informera dig via e-post om du blir utvald att delta i testet, skicka till dig vår produkt på den adress som anges i registreringsprocessen, ta emot och analysera den feedback du delar med oss om produkten, verifiera att du publicerade online en recension av vår produkt och begärde tillbaka produkten du har fått (till exempel om du inte skriver recensionen inom den angivna tidsramen).
 • att förbättra vår produkt och utveckla nya produkter och tjänster.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

När du registrerar dig för att bli Philips produkttestare behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontoinformation, såsom ditt förnamn, efternamn och e-post;
 • Information om dig som du lämnar till oss genom att svara på våra frågor under urvalsförfarandet. 
 • Feedback om produkten som du delar med oss; 
 • Shipment/fulfilment information, såsom din hemadress och telefonnummer;
 • Översikt över vilka prov du har deltagit i.

 

Laglig grund för behandling

De lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • vårt behov av att utföra våra användarvillkor för Philips produkttestprogram;
 • vårt berättigade intresse, särskilt vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet. Detta gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige för de syften som anges i detta avsnitt är det Philips-anslutna företag som identifieras i våra användarvillkor för Philips produkttestprogram, som görs tillgängliga för dig på vår webbplats.

Gå med i våra nöjdhetsundersökningar

Vi arbetar hårt för att alltid förbättra våra tjänster och anpassa dem ännu bättre till vad våra kunder och partners vill ha. Det är därför, om du har en relation med oss (t.ex. i din egenskap av företagskund) eller om du köper Philips-produkter eller får tjänster från Philips eller en Philips varumärkeslicenspartner, kan vi bjuda in dig att delta i vår NPS-undersökning. Om du bestämmer dig för att delta och fylla i enkäten kommer din feedback att användas för att förstå hur nöjd du är med den senaste serviceupplevelsen du fått från Philips eller Philips varumärkeslicenspartner eller, mer generellt, med din relation med Philips. Från din feedback kommer vi att samla statistik som hjälper oss att förbättra våra tjänster.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • att skicka vår kundnöjdhetsundersökning till dig; 
 • [om du köper en produkt online eller får tjänster från Philips] för att förstå och mäta hur nöjd du är med den senaste serviceupplevelsen du fått från Philips;
 • [om du köper en produkt online eller får tjänster från en Philips varumärkeslicenspartner] för att förstå och mäta hur nöjd du är med den senaste serviceupplevelsen du fått från Philips varumärkeslicenspartner;
 • att förbättra din nivå av tillfredsställelse med Philips, baserat på din feedback;
 • [om du är en företagskund] för att förstå och mäta hur nöjd du är med din relation med Philips;
 • att kontakta dig via telefon eller e-post för att förstå hur vi kan förbättra vår relation med dig.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation, såsom ditt namn och e-postadress
 • [om du är en företagskund] Professionell information, såsom din befattning, namnet på ditt företag, telefonnummer;
 • Din återkoppling.

 

Laglig grund för behandling

Såvida inte annat krävs enligt tillämplig lag, är den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt vårt legitima intresse, i synnerhet vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom äganderätten och friheten att uppträda. ett företag.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Om du köper en produkt online eller får tjänster från en Philips varumärkeslicenspartner är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter: (i) den relevanta Philips varumärkeslicenspartner som identifieras i dess sekretessmeddelande (görs tillgänglig för dig när dina personuppgifter är ursprungligen insamlade), för att samla in dina personuppgifter, mäta hur nöjd du är med din senaste serviceupplevelse och för att förbättra din tillfredsställelse; och (i) Philips International BV för att ha skickat undersökningen till dig.

 

Om du köper en produkt online eller tar emot tjänster från Philips eller om du är en företagskund hos Philips, är den personuppgiftsansvarige för de ändamål som anges i detta avsnitt Philips International BV samt det Philips-anslutna företag som du har en kommersiellt förhållande.

Går på Philips evenemang

Vi anordnar regelbundet fysiska och digitala evenemang, såsom seminarier, workshops eller mässor, möten, webbseminarier eller livesända evenemang. Om du vill delta i ett av våra evenemang kommer vi att be dig att förse oss med dina personuppgifter (såsom dina kontaktuppgifter).
Tänk på att vi inte publicerar deltagarlistor för våra evenemang, men i sällsynta fall kan din kontaktinformation vara synlig för andra deltagare.
Ibland kommer våra händelser att spelas in. Om vi spelar in och du är presentatör, kommer din bild och ljud att fångas i inspelningen. Om du är en deltagare kan du i vissa fall välja att dela din bild och ditt ljud under sessionen, till exempel om du väljer att interagera i en Q & En session. För vissa evenemang kan vi publicera inspelningen på vår webbplats eller sociala mediekanaler.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • att organisera och underlätta evenemanget och ge dig en acceptabel service. Detta kan inkludera aktiviteter som att kontakta dig angående evenemangslogistiken, hantering av eventuella dietkrav eller tillgångsförsörjning du kan behöva (om vi gör det delar vi inte denna information på något identifierbart sätt med lokalen, och vi raderar den efter händelse), ge dig tillgång till innehållet i händelsen (t.ex. länk till inspelningen när händelsen har avslutats);
 • att kontakta dig efter evenemanget för kommersiella möjligheter om Philips produkter eller tjänster.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation, såsom ditt namn och e-postadress, land;
 • Professionell information, såsom ditt företagsnamn, tjänstetitel, specialitet, funktion.
 • Product/service intressera

 

Laglig grund för behandling

Den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är vårt legitima intresse, i synnerhet vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet.

