Sömnapné
contact masthead banner image

Har du frågor om sömnapné?

Här hittar du svaren.

Välkommen till vårt centrum för allt som rör Philips och sömnapné.

We are always interested in engaging with you.

Let us know how we can help.

1
Select your area of interest
2
Contact details

Obstruktiv sömnapné

Vad är obstruktiv sömnapné (OSA)?

Vad är obstruktiv sömnapné (OSA)?

OSA är ett tillstånd där en person slutar andas upprepade gånger under natten. Andningen upphör på grund av att strupen eller ”luftvägen” faller ihop och hindrar luften från att komma in i lungorna. Sömnmönstren rubbas, vilket leder till svår sömnighet eller trötthet under dagen.

Vad är det som gör att luftvägarna stängs i sömnen?

Vad är det som gör att luftvägarna stängs i sömnen?

Extra vävnad i den bakre delen av luftvägen som till exempel stora halsmandlar, minskad fasthet i musklerna som håller luftvägen öppen, tungan faller bakåt och stänger av luftvägen.

Vad ska du göra om du misstänker att du har obstruktiv sömnapné?

Vad ska du göra om du misstänker att du har obstruktiv sömnapné?

En utredning utförd av en läkare som är specialiserad på sömnstörningar rekommenderas. Se till att du får göra en sömnundersökning. Genom en sömnundersökning kan läkaren få information om hur du sover och andas. Den här informationen hjälper läkaren att fastställa din diagnos och dina behandlingsalternativ.

 

Gå igenom vår guide för samtal med läkaren för att komma igång.

Vilka konsekvenser kan obehandlad OSA leda till?

Vilka konsekvenser kan obehandlad OSA leda till?

Det kan finnas ökad risk för:

 - Högt blodtryck

 - Hjärtsjukdom och hjärtinfarkt

 - Stroke

 - Trafik- och arbetsplatsolyckor orsakade av trötthet

 - Försämrad livskvalitet

Hur behandlas obstruktiv sömnapné?

Hur behandlas obstruktiv sömnapné?

Det vanligaste behandlingsalternativet för OSA är positivt luftvägstryck (PAP). Det är en icke invasiv behandling som kan lindra symptomen på OSA när den används enligt ordination. Mindre vanligt är behandling med operation eller orala enheter som kan fungera i vissa fall. Alla behandlingsplaner ska inkludera viktminskning vid behov

Hur fungerar PAP- eller ”CPAP”-behandling?

Hur fungerar PAP- eller ”CPAP”-behandling?

CPAP (kontinuerligt positivt luftvägstryck) behandlar OSA genom att tillföra ett långsamt luftflöde med positivt tryck genom en ansiktsmask för att hålla luftvägen öppen under sömnen. Det ger följande resultat:

 - Andningen blir regelbunden under sömnen

 - Snarkningarna upphör

 - God sömn som ger vila blir åter möjlig

 - Livskvaliteten förbättras

 - Risken för högt blodtryck, hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, stroke och antalet trafik- och arbetsplatsolyckor minskar

 

Ta reda på mer om behandlingsutrustning >

Vilka är symtomen på OSA nattetid?

Vilka är symtomen på OSA nattetid?

 - Högljudda, störande snarkningar

 - Märkbara andningsuppehåll

 - Andningsstopp eller problem med att få luft i sömnen

 - Orolig sömn

 - Täta toalettbesök

Vilka är symtomen på OSA dagtid?

Vilka är symtomen på OSA dagtid?

 - Huvudvärk tidigt på morgonen

 - Svår trötthet under dagen

 - Dålig koncentration

 - Depression eller irritabilitet

 - Insomning under rutinaktiviteter

Vad kan öka risken för OSA?

Vad kan öka risken för OSA?

 - Övervikt/fetma

 - Extra vävnad eller förträngning i luftvägen

Vilka är fördelarna med regelbunden PAP-behandling?

Vilka är fördelarna med regelbunden PAP-behandling?

