Nemt kliksystem

Enkel klickanslutning .

Snabb och enkel klickanslutning i varje ände av den mikroflexibla slangen gör anslutningen och avkopplingen av enheten och masken lätt. Kan anslutas till DreamWear och Pico masker från Philips. Adapter ingår för andra masketyper.