 

Om inte annat krävs enligt tillämplig lag, när vi samlar in information om kostkrav eller andra åtkomstkrav, gör vi det med ditt samtycke eftersom denna typ av information klassas som en speciell kategori av personuppgifter.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Philips-anslutna företag i det land där du går med i evenemanget eller varifrån evenemanget anordnas, vilket anges i våra användarvillkor (se sidfoten) som operatör för denna webbplats.

Ansluter våra marknadsföringsinitiativ

Om du vill kan du gå med i våra marknadsföringsinitiativ och hålla dig uppdaterad om Philips produkter, tjänster och kampanjer. Nedan ger vi dig en översikt över våra marknadsföringsinitiativ och vi förklarar, för var och en av dem, hur vi behandlar dina personuppgifter.
 
Reklammeddelanden
Varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar
Du kan välja att ta emot reklammejl från Philips och hålla dig uppdaterad om Philips och Philips varumärkeslicenspartners produkter och tjänster och om våra evenemang. Det betyder att om du ger oss ditt samtycke kommer vi att förse dig med reklammeddelanden – eller om du är en företagskund kommer vi att prata med dig om kommersiella möjligheter – som är relevanta och intressanta för dig. Låt oss ge dig några konkreta exempel.
 • Om du har accepterat kategorin riktad annonscookies när du surfar på vår webbplats spårar vi din interaktion med våra webbplatser och mobilappar för att se vad du är intresserad av. Om du också ger oss ditt samtycke till att ta emot reklamkommunikation kommer vi att använda data om din interaktion med våra webbplatser och mobilappar för att skicka reklamkommunikation till dig som är relevant och av intresse för dig. Till exempel, om du besökte en viss produkt på vår webbplats, kan vi skicka reklammeddelanden till dig om en sådan produkt eller liknande produkter.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att ta emot reklammeddelanden kommer vi att skicka sådana reklammeddelanden till dig. Vi spårar om du öppnar, läser eller klickar på innehållet i reklammeddelandet som du har fått från oss. Om du till exempel klickar på en viss produkt (inom det reklammeddelande som du har fått), kan vi skicka reklammeddelanden till dig om en sådan produkt eller liknande produkter.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att ta emot reklammeddelanden medan du skapar ett MyPhilips-konto eller köper en produkt eller tjänst i vår onlinebutik med ett MyPhilips-konto, kommer vi att använda vissa uppgifter som du lämnar till oss (såsom information kopplad till ditt konto eller till din beställning eller information som du lämnar till oss, t.ex. ditt födelsedatum) för att skicka reklamkommunikation till dig som är relevant och av intresse för dig. Om du till exempel har köpt en rakapparat i vår onlinebutik med ditt MyPhilips-konto kan vi använda dina köpdata online för att meddela dig att vi har rabatter på rakapparatens tillbehör eller liknande produkter.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att ta emot reklamkommunikation via våra dedikerade formulär som publiceras på våra webbplatser eller sidor på sociala medier, kommer vi att använda den information som du tillhandahåller oss via dessa formulär (som ditt namn och e-postadress – och ditt jobb) title/company, specialitet eller vårdområde om du prenumererar via kundformulären riktade till proffs eller kundrepresentanter) samt information om ditt land för att skicka reklamkommunikation som är relevant och av intresse för dig. Till exempel, om vi märker att du regelbundet tittar på våra rakapparater från ett specifikt land, kan vi skicka reklammeddelanden till dig om rakapparater eller liknande produkter på det landets språk.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att ta emot reklamkommunikation medan du interagerar med vårt supportteam kommer vi att använda vissa uppgifter som du tillhandahåller oss (som din e-post och typen av product/service som du begärde hjälp för) för att skicka reklammeddelanden till dig som är relevant och av intresse för dig. Om du till exempel har begärt hjälp med en rakapparat kan vi skicka reklammeddelanden till dig om rakapparater eller liknande produkter.

 

Tänk på att vi kan kombinera de uppgifter vi samlar in om dig från Philips-källorna som anges ovan och placera dem i ett eller flera segment (grupper som har vissa gemensamma egenskaper) för att skräddarsy våra reklammeddelanden efter ditt intresse.