 - De flesta PAP-användare som fortsätter behandlingen får följande fördelar:

 - Ökad energi och uppmärksamhet

 - Mindre huvudvärk på morgnarna

 - Minskad irritabilitet

 - Bättre minne

 - Ökad förmåga att motionera

 - Lägre blodtryck

 - Minskad risk för stroke och hjärtinfarkt

 - Ökad effektivitet hemma och på jobbet

 - Allmänt förbättrad livskvalitet

Hur ser en apnéepisod ut?

Hur ser en apnéepisod ut?

video thumbnail

Tips om behandling med CPAP-enhet

Hur lång tid tar det innan jag börjar må bättre efter det att jag inlett behandlingen med CPAP?

Hur lång tid tar det innan jag börjar må bättre efter det att jag inlett behandlingen med CPAP?

De flesta patienter börjar känna sig bättre redan den första veckan som de använder utrustningen, men för en del patienter kan det ta lite längre tid.

Vad gör jag om jag fortfarande snarkar när jag använder min CPAP?

Vad gör jag om jag fortfarande snarkar när jag använder min CPAP?

Snarkningar ska inte förekomma när du använder CPAP. Kontakta därför din vårdgivare om du fortfarande snarkar. Det kan hända att trycknivån behöver justeras.

Vad gör jag om jag går upp eller ned i vikt under behandlingen, eller om mina tidigare symtom kommer tillbaka?

Vad gör jag om jag går upp eller ned i vikt under behandlingen, eller om mina tidigare symtom kommer tillbaka?

Du kan behöva justera trycknivån i din CPAP. Kontakta din vårdgivare.

Ska jag ta med mig utrustningen och fortsätta använda den på natten om jag av någon anledning läggs in på sjukhus?

Ska jag ta med mig utrustningen och fortsätta använda den på natten om jag av någon anledning läggs in på sjukhus?

Ja. Det är dessutom viktigt att du meddelar kirurgen och narkosläkaren att du använder CPAP hemma om du ska genomgå en operation. Du bör även informera läkaren som ansvarar för behandlingen av din sömnapné om att du läggs in på sjukhus.

Jag verkar inte kunna vänja mig vid CPAP-behandlingen. Vad ska jag göra?

Jag verkar inte kunna vänja mig vid CPAP-behandlingen. Vad ska jag göra?

De flesta vänjer sig vid CPAP-behandlingen efter en till två veckor. Ibland kan det ta lite längre tid, till exempel om du är mycket känslig för hur masken känns mot ansiktet eller för ljudet från utrustningen. Ring din hemsjukvårdsleverantör eller den ansvariga läkaren om du fortfarande har problem efter mer än två veckor. Fråga om det är möjligt att prova en tvånivå- eller autojusterande maskin.

Varför använder man en befuktare tillsammans med behandlingsutrustningen?

Varför använder man en befuktare tillsammans med behandlingsutrustningen?

Befuktare är utformade för att fukta luften som tillförs från behandlingsutrustningen. Det finns två typer av befuktare – uppvärmda och ouppvärmda. Uppvärmda befuktare värmer inte luften men ökar fuktinnehållet i den tillförda luften. Befuktare kan hjälpa dig att lindra en del av behandlingens biverkningar som till exempel torr näsa.

Vilken roll har slangen som används tillsammans med behandlingsutrustningen?

Vilken roll har slangen som används tillsammans med behandlingsutrustningen?

Slangen används för att föra över luften från behandlingsutrustningen till masken. Du bör rengöra och inspektera slangen minst en gång i veckan för att se till att den är ren, smidig och fri från slitage. Om du tror att slangen behöver bytas ut kontaktar du din hemsjukvårdsleverantör.

Vilken roll har filtren som används tillsammans med behandlingsutrustningen?

Vilken roll har filtren som används tillsammans med behandlingsutrustningen?

Filter medföljer behandlingsutrustningen. En del utrustningar levereras med ett filter och andra levereras med två – ett vanligt filter och ett ultrafint filter. Läs instruktionsboken till utrustningen för att ta reda på hur du underhåller filtren.

Kan jag ta med mig CPAP-maskinen genom säkerhetskontrollen på en flygplats?

Kan jag ta med mig CPAP-maskinen genom säkerhetskontrollen på en flygplats?

