Vad gör jag om jag fortfarande snarkar när jag använder min CPAP?

Snarkningar ska inte förekomma när du använder CPAP. Kontakta därför din vårdgivare om du fortfarande snarkar. Det kan hända att trycknivån behöver justeras.