 

Laglig grund för behandling

De lagliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • Ditt samtycke; som en allmän regel kommer vi endast att skicka reklammeddelanden till dig när du har lämnat ditt samtycke i förväg; Naturligtvis kan du när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot våra skräddarsydda reklammeddelanden. Du kan göra det genom att klicka på knappen Avsluta prenumeration längst ned i kampanjmeddelandet som du har fått från Philips och du kommer automatiskt att avslutas.
 • Vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom friheten att bedriva verksamhet.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Philips-anslutet företag i det land där du registrerade dig för att ta emot reklammeddelanden (identifieras i våra användarvillkor - se sidfoten - som operatör för webbplatsen) samt Philips International BV

 

Reklam i sociala medier

Vi använder sociala medier för att hålla dig uppdaterad om nya och befintliga Philips-produkter och -tjänster och för att bygga en kommersiell relation med dig.

 

Varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar

Som nämnts ovan behandlar vi dina personuppgifter för att nå ut till dig - via sociala medier - med reklammeddelanden eller annonser om nya och befintliga Philips-produkter och -tjänster och om våra evenemang.

 

Om du till exempel har accepterat de riktade reklamcookies på vår webbplats, kan vi spåra din användning av våra webbplatser (såsom de åtgärder du har vidtagit på vår webbplats) och visa dig relevant Philips-annons på dina sociala medier.

 

Om du ger oss ditt samtycke till att ta emot reklamkommunikation (t.ex. via våra dedikerade formulär publicerade på våra webbplatser), kan vi tillhandahålla dina personuppgifter (som din e-post) till leverantörer av sociala medier för att visa dig relevanta Philips-annonser på sådana sociala medier.

 

Om du är representativ för en befintlig eller potentiell Philips kund eller affärspartner (eller presumtiv), kan vi använda dina personuppgifter för att interagera med dig - via sociala medier (t.ex. LinkedIn) - för kommersiella möjligheter.

 

Laglig grund för behandling

De lagliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • Ditt samtycke; detta gäller när vi innan vi samlar in ditt beteende på webbplatsen och placerar relevanta cookies och liknande teknologier i din enhet; och när vi använder ditt samtycke för att ta emot marknadskommunikation för att rikta in dig på sociala medier via våra partners.;
 • Vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom friheten att bedriva verksamhet. Detta gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att bygga upp din (prospekt) kundprofil och engagera dig via sociala medier för kommersiella möjligheter.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Philips-anslutet företag i det land där du registrerade dig för att ta emot reklammeddelanden (identifieras i våra användarvillkor - se sidfoten - som operatör för webbplatsen) samt Philips International BV

Gå med i våra kampanjer

Vi publicerar olika kampanjer på våra produkter och tjänster som du kan dra nytta av, såsom cashback-kampanjer, utökad garanti, kupongkampanjer, hänvisa-en-vän-program, lotterier, tävlingar eller säsongsbetonade eller andra kampanjer och kan till och med skicka dig en present när du köper en produkt.
För att leverera på dessa kampanjer behandlar vi dina personuppgifter. Dessa kampanjer kan vara föremål för kompletterande sekretessmeddelanden.
Det finns olika sätt att delta. Till exempel genom att fylla i ett dedikerat formulär på vår webbplats, genom att skapa ett MyPhilips-konto, genom att sjunga upp för att ta emot vår reklamkommunikation via de dedikerade formulär som finns tillgängliga på vår webbplats eller sidor på sociala medier, eller genom att betygsätta och recensera våra produkter i vår hemsida.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar
I allmänhet samlar vi in den information som krävs för att du ska kunna delta i kampanjen, identifiera dig, bedöma om du uppfyller villkoren för kampanjen och leverera enligt de avtalsenliga villkoren för kampanjen:
 • Kontoinformation, såsom ditt förnamn, efternamn och e-post; detta innebär att ditt deltagande kommer att kopplas till ditt MyPhilips-konto.
 • Information som du lämnar till oss (såsom ditt namn och e-post), om du deltar genom att sjunga upp för att få vår reklamkommunikation.
 • Bevis på köp av produkt och annan data som gör att vi kan verifiera att du uppfyller villkoren för kampanjen och att välja vinnaren av tävlingen (baserat på reglerna som du accepterar när du bestämmer dig för att delta).
 • E-post- och adressinformation (om du utses som vinnare) för att informera dig om att du är utsedd som vinnare, för att skicka vårt pris till den adress som anges i registreringsprocessen och för att verifiera om du följer villkoren för tävlingen och agerar följaktligen.
 • Bankkontonummer för cashback-kampanjer där vi sätter in beloppet som belönas i kampanjen.
 • Material eller innehåll som genereras och tillhandahålls av dig som gör att du kan delta i utlottningen, tävlingen, spelet eller annan tävling.