CPAP- och BiPAP-maskiner får tas med genom flygplatsernas säkerhetskontroller efter att ha undersökts. Du kommer att bli ombedd att ta ut maskinen ur transportväskan. Masken och slangen får ligga kvar i väskan. För att ta reda på om utrustningen får användas ombord på flygplanet kan du titta på undersidan av maskinen. Där ska det stå att maskinen är medicinsk utrustning och det ska finnas en bild av ett inringat flygplan. Om det inte finns någon sådan bild på din maskin får du inte använda den ombord på flygplanet. Observera att din medicinska utrustning inte räknas som handbagage. Vi rekommenderar inte att du checkar in den eftersom transportväskan inte är utformad för att skydda utrustningen. Du bör alltid ha med dig en kopia av din ordination om det skulle uppstå frågor.

 

Läs mer om att resa med CPAP >

Tips om sömnbehandling med System One

Slangen fylls med vatten på natten. Vad ska jag göra?

Slangen fylls med vatten på natten. Vad ska jag göra?

Det kan bildas kondens om rummet är kallare än luften som kommer från apparaten. Du kan förebygga kondens genom att placera slangen under täcket för att hålla den varm. Du kan även be din hemsjukvårdsleverantör om ett slangskydd.

Vad ska jag göra om jag har svårt att andas ut mot det konstanta luftflödet?

Vad ska jag göra om jag har svårt att andas ut mot det konstanta luftflödet?
Den här känslan kan förbättras med tiden allteftersom du vänjer dig vid CPAP-behandlingen. Fråga din läkare om komfortfunktioner som exempelvis trycklindringsteknik eller tvånivåbehandling som gör det lättare att andas ut mot trycket.

Vad gör jag om slangen hamnar i vägen för mig när jag sover?

Vad gör jag om slangen hamnar i vägen för mig när jag sover?

Du kan justera placeringen av slangen i sängen genom placera den under kanten på huvudkudden där du inte kommer att lägga dig på den och blockera luftflödet. Du kan placera slangen över sänggavelns överkant – eller genom sänggaveln om det finns i hål i den. Om du har en Nuance- eller Wisp-mask finns det en ögla på huvudbandet där du kan placera slangen i uppåtvänd riktning istället för nedåtvänd.

Hur hanterar jag CPAP-slangen under natten?

Hur hanterar jag CPAP-slangen under natten?

video thumbnail
Det känns inte som att luftflödet är tillräckligt. Vad ska jag göra?

Det känns inte som att luftflödet är tillräckligt. Vad ska jag göra?

Kontrollera att behandlingsutrustningen blåser ut luft. Kontrollera sedan om luftintaget och filtret är tilltäppt eller om det samlats damm i det. Kontrollera om slangen blivit punkterad. Om du fortfarande har problem bör du be din hemsjukvårdsleverantör eller läkare om hjälp.

Min maskin verkar inte fungera. Vad ska jag göra?

Min maskin verkar inte fungera. Vad ska jag göra?

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten på baksidan av maskinen och till eluttaget. Om problemet inte beror på detta ska du kontakta din hemsjukvårdsleverantör. Försök inte att reparera maskinen på egen hand.

Vad är en System One CPAP-behandlingsenhet?

Vad är en System One CPAP-behandlingsenhet?

CPAP-enheter (CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure, dvs. kontinuerligt positivt luftvägstryck) tillför ett stabilt och långsamt luftflöde under natten och är en mycket effektiv behandling av sömnapné. Din läkare ordinerar behandlingstrycket som behövs för att öppna din luftväg och maskinen ställs in på att tillföra detta tryck natten igenom. Enheterna är utrustade med olika funktioner som bidrar till att göra behandlingen bekvämare.

Vad är en System One-enhet för tvånivåbehandling?

Vad är en System One-enhet för tvånivåbehandling?

Tvånivåenheter är inställda på att ge två trycknivåer under natten – ett lägre tryck när du andas ut och ett högre tryck när du andas in. De här enheterna ordineras ofta till patienter som har problem med att klara av ett konstant tryck från en CPAP-maskin. De flesta är utrustade med olika funktioner som kan bidra till att göra behandlingen bekvämare.

