Apné-/hypopnéindex (AHI)

 

Antal händelser per timme, beräknas enligt följande:

 

Apnéer (inget luftflöde i 10 sekunder eller längre)
+
Hypopnéer (ytlig andning där luftflödet är reducerat med minst 50 % som varar i 10 sekunder eller längre)

 

Diagnosen obstruktiv sömnapné baseras på följande:

  • AHI 5–15 – Lindrig sömnapné
  • AHI 15–30 – Måttlig sömnapné
  • AHI >30 – Svår sömnapné

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.