 

Laglig grund för behandling

Den lagliga grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i detta avsnitt är vårt behov av att ingå eller utföra ett avtal med dig, eller att vidta åtgärder före avtalsslutet på din begäran, specifikt för att verkställa användarvillkoren för relevant kampanj.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är det Philips-anslutna företag som identifieras i användarvillkoren för den relevanta kampanjen, som görs tillgänglig för dig på vår webbplats.

Besökar våra webbplatser

När du besöker våra webbplatser placerar vi cookies och annan liknande teknik i din webbläsare eller enhet som hjälper oss att möjliggöra teknisk och funktionell hantering av våra webbplatser (inklusive säkerställande av informationssäkerhet), för att förbättra designen och prestandan på våra webbplatser och för att bättre förstå besökarens beteende på våra sidor. Dessa coolies och andra liknande tekniker kan samla in data som din IP-adress, ditt operativsystem, din webbläsartyp och din enhetstyp (t.ex. PC, smartphone).

 

Vissa cookies är alltid på när du besöker våra webbplatser, och du kan inte stänga av dem om du inte ändrar dina webbläsarinställningar. Vi kallar dessa "strängt nödvändiga cookies". Utan dessa cookies kan inte de tjänster du efterfrågar fungera som avsett. Vi använder dessa cookies för att se till att våra webbplatser fungerar korrekt och uppfyller publikens behov och intressen. Till exempel använder vi dessa cookies för att verifiera när en webbplats är nere eller för att säkerställa säkerheten på våra webbplatser. De lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang är vårt legitima intresse, i synnerhet vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet.

 

Vi använder prestandacookies (som analys) för att samla in aggregerad statistisk information om hur vår webbplats presterar och för att förbättra deras prestanda i enlighet med detta. Du kan slå på eller av dessa när som helst. Vi använder dem bara om du har samtyckt. Till exempel använder vi dessa cookies för att få en allmän bild av hur besökare använder våra webbplatser (dvs vilka webbsidor du besöker oftast, antalet besökare på de olika delarna av en webbplats) eller för att göra användarundersökningar på vår webbplats i allmänhet eller på specifika delar av vår webbplats.

 

Vi använder också funktionella cookies för att anpassa våra webbplatser efter dina behov genom att komma ihåg val du gör. Du kan slå på eller av dessa när som helst. Vi använder dem bara om du har samtyckt. Till exempel använder vi dessa cookies för att påminna dig om dina inställningar på vår webbplats (som ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) och för att ge mer förbättrade personliga egenskaper. De samlar inte in någon information om dig som kan användas i reklamsyfte. De lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang är ditt samtycke.

 

Slutligen använder vi reklam och sociala medier cookies för att spåra ditt surfbeteende på vår webbplats och visa dig personliga annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Dessutom, om du gav oss ditt samtycke till att ta emot reklamkommunikation, kommer vi att använda informationen som samlas in från dessa cookies för att skicka dig kommunikation skräddarsydd efter dina preferenser. Dessa cookies kan placeras av tredje part och kommer att länkas till webbplatsfunktioner som tillhandahålls av sådana tredje parter. Därför kommer detta att påverka innehållet och meddelanden du ser på andra webbplatser du besöker. Du kan slå på eller av dessa när som helst. Vi använder dem bara om du har samtyckt. Om du till exempel läser en artikel om en Philips-produkt kan vi visa dig annonser om den här produkten på vår eller tredje parts webbplats. De lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang är ditt samtycke.

 

För mer information om de specifika cookies vi använder, läs vårt verktyg för samtycke för cookies.

Du kan när som helst justera dina cookie-inställningar från vårt cookie-samtyckesverktyg.

Att uppfylla våra regleringsskyldigheter

Som tillverkare av medicintekniska produkter är vi föremål för lagstadgade skyldigheter avseende utsläppande på marknaden, tillgängliggörande på marknaden eller ibruktagande av medicintekniska produkter för mänskligt bruk och tillbehör till sådana enheter. Därför behandlar vi kontinuerligt personuppgifter för att säkerställa efterlevnad av våra lagstadgade skyldigheter som tillverkare av medicintekniska produkter.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:
 • att rapportera alla allvarliga incidenter till hälsomyndigheter efter att de har fastställt orsakssambandet mellan den incidenten och produkten, eller att ett sådant orsakssamband rimligen är möjligt; 
 • att analysera och rapportera om statistiskt signifikant ökning (antingen frekvens eller svårighetsgrad) av icke-allvarliga incidenter eller biverkningar som kan påverka enhetens risk-nytta-analys;
 • att analysera, undersöka och vidta korrigerande åtgärder på fältet som är lämpligt i samband med allvarliga incidenter.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Loggfiler
 • Kontaktinformation relaterade till reportrar av incidenter
 • Information om patients/other individer som ingår i incident/complaint/feedback.
 • Loggfiler eller medicinska bilder, som kan innehålla patientuppgifter som ålder, kön, vikt.