Vad gör jag om jag är torr i näsan när jag vaknar efter en natt med System One CPAP-behandling??

Vad gör jag om jag är torr i näsan när jag vaknar efter en natt med System One CPAP-behandling

video thumbnail
Hur fungerar rampfunktionen på System One-enheterna?

Hur fungerar rampfunktionen på System One-enheterna?

Den här funktionen ger dig möjlighet att somna med ett lågt tryck. Du kan välja under hur lång tid trycket gradvis ska öka tills du når den ordinerade trycknivån.

Hur fungerar A-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Hur fungerar A-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Det här är en unik teknik som ger en mjukare tryckövergång från inandning till utandning för att förbättra komforten. A-Flex-tekniken gör andningen mer naturlig jämfört med en PAP-behandlingsenhet (PAP=Positive Airway Pressure) av standardtyp.

Hur fungerar C-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Hur fungerar C-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Det här är en teknik som bidrar till att minska trycket när du andas ut och gör utandningen bekvämare jämfört med en standard-PAP-enhet.

Hur fungerar Bi-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Hur fungerar Bi-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Det här är en komfortteknik som gör både inandning och utandning bekvämare jämfört med en maskin för tvånivåbehandling av standardtyp.

Hur förbereder jag min System One PAP-enhet för användning?

Hur förbereder jag min System One PAP-enhet för användning?

Placera maskinen på en hård, plan yta nära din sovplats. Anslut maskinen till ett vanligt eluttag.

  • Kontrollera luftintagsfiltret så att det sitter på plats och är fritt från damm.
  • Om du använder en luftfuktare fyller du på destillerat vatten i vattenbehållaren när den inte sitter i maskinen. Använd den sedan enligt tillverkarens instruktioner.
  • Anslut den ena änden av slangen till luftutsläppet på maskinen och den andra änden till masken (eller ventilen). Slå på maskinen, placera huvudbandet på huvudet och masken över ansiktet. Kontrollera att luft flödar kontinuerligt till masken.
  • Om masken har justerats korrekt under PAP-tryck kanske du inte behöver justera den ytterligare. Det ska inte läcka ut luft mellan ansiktet och masken. En liten mängd luft läcker dock ut från masken där utandningsportarna är placerade, vilket är normalt. Masken ska endast ha ett minimalt tryck mot ansiktet. Om du drar åt masken för hårt mot ansiktet känns det inte bara obekvämt utan det kan också orsaka läckage.

Hur rengör jag min System One CPAP-utrustning?

Hur rengör jag min System One CPAP-utrustning?

Så här rengör du utrustningen:

  • Koppla från utrustningen.
  • Torka utsidan av utrustningen med rengöringsduk som fuktats lätt med vatten och ett milt rengöringsmedel.
  • Låt utrustningen torka helt innan du ansluter strömsladden.

video thumbnail
Vad behöver jag för att ge min System One CPAP-enhet strömförsörjning när jag reser utomlands?

Vad behöver jag för att ge min System One CPAP-enhet strömförsörjning när jag reser utomlands?

När du reser utomlands behöver du ingen transformator eller spänningsomvandlare för Philips Respironics System One-PAP-utrustning eftersom den har en ett internationellt nätaggregat som anpassar sig till olika spänningstal. Du behöver förmodligen köpa en stickproppsadapter. I vissa länder används flera olika typer, så du behöver oftast fler än en adapter. Diagram för elektricitetsomvandling finns på internet så att du kan se vilken adapter som behövs för det land du ska resa till.

Kan jag använda min System One CPAP-utrustning ombord på ett flygplan?

Kan jag använda min System One CPAP-utrustning ombord på ett flygplan?

Om du vill använda din PAP-maskin på flygplanet måste du meddela flygbolaget i förväg. Eluttag vid sätet finns på ett begränsat antal flygplan, så du måste fråga flygbolaget om vilka krav och restriktioner som gäller. Om det finns eluttag är det möjligt att använda PAP-maskinen ombord på planet. Flygbolaget kan informera dig om vilken typ av eluttag som är tillgängligt så att du kan köpa eventuella adaptrar som behövs.

