dramatic changes header

Förlora inte dina bra dagar på grund av dåliga nätter

Upplever du symptom på sömnapné?

Har jag sömnapné?

Läs mer om symptom, risker och diagnostisering av obstruktiv sömnapné (OSA).

Är du redo att prata med läkaren om sömnapné?

 

Sömnapné kan vara farlig för hälsan om den inte behandlas. Förbered dig för undersökningen och sömnundersökningen.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.