 

Tänk på att vi inte har tillgång till direkt identifierbar information om patienter eftersom de hålls konfidentiella av den relevanta vårdgivaren och inte krävs för de bearbetningsoperationer vi utför.

 

Lagliga grunder för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa en laglig eller regulatorisk skyldighet som Philips är föremål för när vi rapporterar (a) negativa händelser till behöriga myndigheter och (b) trender med statistiskt signifikant ökning (i frequency/severity) av icke-allvarliga incidenter och när vi hanterar klagomål;

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en aktivitet som utförs i allmänhetens intresse när vi undersöker incidenter för att identifiera grundorsaken och nödvändiga förebyggande, korrigerande, fältsäkerhetskorrigerande åtgärder; upptäcka trender av statistiskt signifikant ökning (i frequency/severity) icke-allvarliga incidenter.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Philips som tillverkare är skyldig att hålla sina enheters tekniska dokumentation uppdaterad och tillgänglig för de behöriga myndigheterna under en period på minst 10 (implanterbara enheter 15) år efter att den sista enheten som omfattas av samma försäkran om överensstämmelse har placerats på marknaden (dvs säljs).

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är det Philips-anslutna företaget som är tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt gällande etikett på den relevanta enheten.

Utför kliniska undersökningar

Vi utför kliniska undersökningar för att bedöma säkerheten eller prestandan hos våra medicintekniska produkter. I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter om mänskliga försökspersoner.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:
 • att utföra klinisk utvärdering som syftar till att bekräfta säkerheten och prestandan hos våra medicinska apparater innan de släpps ut på marknaden;
 • att genomföra kliniska undersökningar som syftar till att: (i) fastställa lämpligheten av design, tillverkning och förpackning av vår medicintekniska produkt för dess avsedda ändamål under normala användningsförhållanden,; och (ii) att fastställa och verifiera de kliniska fördelarna med den medicintekniska produkten för patienter och att fastställa och verifiera produktens kliniska säkerhet. och (iii) att fastställa oönskade biverkningar och att bedöma om dessa risker är acceptabla risker när de vägs mot hälsofördelarna med den medicintekniska produkten.
 • att utföra och uppdatera den kliniska utvärderingen av den medicintekniska produkten och att utföra övervakning efter utsläppandet på marknaden.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande kategorier av (retrospektiv) data:

 • Allmän information om patienter (såsom ålder, kategori, kön);
 • Uppgifter om hälsa, beroende på vilken typ av medicinteknisk produkt som var föremål för den kliniska undersökningen.

 

Tänk på att vi inte har tillgång till direkt identifierbar information om patienter eftersom de hålls konfidentiella av den relevanta vårdgivaren och inte krävs för de bearbetningsoperationer vi utför.

 

Laglig grund för behandling

Om inte annat krävs enligt tillämplig lag:

 • När vi genomför kliniska undersökningar i syfte att följa medicintekniska tillverkares skyldigheter (till exempel vid bedömning av säkerhet, prestanda och kvalitet hos våra medicintekniska produkter) gör vi det för att utföra en verksamhet i allmänhetens intresse. 
 • När vi genomför kliniska undersökningar i syfte att göra bättre produkter som förbättrar vården, gör vi det för att utföra en verksamhet i allmänhetens intresse. 
 • När vi rapporterar allvarliga biverkningar som inträffar under en klinisk undersökning gör vi det för att följa en laglig eller regulatorisk skyldighet som Philips är föremål för.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är det Philips-anslutna företag som är tillverkaren av den medicinska produkten eller som är sponsor för den kliniska undersökningen, vilket anges i studiedokumentationen eller i annan relevant dokumentation som tillhandahålls av vårdgivaren.

 

I vissa fall utförs kliniska undersökningar gemensamt av det Philips-anslutna företaget som är tillverkaren av den medicinska produkten (anges i studiedokumentationen eller i annan relevant dokumentation som tillhandahålls av vårdgivaren) tillsammans med Philips-anslutna företag i Nederländerna ( Philips Electronics Netherlands BV eller Philips International BV), Frankrike (Philips France Commercial SAS) och Tyskland (Philips GmbH).

Utför kliniska studier

Vi utför kliniska studier för att uppfylla olika syften såsom att uppfylla vår medicintekniska tillverkares skyldigheter eller för att utveckla och förbättra (säkerheten eller) prestanda för den medicintekniska produkten, vilket förbättrar vården. I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter om mänskliga försökspersoner.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:
 • Att utföra kliniska studier om den medicinska produkten baserat på juridiska skyldigheter som Philips är föremål för;
 • att utföra och uppdatera den kliniska utvärderingen av den medicintekniska produkten och att utföra övervakning efter utsläppandet på marknaden.
 • att utvärdera, bedöma, testa, utveckla, förbättra (säkerheten eller) prestandan hos vår medicintekniska utrustning i syfte att göra bättre produkter som förbättrar vården.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande kategorier av (retrospektiv) data:

 • Allmän information om patienter (såsom ålder, kategori, kön);
 • Uppgifter om hälsa, beroende på vilken typ av medicinteknisk produkt som var föremål för den kliniska undersökningen.