Obs! Den vanligaste typen av eluttag på flygplan nuförtiden heter EmPower. Du kan köpa en EmPower-till-12 V-adapter och ansluta PAP-maskinen med Philips skärmade likströmskabel, artikelnummer 1097568 för 60-serien och 1001956 för 50-serien och tidigare.

Hur reser jag med min System One CPAP-utrustning?

Hur reser jag med min System One CPAP-utrustning?

video thumbnail
Hur ställer jag in den uppvärmda slangen på min System One-sömnbehandlingsutrustning?

Hur ställer jag in den uppvärmda slangen på min System One-sömnbehandlingsutrustning?

video thumbnail
Hur ställer jag in motståndskontrollen på min System One-sömnbehandlingsutrustning?

Hur ställer jag in motståndskontrollen på min System One-sömnbehandlingsutrustning?

video thumbnail
Hur ställer jag in rampfunktionen på min System One-sömnbehandlingsutrustning?

Hur ställer jag in rampfunktionen på min System One-sömnbehandlingsutrustning?

video thumbnail

Tips om behandling med mask

Hur vet jag om min mask är utsliten?

Hur vet jag om min mask är utsliten?

Eftersom maskerna är avsedda för engångsbruk måste de bytas ut regelbundet när de uppvisar tecken på slitage. Kontrollera om masken känns stel eller är sprucken eller sliten. Fråga också hemsjukvårdsleverantören vilka utbytesalternativ du har genom din försäkringspremie.

Mina ögon värker och är torra, irriterade och svullna. Vad ska jag göra?

Mina ögon värker och är torra, irriterade och svullna. Vad ska jag göra?

Masken kan läcka luft i dina ögon. Prova med att dra bort masken från ansiktet och att sätta tillbaka den. Masken kan sitta för hårt, så prova med att justera remmarna på huvudbandet.

Min hud verkar irriterad och har till och med blåmärken, eller jag har märken i ansiktet. Vad ska jag göra?

Min hud verkar irriterad och har till och med blåmärken, eller jag har märken i ansiktet. Vad ska jag göra?

Din mask kan sitta för hårt. Om din mask har en pannstödsarm eller en justeringsfunktion försöker du först justera masken med hjälp av denna. Prova sedan vid behov att justera remmarna på huvudbandet. Du kan ha fel maskstorlek. Be hemsjukvårdsleverantören om hjälp med att prova ut masken. Näskuddar eller en helmask kan ge bättre passform.

Jag är torr i näsan och i halsen, jag är täppt i näsan och blöder ofta näsblod. Vad ska jag göra?

Jag är torr i näsan och i halsen, jag är täppt i näsan och blöder ofta näsblod. Vad ska jag göra?

Det här problemet kan bli bättre med tiden. Be din läkare att ordinera en befuktare. Fråga läkaren om han eller hon rekommenderar dig att använda nässpray. Rådgör med läkaren om problemet kvarstår.

Jag är torr i munnen. Vad ska jag göra?

Jag är torr i munnen. Vad ska jag göra?

Du kanske sover med öppen mun. Prova att använda en hakrem. Om en hakrem inte hjälper kan du prova att använda helmask, eller tala med din läkare om att lägga till uppvärmd luftbefuktning.

Jag känner mig uppsvälld när jag vaknar på morgonen. Vad ska jag göra?

Jag känner mig uppsvälld när jag vaknar på morgonen. Vad ska jag göra?

Prova med att sova med huvudet upphöjt eller att använda en hakrem för att förhindra att du andas genom munnen. Det här problemet kan bli bättre med tiden.

Min mask verkar läcka. Vad ska jag göra?

Min mask verkar läcka. Vad ska jag göra?

Kontrollera alla anslutningar. Om masken har en pannstödsarm eller justeringsfunktion försöker du i första hand justera denna för att åtgärda läckaget. Om ingen förbättring sker efter att du genomfört ovanstående steg justerar du remmarna på huvudbandet. Masken bör sitta så löst som möjligt och samtidigt sluta tätt. En mask som sitter för hårt mot ansiktet kan läcka om det uppstår veck i materialet. Tala med hemsjukvårdsleverantören om att prova en annan maskstorlek eller masktyp om så krävs.

