Förstå dina sömnundersökningsresultat
hero understanding large

Förstå dina sömnundersökningsresultat

We are always interested in engaging with you.

Let us know how we can help.

1
Select your area of interest
2
Contact details

Din diagnostiska sömnundersökningsrapport

 

Din läkare har beställt en sömnundersökning (kallas även polysomnogram eller PSG), antingen på ett sömncentrum eller i ditt hem, för att avgöra om du har sömnapné. När sömnundersökningen är klar får du resultaten av din läkare och ni diskuterar vad som är nästa steg.

 

Du kanske får en kopia av sömnundersökningsrapporten. Om så är fallet kan rapporten innehålla termer som du inte har stött på tidigare. Nedan är ett exempel på vad som normalt ingår i en diagnostisk sömnundersökningsrapport samt beskrivningar av vad som rapporteras.

Diagnostisk sömnundersökningsrapport
 

Namn: Johansson, Sven

Längd: 185 cm

Testdatum: 2012-08-09

Föd.dat: 1973-01-21

Vikt: 93 kg

Ålder: 39 år

BMI: 27

Remitterande läkare: Dr Svensson

Kön: man

Test: nr. 136

Dr. Svensson har remitterat Sven Johansson, en 39-årig man med symptom som snarkningar och stor trötthet under dagen. Svens partner rapporterar att Sven har episoder med apné och vaknar och flämtar efter andan flera gånger på natten. Patienten är 185 cm lång, väger 93 kg och har ett BMI på 27,0. Han har Mallampati klass 3 orofarynx.

I patientens anamnes beskrivs hypertoni. Han använder för närvarande läkemedlen Lisinopril och Prilosec. Patienten går normalt och lägger sig klockan 22:30. En fullständig diagnostisk polysomnografiundersökning på laboratoriet beställdes för att utesluta diagnosen obstruktiv sömnapné (OSA, Obstructive Sleep Apnea).

 

18,8

Totalt antal respiratoriska händelser

104

Centrala apnéer

Centrala hypopnéer

12

Blandade apnéer

1

Obstruktiva apnéer

91

Obstruktiva hypopnéer

0

Antal RERA/RERA-index

0 / 0,0/h

RDI

0,0

Respiratoriska händelser av kroppsställning

Ryggläge AHI

31,5

Sidoläge AHI

35,4

Magläge AHI

0,0

Genomsnittlig SpO2

96 %

Lägsta SpO2 under sömnen

84 %

Extremitetsrörelser

Benrörelser

562/81,2

PLMS

453/65,4

PLMS-störningar

55/7,9

Belysning av

22:07:44

Belysning på

05:25:02

Total tid i sängen (min)

437,3

Total sovtid (min)

357,0

 

Sömneffektivitet

81,6 %

Sömnlatens (min)

11,6

REM-latens (min)

33,1

WASO (min)

27,2

Respiratoriska händelser som registreras i varje kategori:

0

16

21

6

27

3,9

Snarkning:

11

25

58

15

73

10,5

Spontant:

10

12

28

3

31

4,5

Totalt:

21

53

107

24

131

18,9

Störningsindex:

18,0

12,2

15,5

3,5

18,9

- -

Rapporten ovan är ett exempel på en diagnostisk sömnrapport när du har testats för att avgöra om du har någon sömnstörning.

 

Andra rapporter är:

 

  • en CPAP-titreringsundersökningsrapport som är resultatet av en separat undersökning i syfte att prova ut en CPAP-enhet och mask när du har blivit diagnostiserad med sömnapné

  • en s.k. ”split-night”-sömnundersökningsrapport, där det görs en CPAP-titreringsundersökning samma natt som en sömnundersökning görs på laboratoriet. Detta kallas en sömnundersökning av typen ”split-night” (delad natt). CPAP-titreringen görs under nattens andra hälft.

Apné-/hypopnéindex

Störningsindex

Respiratoriska händelser av kroppsställning

Syremättnad

Extremitetsrörelser

Sovtider

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.