 

Tänk på att vi inte har tillgång till direkt identifierbar information om patienter eftersom de hålls konfidentiella av den relevanta vårdgivaren och inte krävs för de bearbetningsoperationer vi utför.

 

Laglig grund för behandling

Om inte annat krävs enligt tillämplig lag:

 • När vi genomför kliniska studier i syfte att uppfylla medicintekniska tillverkares skyldigheter (till exempel vid bedömning av säkerhet, prestanda och kvalitet hos våra medicintekniska produkter) gör vi det för att utföra en verksamhet i allmänhetens intresse. 
 • När vi rapporterar allvarliga biverkningar som inträffar under en klinisk studie gör vi det för att följa en laglig eller regulatorisk skyldighet som Philips är föremål för.
 • När vi genomför kliniska studier i syfte att utvärdera, bedöma, testa, utveckla, förbättra (säkerheten eller) prestandan hos medicintekniska produkter som syftar till att göra bättre produkter som förbättrar vården, gör vi det baserat på undantaget för vetenskaplig forskning eller, där så krävs, baserat på på samtycke.

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är det Philips-anslutna företag som är tillverkaren av den medicinska produkten eller som är sponsor för den kliniska studien, vilket anges i studiedokumentationen eller i annan relevant dokumentation som tillhandahålls av vårdgivaren.

 

I vissa fall utförs kliniska undersökningar gemensamt av det Philips-anslutna företaget som är tillverkaren av den medicinska produkten (anges i studiedokumentationen eller i annan relevant dokumentation som tillhandahålls av vårdgivaren) tillsammans med Philips-anslutna företag i Nederländerna ( Philips Electronics Netherlands BV eller Philips International BV), Frankrike (Philips France Commercial SAS) och Tyskland (Philips GmbH).

Hantera din kommersiella relation med oss

Om du har en kommersiell relation med Philips – som en (blivande) leverantör, företagskund eller partner – vill vi se till att vår relation med dig bygger på transparens, tydligt ansvar och förtroende. För att hantera denna relation med dig och för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar kan vi behandla personuppgifter.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • att kommunicera med dig, t.ex. genom att svara på dina förfrågningar eller skicka transaktionskommunikation;
 • att initiera, planera och upprätthålla vår (kontraktsmässiga) relation med kunden, leverantören eller affärspartnern du representerar, t.ex. genom att ingå avtal, behandla betalningar, redovisning/fakturering, hantera krediter, hantera frakt och leveranser, hantera reparationer;
 • [om du är en företagskund] för att förse dig med den efterfrågade produkten och tjänsterna, såsom tillhandahållande av teknisk support;
 • [om du är en företagskund] för att ge dig tillgång till vår kundtjänstportal. 
 • att förse dig eller dina representanter med utbildningar eller demosessioner;
 • [om du är en företagskund] för att ge dig kredit på din begäran.
 • för att säkerställa efterlevnad av våra allmänna affärsprinciper och andra tillämpliga lagar och förordningar som vi är föremål för, såsom att genomföra undersökningar för att bedöma vilken efterlevnad och (commercial/credit) risker är förknippade med potentiella affärsrelationer ellercollecting/responding till kvalitetsklagomål gällande våra medicintekniska produkter.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

För att hantera vår affärsrelation med dig och säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

 • kontaktinformation, såsom fullständigt namn, jobb title/role, företags-e-post, företagsadress, företagstelefonnummer;
 • betalningsinformation, såsom data som behövs för att behandla betalningar;
 • Allmänt tillgänglig data, såsom information om ägare, majoritetsaktieägare och högsta ledning eller chefer för våra leverantörer och affärspartners insamlad från pålitliga offentligt tillgängliga källor;
 • Data som du lämnar till oss, till exempel när du interagerar med en Philips-representant;
 • Information om individer som rapporterar oönskade händelser eller lämnar kvalitetsklagomål, inklusive vårdpersonal, såsom namn, e-post, postadress.
 • Enhetsdata, såsom loggfiler.

 

Laglig grund för behandling

De lagliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • vårt behov av att utföra ett kontrakt som du är föremål för, eller att vidta åtgärder före avtalsslutet på din begäran. 
 • vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet.
 • vårt behov av att följa rättsliga skyldigheter vi är föremål för.

Att utföra andra juridiska och affärssyfte

I den mån det är nödvändigt kan vi ha behov av att uppfylla andra juridiska och affärsmässiga syften. I detta sammanhang kan vi komma att behandla personuppgifter.
 
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål.
 • Verkställande av affärsprocesser och intern ledning.