Min mask ser smutsig ut. Hur rengör jag den?

Min mask ser smutsig ut. Hur rengör jag den?

Det är mycket viktigt att rengöra masken dagligen. Nedan följer tre enkla steg för att hålla masken ren:

  • Masken bör tas isär enligt bruksanvisningen. Tvätta maskens delar i varmt vatten med mild tvål och låt dem lufttorka. Undvik tvål som innehåller fuktgivande ämnen. Använd inte blekmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
  • Tvätta ansiktet noggrant innan du använder masken. Smörj inte in dig med hudkräm innan du sätter på dig masken.
  • Kontrollera masken och byt ut den om kudden hårdnar eller om någon del blir skadad.

Vilken roll har masken som används tillsammans med behandlingsutrustningen?

Vilken roll har masken som används tillsammans med behandlingsutrustningen?

Masken används för att överföra luften från behandlingsutrustningen till dig. En bekväm mask är viktig faktor för att du ska kunna använda behandlingsutrustningen dagligen. Därför är det viktigt att du hittar en mask som passar dig och din livsstil. De flesta masker har inbyggda utandningsportar som släpper ut utandningsluften. Tala med din hemsjukvårdsleverantör om de olika typerna av masker och huvudband som är tillgängliga.

Vilken roll har en hakrem när den används tillsammans med en mask?

Vilken roll har en hakrem när den används tillsammans med en mask?

En hakrem är ett extra tillbehör som kan användas tillsammans med olika näs- och näskuddemasker. Den placeras över hjässan och under hakan för att förhindra att du öppnar munnen under natten.

 

Läs mer om tillbehör till utrustningen >

Hur vet du när du ska byta ut masken?

Hur vet du när du ska byta ut masken?

Att byta ut utrustningen är viktigt för att sömnbehandlingen ska lyckas. Det finns flera faktorer som du ska vara uppmärksam på för att upptäcka om masken behöver bytas ut:

  - försämrad tätning i masken,

 - masken har fel passform

 - masken har skadats av felaktig rengöring.

 

Ta reda på mer om utbyte av utrustning >

Vilka rengöringsmedel ska jag inte använda när jag rengör masken?

Vilka rengöringsmedel ska jag inte använda när jag rengör masken?

Undvik tvål med mjuk- eller fuktgörare. Använd inte blekmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Hur ska huvudbandet till masken rengöras?

Hur ska huvudbandet till masken rengöras?

Huvudbandet behöver inte avlägsnas för daglig rengöring. Det bör dock tvättas varje vecka eller vid behov. Det kan tvättas för hand med varmt vatten och tvål. Lägg det plant eller häng upp det för att torka. Torka det inte i torktumlare.

 

Läs mer om hur du sköter utrustningen >

Vad ska jag göra om masken irriterar min hud?

Vad ska jag göra om masken irriterar min hud?

Din mask kan sitta för hårt. Om din mask har en pannstödsarm eller en justeringsfunktion försöker du först justera masken med hjälp av denna. Prova sedan vid behov att justera remmarna på huvudbandet. Om du drar åt huvudbandet för mycket kan det kännas obekvämt och läckage kan uppstå. Kom ihåg att allt läckage inte behöver korrigeras och att masken inte behöver vara helt lufttät.

Vad gör jag om masken framkallar klaustrofobiska känslor?

Vad gör jag om masken framkallar klaustrofobiska känslor?

Prova med att ha på dig masken hemma på kvällen när du utför dina vanliga sysslor. Det kan hjälpa dig att känna dig mer bekväm med masken. Om du fortfarande har klaustrofobiska känslor kan din andningsterapeut hjälpa dig att hitta en mask som känns bekvämare för dig.

Vad ska jag göra om masken drar i mustaschen eller skägget?

Vad ska jag göra om masken drar i mustaschen eller skägget?

video thumbnail
Vad gör jag om det gör ont i näsborrarna efter att ha använt behandlingsutrustningen?

