Sömnapné
portable ultrasound masthead

Ta reda på fakta

Vi reder ut vanliga myter om obstruktiv sömnapné

Teofilo Lee-Chiong MD

Få reda på fakta från Teofilo Lee-Chiong MD
Medicinskt ansvarig, SRC Medical Office 

Hur farligt är OSA?

Myt

Snarkning är bara störande och har inga medicinska konsekvenser.

 

Fakta

Snarkning är en riskfaktor för obstruktiv sömnapné som kan ge hälsokonsekvenser både på kort och lång sikt om den inte behandlas.

Myt

Snarkning är bara störande och har inga medicinska konsekvenser.

 

Fakta

Snarkning är en riskfaktor för obstruktiv sömnapné som kan ge hälsokonsekvenser både på kort och lång sikt om den inte behandlas.

Högt blodtryck

Högt blodtryck

Hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt

Stroke

Stroke

Olycka

Olycka

Vem är egentligen i riskzonen?

Myt

Vuxna som har genomgått tonsillektomi under sin barndom utvecklar inte obstruktiv sömnapné.

 

Fakta

Du kan utveckla obstruktiv sömnapné som vuxen även om du genomgått tonsillektomi.

Myt

Eftersom jag aldrig sover på ryggen är risken mindre att jag drabbas av obstruktiv sömnapné.

 

Fakta

Sömnapné kan utvecklas oavsett sovställning.

Myt

Det är bara överviktiga medelålders män som utvecklar obstruktiv sömnapné.

 

Fakta

Sömnapné drabbar män, kvinnor och barn i alla viktklasser och åldrar.

Sömnapne drabbar ungefär 500.000 vuxna personer i Sverige, men omkring hälften är odiagnostiserade.

1 av 5

Hur ställs diagnosen?

Myt

Det räcker med en enkel nattlig mätning av syre i blodet för att diagnostisera obstruktiv sömnapné.

 

Fakta

För att diagnostisera sömnapné krävs också mätningar av hjärnaktivitet, andning, extremitets- och muskelrörelser och ljud.

Myt

Det enda sättet att få diagnosen sömnapné är att besöka ett sömnlaboratorium.

 

Fakta

Beroende på ditt hälsotillstånd går det att diagnostisera i hemmet med portabel sömntestningsteknik.

Myt

Jag tror inte att jag kommer att kunna sova i ett sömnlaboratorium.

 

Fakta

De flesta kan somna i sömnlaboratoriet, trots att de oroar sig för detta.

Hur ställs diagnosen?

Förstå CPAP-masker

Myt

En heltäckande CPAP-mask är alltid bättre än en näsmask.

 

Fakta

Inte nödvändigtvis. Heltäckande masker medför mer läckage, krav på högre tryck i enheten och lägre behandlingsföljsamhet. Många klarar sig bra med en näsmask om de inte andas genom munnen. Om de andas genom munnen kan en näsmask med hakrem vara en alternativ lösning.

Myt

En CPAP-mask gör att jag ser oattraktiv ut.

 

Fakta

En ny undersökning har visat att CPAP-användare har ett mer attraktivt utseende än de som inte får behandling. En god natts sömn i samma rum som din partner kan göra det värt att använda masken.

Myt

En mask passar alla.

 

Fakta

Alla har ett unikt ansikte. Det är viktigt att hitta den mask som passar och fungerar för dig.

Förstå CPAP-masker

Förstå CPAP-enheter

Myt

De flesta som har ordinerats en CPAP-enhet använder inte den.

 

Fakta

Utvecklingen av masker och enheter samt motivationshöjande stöd kan hjälpa dem som kämpar med behandlingen att bli regelbundna CPAP-användare.

Myt

Det är svårt att sova med en CPAP-maskin på grund av bullret.

 

Fakta

Tack vara nya tekniska framsteg finns nu mycket tystare CPAP-maskiner.

Myt

Alla CPAP-enheter är likadana.

 

Fakta

CPAP-enheter har olika funktioner, t.ex. fast eller variabelt tryck, trycklindringsteknik och luftfuktning. Ta reda på vad som fungerar bäst för dig.

Förstå CPAP-enheter

Förstå behandlingen

Myt

CPAP-användare skulle dö omedelbart om det skulle bli strömavbrott.

 

Fakta

Absolut inte! Alla masker är utformade så att du andas rumsluft om enheten skulle sluta fungera.

Myt

Jag är för gammal för att påbörja CPAP-behandling.

 

Fakta

Du blir aldrig för gammal för att få börja ta del av fördelarna med att behandla din sömnapné.

dark bg banner

Myt

För personer med obstruktiv sömnapné är syrgasbehandling är lika effektiv som CPAP.

 

Fakta

Det stämmer inte. Till skillnad från syrgasbehandling behandlar CPAP andningsuppehållen. I vissa fall ordineras syrgasbehandling i kombination med CPAP.

Myt

Jag sover bättre om jag dricker alkohol innan jag går och lägger mig.

 

Fakta

Alkohol kanske hjälper dig att somna snabbare, men den gör samtidigt att du får mindre av den viktiga REM-sömnen. Alkohol kan även göra sömnapnésymptomen värre.

Myt

Det räcker att gå ner i vikt för att behandla obstruktiv sömnapné.

 

Fakta

Det kan hjälpa, men eftersom fetma inte är den enda orsaken till sömnapné kan du behöva CPAP-behandling oavsett kroppsvikt.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.