Detta syfte inkluderar aktiviteter som att genomföra (interna) revisioner och utredningar, förvaltning av allianser, satsningar, fusioner, förvärv och avyttringar, omorganisationer eller avyttringar och integration med köpare.

 • Utveckling och förbättring av applikationer, produkter and/or tjänster.

Detta syfte inkluderar aktiviteter som utveckling och förbättring av Philips produkter, system and/or tjänster.

 • Säkerhet och skydd av intressen and/or Philips tillgångar.

Till detta ändamål hör verksamhet kopplad till trygghet och skydd av intressen and/or tillgångar för Philips och dess kunder, företagskunder och affärspartners, inklusive skyddet av säkerheten och integriteten för deras affärssektor. Det inkluderar i synnerhet aktiviteter som att upptäcka, förebygga, utreda och bekämpa (försök till) brottsligt eller stötande beteende riktat mot Philips, dess anställda eller andra individer, aktiviteter som sådana som involverar hälsa och säkerhet, autentisering av kund-, leverantörs- eller affärspartnerstatus och åtkomsträttigheter och aktiviteter såsom att distribuera och underhålla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

 • Skydd av Philips immateriella rättigheter

Detta syfte inkluderar aktiviteter som registrering och hantering av Philips immateriella rättigheter och det kan kräva behandling av personuppgifter från uppfinnare och andra individer.

 • Skapande och avslöjande av reklammaterial

Detta syfte inkluderar aktiviteter som att använda foton och videor (som kan innehålla uppgifter om individer) i reklammaterial, som kan avslöjas för kunder eller göras tillgängligt online.

 • Efterlevnad av juridiska skyldigheter.

Detta syfte inkluderar behandling av personuppgifter i samband med utförandet av en uppgift som utförs för att uppfylla en rättslig skyldighet som Philips är föremål för, inklusive utlämnande av personuppgifter till statliga institutioner eller tillsynsmyndigheter, inklusive skattemyndigheter och andra behöriga myndigheter för den sektor där Philips är verksamt.

 • Försvar av rättsliga anspråk.

Detta syfte inkluderar aktiviteter som att förebygga, förbereda eller engagera sig i tvistlösning.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Beroende på det specifika syftet behandlar vi olika kategorier av personuppgifter (såsom kontaktinformation och all annan information som krävs för att uppfylla ovanstående syften).

 

Laglig grund för behandling

De lagliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är:

 • vårt behov av att utföra ett kontrakt som du är föremål för, eller att vidta åtgärder före avtalsslutet på din begäran. 
 • vårt berättigade intresse, i synnerhet vår nödvändighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva verksamhet.
 • vårt behov av att följa rättsliga skyldigheter vi är föremål för.
 • samtycke från de relevanta individerna;
 • Alla andra rättsliga grunder som i alla fall tillåts enligt tillämpliga lagar.

Tänk på att, såvida vi inte behöver dina personuppgifter för att följa lagar och förordningar, är du inte skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Naturligtvis, om du väljer att inte göra det, kommer vi i många fall inte att kunna förse dig med de produkter eller tjänster du efterfrågade eller att svara på förfrågningar som du kan ha.

Hur vi skyddar dina personuppgifter


Vi använder organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, med hänsyn till personuppgifternas karaktär och behandlingen samt de potentiella hoten. Vi arbetar ständigt med att förbättra dessa åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra.

Hur vi överför dina personuppgifter mellan länder

På grund av vår globala karaktär kan dina personuppgifter överföras till eller nås av Philips-anslutna företag eller Philips betrodda tredje parter runt om i världen. När vi gör det säkerställer vi naturligtvis att följa lagar om överföring av personuppgifter mellan länder.

När vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz till:
 

 • Philips-anslutna företag som behandlar sådana personuppgifter i andra länder, sådana överföringar regleras av Philips Privacy Rules (så kallade Binding Corporate Rules);
 • Philips betrodda tredje parter som behandlar sådana personuppgifter i andra länder som inte erkänns av Europeiska kommissionen som tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå, sådana överföringar regleras av standardavtalsklausulerna.
Visa flerVisa färre

Dina integritetsrättigheter


Beroende på vår anledning till att behandla dina personuppgifter och tillämpliga lagar, har du vissa rättigheter till dina personuppgifter. Här vill vi göra dig medveten om vilka dessa integritetsrättigheter är.

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du kan be oss om kopior av eller information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Du har rätt att rätta dina personuppgifter. Detta innebär att om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga kan du be oss rätta eller korrigera dem. Om du vill att vi ska korrigera dina personuppgifter, vänligen berätta vad du anser är felaktigt och förklara för oss hur vi ska korrigera det.
 • Du har rätt att radera dina personuppgifter. Det innebär att du kan be oss radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk på att det kan finnas fall (till exempel när vi är juridiskt skyldiga att behålla dina personuppgifter) där vi kanske inte kan radera dina personuppgifter.
 • Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be oss att överföra informationen om dig (som du direkt har gett oss) till en annan organisation, eller ge den till dig. Tänk på att denna rättighet endast gäller under vissa omständigheter (till exempel om vi behandlar dina personuppgifter med automatiserade medel och baserat på ditt samtycke).
 • Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att du under vissa omständigheter kan be oss att begränsa hur vi använder dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att du under vissa omständigheter kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som utförs av oss.