Vad gör jag om det gör ont i näsborrarna efter att ha använt behandlingsutrustningen?

video thumbnail
Vad gör jag om jag får märken eller hudirritationer efter att ha använt behandlingsutrustningen?

Vad gör jag om jag får märken eller hudirritationer efter att ha använt masken?

video thumbnail
Vad gör jag om jag vaknar och märker att jag har tagit av mig masken i sömnen?

Vad gör jag om jag vaknar och märker att jag har tagit av mig masken i sömnen?

video thumbnail
Hur kan jag lindra nästäppa när jag använder en befuktare tillsammans med en CPAP-enhet?

Hur kan jag lindra nästäppa när jag använder en luftfuktare med en CPAP-enhet?

video thumbnail
Hur kan jag lindra nästäppa när jag använder en CPAP-enhet?

Hur kan jag lindra nästäppa när jag använder en CPAP-enhet?

video thumbnail
Vad gör jag om jag blir snorig när jag använder min System One CPAP-enhet?

Vad gör jag om jag blir snorig när jag använder min System One CPAP-enhet?

video thumbnail
Vad gör jag om jag känner mig uppsvälld efter att ha använt behandlingsutrustningen?

Vad gör jag om jag känner mig uppsvälld efter att ha använt behandlingsutrustningen?

video thumbnail
Hur åtgärdar jag märken eller irritation på överläppen efter att ha använt behandlingsutrustningen?

Hur åtgärdar jag märken eller irritation på överläppen efter att ha använt behandlingsutrustningen?

video thumbnail
Hur får jag Amara-masken att passa mitt ansikte?

Hur åtgärdar jag märken från remmarna i ansiktet efter att ha använt behandlingsutrustningen?

video thumbnail

Tips om Amara-masken

Hur får jag Amara-masken att passa mitt ansikte?

Hur får jag Amara-masken att passa mitt ansikte?

video thumbnail image
Hur rengör jag Amara-masken?

Hur rengör jag Amara-masken?

video thumbnail
Hur åtgärdar jag läckage från Amara-masken?

Hur åtgärdar jag läckage från Amara-masken?

video thumbnail

Tips om Nuance-masken

Hur får jag Nuance-masken att passa mitt ansikte?

Hur får jag Nuance-masken att passa mitt ansikte?

video thumbnail image
Hur rengör jag Nuance-masken?

Hur rengör jag Nuance-masken?

video thumbnail
Hur åtgärdar jag läckage från Nuance-masken?

Hur åtgärdar jag läckage från Nuance-masken?

video thumbnail

Tips om Wisp-masken

Hur får jag Wisp-masken att passa mitt ansikte?

Hur får jag Wisp-masken att passa mitt ansikte?

video thumbnail image
Hur rengör jag Wisp-masken?

Hur rengör jag Wisp-masken?

video thumbnail
Hur åtgärdar jag läckage från Wisp-masken?

Hur åtgärdar jag läckage från Wisp-masken?

video thumbnail

Tips om Pico-masken

Hur får jag Wisp-masken att passa mitt ansikte?

Hur får jag Pico-masken att passa mitt ansikte?

video thumbnail image
Hur rengör jag Pico-masken?

Hur rengör jag Pico-masken?

video thumbnail
Hur åtgärdar jag läckage från Pico-masken?

Hur åtgärdar jag läckage från Pico-masken?

video thumbnail

Amara – visa masktips

Hur får jag Amara View-masken att passa mitt ansikte?

Hur får jag Amara View-masken att passa mitt ansikte?

video thumbnail image
Hur väljer jag rätt storlek på Amara View-masken?

Hur väljer jag rätt storlek på Amara View-masken?

video thumbnail
Hur rengör jag Amara View-masken?

Hur rengör jag Amara View-masken?

video thumbnail
Hur åtgärdar jag läckage från Amara View-masken?

Hur åtgärdar jag läckage från AmaraView-masken?

video thumbnail
Hur monterar jag (isär) Amara View-masken?

Hur monterar jag (isär) Amara View-masken?

video thumbnail

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.