Hur monterar jag (isär) Amara View-masken?

Hur monterar jag (isär) Amara View-masken?