Tänk på att det kan finnas situationer där vi har rätt att neka eller begränsa dina integritetsrättigheter, till exempel när det är nödvändigt att etablera, utöva eller försvara Philips från rättsliga anspråk eller när din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, särskilt pga. av dess repetitiva karaktär.
På Philips strävar vi efter att ge dig kontroll över dina personuppgifter. Beroende på aktiviteten kan du därför själv kontrollera dina personuppgifter och utöva dina integritetsrättigheter och val, till exempel genom att logga in på ditt Philips-konto och uppdatera, ändra eller ta bort dina personuppgifter eller genom att avbryta prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation med hjälp av av knappen för att avbryta prenumeration (länk) som finns längst ned i vår reklamkommunikation.


I alla andra fall, för att utöva dina integritetsrättigheter, för att lämna in ett integritetsklagomål eller för att kontakta vårt dataskyddsombud, kan du kontakta oss genom att följa vårt kontaktformulär för sekretess.


Vi kommer att göra vårt bästa för att behandla din förfrågan i tid och utan kostnad. I vissa fall kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi agerar på din begäran.  Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat din förfrågan kan du naturligtvis göra ett klagomål till den tillsynsmyndighet som är behörig för ditt land eller din region.

Visa flerVisa färre

Med vilka vi delar dina personuppgifter


Om inte annat anges i detta meddelande är dessa kategorier av tredje parter som vi kan dela dina personuppgifter med:


 • Våra Philips-anslutna företag. På grund av vår globala karaktär kan dina personuppgifter lämnas ut till andra Philips-anslutna företag. Naturligtvis kommer vi att se till att åtkomst till dina personuppgifter kommer att beviljas på grund av att du behöver veta. Tänk dessutom på att våra Philips-anslutna företag är skyldiga att hantera dina personuppgifter i enlighet med våra Philips integritetsregler. Detta säkerställer att dina personuppgifter kommer att behandlas av Philips enligt samma dataskyddsstandarder.
 • Våra tjänsteleverantörer. Vi kan komma att samarbeta med tredje parts tjänsteleverantörer (t.ex. IT-leverantörer, kundtjänstleverantörer) och be dem att utföra vissa behandlingar för vår räkning, såsom att lagra personuppgifter. När vi gör det ser vi till att dessa tjänsteleverantörer är avtalsenligt skyldiga att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som begärs av oss eller krävs enligt lag.
 • Våra affärspartners: ibland kan vi samarbeta med våra affärspartners för att förse dig med tjänster, och i detta sammanhang kan vi dela dina personuppgifter med dem. Om du till exempel köper en produkt från vår e-butik delar vi din information med betaltjänstleverantörer för att behandla betalningarna.
 • Tredje part i samband med företagstransaktioner: ibland kan vi vara inblandade i en fusion, förvärv, konkurs, joint venture, omorganisation, försäljning av tillgångar eller annan avyttring av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller lager. I dessa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med den tredje part som är involverad i den företagstransaktionen.
 • Andra: av juridiska skäl kan vi också dela dina personuppgifter med andra (såsom offentliga och statliga myndigheter, professionella rådgivare) om vi fastställer att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av dina personuppgifter är nödvändigt för att: 1) följa tillämpliga lagar och föreskrifter eller verkställbara myndighetsförfrågningar; 2) undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet eller för att hjälpa statliga verkställande organ; 3) upprätthålla våra villkor med dig; 4) undersöka och försvara oss mot eventuella anspråk eller anklagelser; 5) skydda säkerheten eller integriteten för våra tjänster; 6) utöva eller skydda Philips, våra Philips-kunders, personals eller andras rättigheter och säkerhet.
Visa flerVisa färre

Hur länge vi sparar dina personuppgifter


Vi raderar personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

I vilket fall som helst, om inte annat anges i detta sekretessmeddelande, inkluderar kriterierna vi använder för att bestämma våra lagringsperioder: (i) om vi behöver dina personuppgifter för att skydda vårt berättigade intresse, för att utföra ett kontrakt som du är föremål för eller att svara på dina frågor eller ge dig den nödvändiga servicen eller supporten; (ii) om det finns en juridisk skyldighet som vi är föremål för; eller (iii) huruvida lagring är tillrådligt i ljuset av vår rättsliga ställning (såsom med hänsyn till tillämpliga preskriptionsregler, rättstvister eller regulatoriska utredningar).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.